سری دوم پرسشنامه های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور
پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی(ام پی اس)
پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی (هویت و فلت)
پرسشنامه خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان
پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر
پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (ROCI-II)
پرسشنامه سبک های دفاعی
پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (۲۰۰۵)
پرسشنامه سبک‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)
پرسشنامه سنجش تحریفات شناختی
پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین
پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت (MSI)
پرسشنامه طرح‎ واره ها‎ی یانگ (YSQ-SF)
پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH ) اثر ام . ان. پالسانی ، سادهانا شارما
پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی
پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد
پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس
پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)