تبلیغات
پایان نامه و پروژه های دانشجویی - مطالب نگار موسوی

پیشینه و مبانی نظری پایان نامه

یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 09:56 ب.ظ

سری دوم جدیدترین تحقیق های و پایان نامه های دانشجویی دارای منابع معتبر به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده گردید


تحقیق نظریه های مربوط به اتنخاب شغل و حرفه و جهت گیری آرزوهای شغلی و عوامل موثر بر انتخاب شغل
تحقیق دیدگاه های مربوط به سبک های فرزندپروری و تعریف تاب آوری و نگرش مذهبی
تحقیق مروری بر مداخلات رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان و بازی درمانی شناختی رفتاری
تحقیق اختلال های همبود با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا و انواع و علائم و نشانه های اختلال در توانایی دیداری – فضایی
تحقیق مفاهیم و کارکرد های سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های غیر دولتی جوان و تاریخچه اینترنت و فضای مجازی و پیامد های آن
تحقیق اختلالهای دوران کودکی و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و ملاک تشخیص و راهبرد های درمان آن، خودپنداره و عوامل مؤثر بر خود پنداره
تحقیق مفهوم بازنمایی، نشانه‌شناسی و همسر دوم و نظریه های مربوط به آن
تحقیق مفهوم و اهمیت و ضرورت سواد رسانه ای و اصول و رویکردهای نظری سواد رسانه ای و مفهوم سواد رسانه ای و ارتباط آن با رسانه جمعی
تحقیق علل تعلل و سهل انگاری تحصیلی و پیشایندها و پیامدهای اهمال کاری و ابعاد و عوامل موثر بر خودکارآمدی
تحقیق مفهوم تربیت و اخلاق از دیدگاه امام علی (ع)
تحقیق انگیزه و تئوری های آن، اهداف و روش های مطالعه و تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد، تشویق و اهمیت تشویق در یادگیری و عوامل موثر بر آن
تحقیق مفهوم دین و اینترنت و شبکه اجتماعی و ارتباط میان دین و شبکه های اجتماعی و نظریات حوزه علوم ارتباطات
تحقیق چر خه ایمن و چرخه اضطرابی در ارتباطات والد و کودک و اضطراب و دلبستگی و نظریه های آن
تحقیق مختصری از پیشینه ی تاریخی نظریات مربوط به تفکر انتقادی و شاخص‌های سلامت اجتماعی و نظریات مربوط به آن و نظریات مربوط به هویت
تحقیق تحقیقات انجام شده در مورد آموزش مهارت های مدیریت خشم
تحقیق عوامل موثر در تحکیم روابط زناشویی و رویکرد زوج‌درمانی شناختی- رفتاری و مداخلات درمانی در آن
تحقیق رویکرد وضعیت های هویت و نظریه دلبستگی و ابعاد فاصله روانشناختی
تحقیق الگوها و دیدگاه های مربوط به رشد اختلالات روانی در کودک و مراحل رشد شناختی پیاژه و جایگاه اضطراب در رشد شناختی کودکان
تحقیق نظریه استفاده و رضامندی و رویکرد های مکتب مطالعات فرهنگی
تحقیق خطرات اینترنت برای کودکان و رهنمودی برای والدین و کودکان
پیشینه و مبانی نظری تحقیق و پایان نامه

یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 09:54 ب.ظ

 سری اول جدیدترین تحقیق های و پایان نامه های دانشجویی دارای منابع معتبر به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده گردید

تحقیق مشارکت سیاسی و ویژگی‌های مشارکت و نقش رسانه‌ها در سازماندهی توسعه و مدیریت بحران‌های سیاسی
تحقیق دیدگاه ها و مکاتب موجود در مورد اخلاق و دیدگاه صاحب نظران مسلمان راجع به اخلاق
تحقیق زندگی نامه و مروری اجمالی به افکار و اندیشه های هابرماس و حوزه عمومی و تاریخچه آن  
تحقیق پرخاشگری و راه های کنترل آن، تعامل والد–فرزند و رویکرد های نظری به آن
تحقیق تاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری الکترونیکی و ،مدل های مختلف فضاهای یادگیری
تحقیق تاریخچه و مولفه های دیپلماسی عمومی و تعریف دیپلماسی عمومی از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل
تحقیق هوش هیجانی؛ مهارت‌های اجتماعی- هیجانی و نظریه‌های هوش هیجانی و رابطه هوش هیجانی با هوش اجتماعی
تحقیق شناخت اجتماعی و رویکرد تحولی پیرامون تبیین تحول و رشد تئوری ذهن و ابعاد و مهارتها و مدل هاو نظریه های هوش هیجانی
تحقیق تبلیغات و نظریه برجسته سازی و انتقاد های وارده بر آن
تحقیق نظریه های بهزیستی روان شناختی و سازگاری اجتماعی و روان شناسی بالینی شادکامی
تحقیق اهداف و رسالت های آموزش های مهارتی و نقش آن در اشتغال و رابطه میان آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار
تحقیق نظارت و راهنمایی آموزشی و روش تدریس و اهداف ارزشیابی
تحقیق نظریه های جامعه شبکه ای، استفاده ورضامندی و ساخت بندی گیدنز
تحقیق شکل گیری و تحول شبکه های اجتماعی در جهان و ایران و شبکه اجتماعی فیس بوک و اثرات فضای مجازی بر دین و نظریات در مورد شبکه های اجتماعی
تحقیق سیر تاریخی تلویزیون در جهان و افغانستان و نقش تلویزیون در توسعۀ سیاسی و نظریۀ های ارتباطاتی با تأکید بر توسعۀ سیاسی
تحقیق اعتماد و اعتماد سیاسی و اعتماد در بین جامعه شناسان و عوامل ایجاد کننده اعتماد و کارکرد سرمایه اجتماعی و نقش رسانه ها
تحقیق فرسودگی شغلی، مراحل و عوارض و رویکرد های آن، رویکرد های جدید در ارگونومی و تأثیر نگرش حرفه ای بر عملکرد دبیران
تحقیق اختلالات اضطراب اجتماعی و ملاک های تشخیصی و معرفی روش های درمان آن با نوروفیدبک و حضور ذهن مبتنی برکاهش استرس
تحقیق انواع نابرابری های آموزشی و کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی و رویکردهای نظری در باب فناوری و فرصت های آموزش
تحقیق تاریخچه سوء مصرف مواد و نشانه ها و عوارض آن، دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی، الگوهای باورهای فراشناختی


سری سوم پرسشنامه

چهارشنبه 5 مهر 1396 11:59 ب.ظ

سری سوم جدیدترین پرسشنامه ها دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده گردید
پرسش نامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران
پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
پرسشنامه انگیزش تحصیلی
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی
پرسشنامه تحقیق ژی و هیونگ
پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی
پرسشنامه تعارض با والدین (CP)
پرسشنامه تفکر سازنده
پرسشنامه رضامندی تحصیلی
پرسشنامه رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین
پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی
پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار(صنعت) مواد غذایی
پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت
پرسشنامه فشارهای شغلی محقق
پرسشنامه مقیاس سیستم های مغزی / رفتاری (BIS ، BAS)
پرسشنامه هوش فرهنگی


سری دوم پرسشنامه

چهارشنبه 5 مهر 1396 11:58 ب.ظ

سری دوم پرسشنامه های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور
پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی(ام پی اس)
پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی (هویت و فلت)
پرسشنامه خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان
پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر
پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (ROCI-II)
پرسشنامه سبک های دفاعی
پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (۲۰۰۵)
پرسشنامه سبک‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)
پرسشنامه سنجش تحریفات شناختی
پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین
پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت (MSI)
پرسشنامه طرح‎ واره ها‎ی یانگ (YSQ-SF)
پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH ) اثر ام . ان. پالسانی ، سادهانا شارما
پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی
پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد
پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس
پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)پرسشنامه

چهارشنبه 5 مهر 1396 11:55 ب.ظ

لیست جدیدترین پرسشنامه های آماده شده به صورت فایل ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان
پرسشنامه فرسودگی شغلی- سنجش کلی
پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد
پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)
پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)
پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ
پرسشنامه مشتری مداری و رضایت مشتری (محقق ساخته) و وفاداری مشتری زهیر و همکارانش (۲۰۱۱)
پرسشنامه مقیاس تکانشگری بارات ( Barratt)
پرسشنامه مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)
پرسشنامه مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی
پرسشنامه مهار هیجانی
پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)
پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو-۲۰(TAS-20)
پرسشنامه نگرش حرفه ای
پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی( PNS)
پرسشنامه هوش معنوی
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
پرسشنامه یادگیری درس علوم
پرسشنامه‌ی هوش معنویتحقیق تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام و نسبت Q توبین و روش های محاسبه آن  شامل 22 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام و نسبت Q توبین و روش های محاسبه آن   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- مقدمه

در این تحقیق قیمت سهام ، قیمت نشان دهنده درک فروشنده و مشتری از ارزش محصول است (چه، ۲۰۰۸).

قیمت، عنصر قابل مشاهده محصول است که منجر به خرید یا عدم خرید محصول می شود و مستقیما بر حاشیه سود بدست آمده تاثیر می گذارد(لهمان و وینر ۱۹۹۷).

تعریف عملیاتی قیمت سهام برابر است با ارزش معاملاتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (به ریال). منظور از ارزش معاملاتی سهام، قیمتی است که سهام در بازار معامله می شود. هر سهامی در یک روز معاملاتی معمولاً با قیمت های متفاوتی خرید و فروش می شوند. اما در این تحقیق قیمت در نظر گرفته شده در واقع قیمت بسته شده هر سهم در پایان روز معاملاتی مورد نظر می باشد. این قیمت بسته شده مبنایی برای قیمت گذاری سهام در روز معاملاتی آتی سهام می باشد. قیمت بسته شده (closing) در یک روز معاملاتی، در واقع میانگین وزنی قیمت های سهام معامله شده در همان روز با تاثیر حجم مبنا می باشد.( کشت کار، ۱۳۸۷).

۲-۲-۱ تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام

شناخت درست قیمت سهام یکی از ابزارهای اصلی بررسی بازار سرمایه است که باید در تعیین آن نهایت دقت به عمل آید و تمامی عوامل موثر بر آن تا حد ممکن شناسایی و در محاسبات دخالت داده شود. به طور کلی عوامل موثر بر قیمت سهام را در چهار گروه زیر می توان دسته بندی کرد:

اطلاعات گذشته

اطلاعات (وضعیت) کنونی

انتظارات قابل پیش بینی

عوامل غیر قابل پیش بینی

دو عامل نخست مبتنی بر واقعیت ها و مربوط به گذشته و حال و دو عامل بعدی مربوط به آینده است. عامل سوم به کمک مدل های آماری قابل پیش بینی است، حال آنکه عوامل غیر قابل پیش بینی را نمی توان در تعیین قیمت سهام شناسایی کرد. عامل چهارم سبب می شود، قیمت ها تصادفی شود و از یک روند از پیش تعیین شده پیروی نکنند. این تصادفی بودن قیمت ها به دلیل اینکه عوامل موجد آن غیر قابل پیش بینی است سبب نوسان قیمت سهام خواهد شد و از مهمترین مراحل تعیین قیمت سهام است. میزان کارایی بازار به میزان دقت سه عامل نخست بستگی دارد و هر قدر این عوامل از دقت کمتری برخوردار باشد بازار کارایی کمتری خواهد داشت. کارایی بازار یک پدیده نسبی است و طیفی را تشکیل می دهد که از ناکارایی شروع و به کارایی  ختم می شود.

-۲-۲ مکاتب قیمت گذاری سهام

در بورس اوراق بهادار  حساسیت های زیادی نسبت به روند قیمت وجود دارد. این امر باعث گردیده تا تحولات مرتبط با چنین پدیده ای مورد تحلیل های منظم قرار گیرد. به طور کلی دو گروه تحلیل گر در بازار وجود دارد، این دو گروه عبارتند از :

تحلیل گران تکنیکی یا چارتیست ها

تحلیل گران اساسی یا بنیاد گراها

دیدگاه تحلیل گران تکنیکی یا چارتیست ها

چارتیست ها معتقدند که امکان محاسبه ارزش ذاتی سهام وجود ندارد. آنان بر این باورند که بازار دستخوش حالت های شبه روانی است و تاریخ همواره تکرار می شود. گرایش تاریخی الگوها در هر زمان باعث تکرار روند قیمت ها می شود. با بررسی روند گذشته می توان روند آینده را پیش بینی نمود. هدف اصلا تعیین تغییرات بلند مدت نیست، بلکه آنها به دنبال  استفاده از فرصت های کوتاه مدت می باشند. رسم نمودار و بدست آوردن روند مشهورترین ابزار مورد استفاده آنان است.

تحلیل گران اساسی یا بنیاد گراها

 این گروه معتقدند هر سهم دارای ارزش ذاتی است. برای تعیین ارزش ذاتی باید به مطالعه عمیق و بنیادی بنگاه و کل اقتصاد و به اتکای تمامی اطلاعات پرداخت. آنها عقیده دارند که قیمت سهام روند خاصی ندارد و با مطالعه گرایش تاریخی نمی توان قیمت آینده را پیش بینی نمود. بازار سهام حافظه ندارد و قیمت ها به شکل تصادفی تغییر می کند. آنها چارتیست ها را فالگیران این حرفه می دانند(افشاری،۱۳۸۲).

۲-۲-۳- معیارهای مورد استفاده

۲-۲-۳-۱- سود هر سهم

سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام شرکت (بهرام فر و مهرانی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۳-۲- نسبت اهرم مالی

اهرم به حد و اندازه­ای که یک شرکت از طریق وام یا استقراض، تأمین­ مالی نموده است، دلالت دارد. به‏عبارت دیگر، اهرم مالی بیانگر میزان هزینه­های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وام­ها در شرکت است(عبده تبریزی و حنیفی، ۱۳۸۶). یکی از مهم­ترین مقیاس­های اهرم، نسبت بدهی است که از تقسیم بدهی‏ها به دارایی­ها به­دست می­آید(بزرگ­اصل، ۱۳۸۵). پژوهش‏گرانی چون، کامران و همکاران[۱] (۲۰۰۸)، جورجی و همکاران[۲] (۲۰۰۹) و لین و مینگ[۳] (۲۰۱۰)، در پژوهش­های خود از این نسبت به عنوان اهرم مالی استفاده کرده­اند(رستم­زاده، ۱۳۹۰).

۲-۲-۳-۳-  نسبت Q توبین

نسبت Q توبین از تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش جایگزینی دارایی‌ها به دست می‌آید. از آن جا که ارزش دفتری نمی تواند قابلیت اعتماد بالایی در ارزشیابی داشته باشد، می­توان برای رفع کاستی­های آن از ارزش جایگزینی دارایی‌ها استفاده کرد. بدین جهت ، ابتدا دارائی­های ثابت شرکت شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات آن تجدید ارزیابی می­شوند، زیرا به مرور زمان و به خصوص درشرایط تورم ارزش روز این دارائی­ها با ارزش دفتری آنها اختلاف پیدا کرده است. تجدید ارزیابی می­تواند توسط شاخص های اقتصادی بانک مرکزی و یا ارزیابی کارشناسان انجام شود. همچنین دارائی­های نامشهود مانند سرقفلی و امتیازات نیز ارزیابی می­شوند. در کنار این موارد باید برخی از دارائی­های جاری همچون بدهکاران که ذخیره مطالبات مشکوک­الوصول برای آنها ناکافی است ونیز برخی اقلام همچون ذخیره مالیاتی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند. پس از ارزیابی این موارد و جایگزینی مقادیر آنها درترازنامه شرکت، با کسرنمودن بدهی­ها از دارائی­ها، مقدار حقوق صاحبان سهام بدست می­آید که با تقسیم این مقدار برتعداد سهام عادی، ارزش هر سهم عادی مشخص می­شود. اگر چه این روش در مقایسه با ارزش دفتری کامل­تر است ولی کاستی­هایی را نیز به همراه دارد. ازجمله آنکه دراین روش به بازدهی وسودآوری شرکت توجه چندانی نمی­شود . لازم به ذکر است که تجدید ارزیابی دارائی­ها و بدهی­ها می­تواند برمبنای ارزش معاملاتی روز آنها نیز انجام شود (جنانی، ۱۳۸۲).

در تئوری، نسبت Q توبین در یکی از سه حالت کلی زیر قرار می‌گیرد:

نسبت Q توبین برابر با یک؛

نسبت Q توبین بزرگتر از یک؛

نسبت Q توبین کوچک‌تر از یک

زمانی‌که نسبتQ  برابر با یک باشد، ارزش بازار شرکت با ارزش جایگزینی (در بعضی از معادله‌ها با ارزش تاریخی) دارایی‌های شرکت برابر است، لذا اطلاعات منعکس شده در صورت‌های مالی با اطلاعات واقعی در بازار برابر می‌گردد. بنابراین، تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی کاملاً با واقعیت هم­خوانی و سازگاری دارد.


جهت دانلود متن کامل تحقیق تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام و نسبت Q توبین و روش های محاسبه آن کلیک نمایید


تحقیق مفاهیم و مدل های سرمایه اجتماعی و عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی   شامل 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد مفاهیم و مدل های سرمایه اجتماعی و عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

امروزه در کنار سرمایه های انسانی ، اقتصادی و فیزیکی از سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی نام برده می شود که در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مطرح شده است (مرادی ؛ جلیلیان ؛ کریمی ؛  ۱۳۸۹:  ۹۶) . سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات ، هنجارهای گروهی و اجتماعی است  (زارعی متین ؛  جندقی؛  توره ؛   ۱۳۸۵ :  ۳۳).  مفهوم سرمایه اجتماعی که صبغه جامعه شناسانه دارد بستر مناسبی برا بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود ( امامقلی ؛ ۱۳۹۰ :  ۵۹). در جهان پرشتاب امروز سازمان های زیادی در تلاشند در راستای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم حیات خویش از الگو ها و شیوه های مختلف بهره مند شده و مزیت رقابتی جدیدی کسب کنند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند ، در عصر حاضر مدیران به منظور دستیابی به توسعه بیش از آن که به سرمایه فیزیکی و انسانی نیازمند باشند به سرمایه اجتماعی نیاز دارند تا از این راه بتوانند زمینه های توسعه سازمان را فراهم آورده راه کامیابی شغلی و سازمانی را هموار سازند ( امیرخانی و آغاز  ؛  ۱۳۹۰ :  ۳۱-۳۲ ).  امروزه سرمایه اجتماعی اساسی برای انتخاب های استراتژیک است ، می تواند تصمیم گیرندگان را مطلع و تحت تاثیر قرار می دهد و حتی تصمیمات آن ها را در داخل و خارج سازمان محدود سازد۲۰۰۶ : ۱۷) Shipilov & Danis; ). بدین لحاظ سرمایه اجتماعی مانند سرمایه های دیگر بستر مناسب برای دسترسی به فرصتها و اهداف زندگی را آماده ساخته، یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی و اجتماعی محسوب می شود (معمارزاده ؛ عطایی ؛ اکبری ؛۱۳۸۸: ۹ ). در این بخش به بیان تعاریف ، اهمیت و ضرورت ، مدل ها ،  عوامل  موثر و پیامد های مثبت و منفی متغیر سرمایه اجتماعی می پردازیم .

۲-۱-۱-مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی

قبل از آن که وارد بحث مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی شویم شایسته است درباره سرمایه و آیا واقعاً سرمایه اجتماعی سرمایه است ؟ مفاهیمی را مبذول بداریم .

۲-۱-۱-۱ تعریف سرمایه

درمورد سرمایه آلبرو[۱]  (۲۰۰۱) آن  را اساس ارزشهای  آینده می داند ، آن هییر[۲] و همکاران (۱۹۹۵)  سرمایه را یک منبع عام اعم از پولی و غیر پولی و همچنین ملموس و غیر ملموس می داند. سرمایه به چند گروه طبقه بندی شده است که سرمایه اجتماعی از جمله آنها ست ( زمردیان  و  رستمی ؛ ۱۳۸۹ : ۵۱)  در واقع  سرمایه اجتماعی می تواند به عنوان یک مفهومی که نشان دهنده دارایی های غیر مادیست تعریف شود  و بدهی است که آن  شرایط را برای همکاری بین افراد و یا شرکت ها تحت تاثیر قرار می دهد( Eklinder-Frick ; Torsten Eriksson;  Hallén ;  ۲۰۱۴ :  ۱ ).

۲-۱-۱-۲ دلایل سرمایه بودن سرمایه اجتماعی

برای اینکه سرمایه اجتماعی به عنوان یک سرمایه شناخته شود دلایل زیادی وجو د دارد که در زیر بیان می گردد :

ماندگاری : مانند دیگر اشکال سرمایه ، سرمایه اجتماعی دارای عمر طولانی است که در آن می توان هم چون منابع دیگر در آن سرمایه گذاری کرد .

انعطاف پذیری و قابلیت تبدیل : سرمایه اجتماعی در معنای انعطاف پذیری بدین منظور است که ، روابط می تواند برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گیرد از جمله جمع آوری اطلاعات و یا مشاوره. علاوه بر این سرمایه اجتماعی را می توان به انواع دیگر سرمایه ها تبدیل کرد مانند مزایای اعطا شده توسط موقعیت فرد در یک شبکه اجتماعی می تواند به مزایای اقتصادی و یا دیگر مزیت ها تبدیل گردد.

جانشین و مکمل بودن : مانند دیگر اشکال سرمایه می تواند جایگزین یا مکمل منابع دیگر شودAdler &  Kwon ;  ۲۰۰۲:  ۲۱)   .(برای مثال سرمایه اجتماعی می تواند با کاهش هزینه مبادله، بهره وری سرمایه فیزیکی را بهبود دهد و جانشینی برای سرمایه فیزیکی مازاد باشد.

استهلاک : مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی ، سرمایه اجتماعی نیز نیاز به نگهداری دارد . سرمایه اجتماعی نیز مستهلک می شود . در بعضی از اوقات نیز استفاده بیش از حد از سرمایه اجتماعی موجود در بین افراد برای رسیدن به هدف های فردی خود باعث استهلاک در سرمایه اجتماعی خواهد شد . گاهی اوقات نیز عدم استفاده از روابط  اجتماعی سبب استهلاک در سرمایه  اجتماعی خواهد شد (رنانی و  دلیری ؛  ۱۳۸۸ :  ۱۶۲-۱۶۱ ).

امکانات سرمایه گذاری : منظور همان توانایی ساخت و یا تخریب سرمایه موجود است . سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی نیز می تواند وجود داشته باشد و با ایجاد برنامه ریزی لازم، باعث خلق آن شد (همان منبع : ۱۶۴ ).

۲-۱-۱- ۳  تعاریف سرمایه اجتماعی

اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر کلاسیک  “جین جاکوب”[۳]  به نام “مرگ و زندگی” شهرهای بزرگ آمریکایی بکار رفته است ( زمردیان و  رستمی ؛  ۱۳۸۹ :  ۵۱).  همان طور که سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد جهت شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می کند به وجود می آید و ازجنبه ای ملموس و قابل مشاهده برخوردار است . سرمایه انسانی، با تغییر دادن افراد برای کسب مهارت ها و توانایی هایی به آنها پدید می آید و افراد را توانا می سازد تا به شیوه های جدید رفتار کنند و بنابراین کمتر ملموس بوده و در مهارت ها و دانشی که فرد کسب کرده تجسم می یابد. اما سرمایه اجتماعی ، حتی کمتر از این ملموس بوده و در روابط میان افراد تجسم می یابد و موقعی سرمایه اجتماعی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون شود که کنش را تسهیل نماید (ناطق پور  و  فیروز آبادی ؛   ۱۳۸۵ : ۱۶۲ ).

کلمن[۴] (۱۹۸۸ ) در تعریف سرمایه اجتماعی آن را به عنوان  تابع در نظر گرفته و آن را دارای موجودیت واحد نمی داند و معتقد است که ، سرمایه اجتماعی در سازمان های مختلف متفاوت است اما دارای ۲ عنصر مشترک :  ۱- جنبه ساختار اجتماعی و ۲-تسهیل اقدامات خاص برای افراد و شرکت ها می باشد( Zheng ;  Li ; Wu ; Xu  ;  ۲۰۱۴ : ۴۸۹-۴۹۰ ) . هم چنین کلمن ( ۱۹۹۰ ) بیان داشته واژه سرمایه دلالت می کند که سرمایه اجتماعی همانند سایر اشکال سرمایه  ماهیتی زاینده و مولد دارد( Koutsou ; Partalidou ; Ragkos ; 2014 : 204) ، یعنی ما را قادر می سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست یابیم، ماموریت هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می کنیم.  وقتی می گوییم سرمایه های اجتماعی زاینده و مولد هستند، منظور این است که هیچ کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی ماند  (الوانی و  شیروانی ؛  ۱۳۸۳ :  ۱۷ ).

فوکویاما[۵] (۱۹۹۵ ) سرمایه اجتماعی را به عنوان ” توانایی افراد برای کار تعریف شده با هم و برای رسیدن به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها می داند ” Fu ; 2004 : 19)) بعدها فوکویاما  ) ۱۹۹۹) تعریف دیگری از سرمایه اجتماعی ارائه می دهد و می گوید: سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد. ( زمردیان و  رستمی ؛  ۱۳۸۹ :  ۵۱)

پیر بوردیو [۶]،  جامعه شناس فرانسوی، به عنوان اولین دانشمندی که به تجزیه و تحلیل نظام مند مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته است.  برای بوردیو ، سرمایه  اجتماعی در درجه اول از این نظر که می تواند به سرمایه فرهنگی و اقتصادی تبدیل و  موجب  حفظ  مزیت کلاس  در  شبکه های  نسبتا  با  دوام  شود  مورد  توجه  بود Darcy ;  Maxwell;  Edwards ;  Onyx ;  Sherker ;  ۲۰۱۴ : ۲) ). وی سرمایه اجتماعی  را به عنوان تجمع واقعی یا بالقوه منابع تعریف شده و جدایی ناپذیر با در اختیار داشتن یک شبکه پایدار خاص، است که به خوبی شناخته شده ، به خوبی تثبیت  شده و دارای یک نوع شبکه ی ارتباطی نهادینه شده مرتبط است تعریف می کند ( Zhengdong ; 2011 : 230 ). از نظر بوردیو سرمایه اجتماعی جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه ی با دوامی از روابط نهادی شده بین افراد و عضویت در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه است . بوردیو سرمایه اجتماعی را دارای دو مولفه می داند : نخست به عنوان یک منبع که با عضویت گروهی و شبکه های اجتماعی مرتبط است و دوم میزان سرمایه اجتماعی یک کارگزار خاص به حجم شبکه ی ارتباطی او وابسته است. برای بوردیو سرمایه اجتماعی یک پدیده جمعی است ، حتی اگر از چشم انداز کنشگر به ان نگاه شود ( جهانگیری  و  شکری زاده؛ ۱۳۸۹ :   ۱۰۹ ).

هاینفان  [۷]مفهوم سرمایه اجتماعی (۱۹۱۶) را ”حسن نیت“، ”رفاقت و دوستی“”همدردی متقابل“ و ”معاشرت و تبادلات اجتماعی“ در میان گروهی از افراد توصیف کرده است که یک نظام اجتماعی را پدید می آورد ( خورشید ؛  ۱۳۹۱ :  ۱۲۱ ) .

کاواچی [۸]و همکارانش (۱۹۹۷) سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف کرده اند  : ترکیبی از سازمان ها اجتماعی مانند مشارکت مدنی ، هنجارهای ارتباطات متقابل و اعتماد به دیگران که همکاری جهت دستیابی به مزایای دو جانبه را تسهیل می کند (سلطانی ؛  ۱۳۸۳ : ۱۴ ).

بانک جهانی (۱۹۹۸)  نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشور های  مختلف دارد (صیدایی ؛ احمدی شاپور آبادی ؛  معین آبادی ؛   ۱۳۸۸ : ۱۹۶ ) .

سرمایه اجتماعی یک دارایی است که فر صتی را برای کارکنان و گروه ها برای دسترسی به اطلاعات ، دانش و منابع موجود در شبکه های اجتماعی شان فراهم می کند(Maurer  & Ebers; 2006 : 264 ).

یکی از مهم ترین تعاریف ارائه شده در مورد سرمایه اجتماعی تعریفی است که پونتام[۹] ارائه کرده است ، پونتام (۲۰۰۰) برای سرمایه اجتماعی از دو مفهوم پل  و اتصال ( پیوند ) استفاده می کند، سرمایه اجتماعی در معنای  اتصال ( پیوند ) به دنبال تجسم روابط نزدیک در داخل تیم ، یکپارچگی هنجارها و هویت گروهی از طریق گروه های اجتماعی قوی است ، این نوع سرمایه اجتماعی ممکن است عملکرد را تحت تاثیر قرار داده و موجب اشتراک دانش و ارتباط ، رضایت ، کاهش فرصت طلبی و افزایش همکاری در بین کارکنان شود ، هم چنین سرمایه اجتماعی در معنای پل زدن بیان کننده روابط بین کارکنان در تیم های مختلف و امکان نقض مرزهای گروه ها می باشد ، این نیز می تواند بر عملکرد از طریق ایجاد دانش در کل سازمان ، نوآوری و جریات اطلاعات تأثیر بگذارد(Gonczaryk ; 2011: 63) و درجایی دیگر سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می کند :  »سرمایه اجتماعی ، ویژگی هایی از زندگی اجتماعی شامل شبکه ها ، هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا در همکاری با هم اثربخش تر باشند و بتوانند یک هدف مشترک را دنبال کنند« ( افجه ؛  محمود زاده ؛  ۱۳۹۰ :  ۴ ). هم چنین  او استدلال می کند که سرمایه اجتماعی از  حس  ” فضیلت مدنی ” جاسازی شده در یک شبکه روابط متقابل نگه می دارد  ، در حالی که یک جامعه با   وجود فضیلت مدنی اما افراد جدا شده ،  لزوما غنی از سرمایه اجتماعی نمی باشد(Prasad adhikari & Goldey ;  ۲۰۱۰ :  ۱۸۵).

از دیدگاه سازمانی ، گوشال وناهاپیت )[۱۰] ۱۹۹۸ ) سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل وبالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق ، وناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند . از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارائی های مهم سازمانی است که می تواندبه سازمان ها در خلق وتسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر»مزیت  سازمانی پایدار « ایجاد کند ( قلیچ لی و مشبکی  ؛   ۱۳۸۵ : ۱۳۰ ) .

سرمایه اجتماعی سازمانی توصیف کننده روابط عاطفی در میان کارکنان و شامل سطح بالایی از اعتماد ، هنجارهای مشترک ، تعهدات درک شده و حس شناسایی متقابل است(Bolino ;  Turnley; Blood good 2002 : 507). سرمایه  اجتماعی در سازمان ها در واقع  توصیف کننده ساختار و محتوای روابط در میان افرادی است که ،  اجرای تقش می کنند و موجب ایجاد انسجام داخلی و چشم انداز های مشترک در میان کارکنان و به دنبال ایجاد یک هویت قوی با شرکت ،  ماموریت و اهداف آشکار جمعی است;  ۲۰۱۳ : ۶۷۹) Hsun Chuang ;  jer Chen ;  Wen Chuang ) . لینا و بِرن[۱۱] (۱۹۹۹) سرمایه اجتماعی سازمانی را به عنوان منبعی که ناشی از ویژگی روابط اجتماعی درون سازمانی که این منبع از طریق سطو ح جهت گیری هدف جمعی و اعتماد مشترک، قابل تشخیص است؛ تعریف کرده اند (امین بیدختی ؛ نظری؛  ۱۳۸۸: ۵۸ ).  سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی به دنبال ایجاد محیطی است که ، در آن روابط مفید متقابل بین کارکنان و سازمان را پرورش دهد : ۵۷۳)  ۲۰۱۱ ; .et al   Ellinger) و در آخر سرمایه اجتماعی سازمانی عبارت است از تاسیس شبکه های مبتنی بر اعتماد درون سازمان ها که با استفاده از آن  سازمان ها می توانند به اهداف خود نائل شوند . این تعریف در حالت کلی هم شامل افراد شده و هم سازمان ها را  در بر دارد و بدان معناست که سازمان ها و افراد به صورت توأمان قادر به کسب و پرورش سرمایه اجتماعی هستند (Schneider ; 2009 : 644).


جهت دانلود متن کامل تحقیق مفاهیم و مدل های سرمایه اجتماعی و عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی  کلیک نمایید


تحقیق ابعاد و راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی   شامل 40 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   ابعاد و راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

) رفتار شهروندی سازمانی:

۲-۱-۱) مقدمه :

از آنجا ک طی سی سال اخیر ، نظریه های متعددی در حوزه رفتار شهروندی سازمانی وارد علوم انسانی شده و مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است، پژوهشگران رفتار سازمانی با ارائه تعاریفی مختلف از این رفتار، به بیش از سی نوع از مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی، اشاره کرده اند که البته بیشتر آنها از نوعی همپوشانی برخوردارند، در این بخش به ذکر برخی از این مفاهیم و ابعاد پرداخته می شود تا خواننده با زمینه فعالیت و حیطه موضوع مورد تحقیق آشنا شود.

۲-۱-۲) تعریف :

آن دسته از رفتارهای کارمند، که فراتر از الزاماتی است که نقش برای او تعیین کرده و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عملکرد مؤثر سازمانی تشخیص داده شده است، به رفتار شهروندی سازمانی تعبیر می شود (Williams & Shiaw به نقل از مقیمی، ۱۳۸۴).

اسمیت [۱]در سال ۱۹۸۳ رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان «اطلاعات عمومی»[۲] مطرح و تبیین کرد (شیخی ، ۱۳۸۹):

حضور در محیط کار ، فراتر از انتظار ؛

وقت شناسی ؛

محاسبه و ثبت استراحت و مرخصی غیرموجه

اختصاص بیشترین زمان ارتباطات به ارتباط تلفنی

اجتناب از بحث و گفتگوی شخصی

اخطار و تذکر به غیبت و ترک محل کار

عناصر کلیدی رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از :

رفتاری ، فراتر از آنچه که برای کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده است .

رفتاری که ارادی و اختیاری باشد.

رفتاری که به طور مستقیم ، پاداشی به دنبال ندارد.

رفتاری که برای عملکرد سازمان ، بسیار مهم است . (کاسترو[۳] و همکاران ، به نقل از مقیمی).

اما ، تعرفی که اورگان در سال ۹۸۸ ، از رفتار شهروندی سازمانی ارائه نمود، مبنای تعریف صاحبنظران پس از خود بوده است : «رفتارهای فردی ، که به طور مستقیم و صریح ، توسط سیستم پاداش رسمی سازمان ، شناخته نمی شود و در ارتقا عملکرد سازمانی ، عامل مؤثری است ، این رفتارها آگاهانه بوده ، اما ضمانت اجرایی نداشته و عدم التزام به آن و غفلت از آنها تنبیهی در بر ندارد». (Podsakoff  et al,  ۲۰۰۰,  P. 513) .

با این تعریف ،  از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از تکالیف رسمی سازمانی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت نماید، به عبارتی، ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در اثر فعالیت آنها، اثربخشی سازمانی بهبود می یابد.

گراهام [۴] معتقد است رفتار شهروندی در سازمان، به سه نوع مختلف خود را نشان می دهد که شامل موارد زیر است :

۱- اطاعت سازمانی [۵]: این واژه ، توصیف کننده رفتارهایی است ، که ضرورت و مطلوبیت آنها شناسایی شده اند . رفتارهایی نظیر احترام به قوانین، انجام وظایف به طور کامل و انجام مسئولیتها با توجه به منابع سازمان .

۲- وفاداری سازمانی [۶]: این وفاداری، با مفهوم رایج آن متفاوت بوده و به مفهوم فداکاری در راه منافع سازمانی است .

۳- مشارکت سازمانی [۷]: این واژه ، به معنای مشارکت فعال کارکنان در اداره سازمان است و شامل فعالیتهایی نظیر حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید با دیگران و آگاهی از مسائل سازمان است . (رامین مهر ، ۱۳۸۹).

مرور ادبیات موضوع نشان می دهد دو نوع رویکرد اصلی در بیان مفهوم رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. اورگان و دیگر محققان متقدم، این رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقشی موردملاحظه قرار داده اند، به طوری که کمک های افراد در محیط کار را فراتر از الزامات نقش می دانند. جریان دیگری از پژوهشگران مانند گراهام عقیده دارند که رفتار شهروندی سازمانی باید مجزا از عملکرد کاری مورد توجه قرار گیرد‌، در این دیدگاه رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک مفهوم جهانی که شامل تمامی رفتارهای مثبت افراد در درون سازمان است، پذیرفته می شود. با توجه به این تقسیم بندی ، تعریف اولیه اورگان به عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گرفته است (صنوبری ، ۱۳۸۹) .


جهت دانلود متن کامل تحقیق ابعاد و راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی کلیک نمایید


تحقیق مبانی و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد  شامل 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد مبانی و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

بخش اول:عملکرد

۲-۱-۱)مقدمه

مسیر توسعه و تکامل سازمانها با تکامل خواسته ها ، نیازها ، علایق و آمال بشر همراه است . اگرچه سازمانها در طول زمان ایفاء کننده نقش ها و ماموریت های مختلفی بوده اند اما در دوره معاصر کارکرد آنها بسیار گسترده شده و انتظاراتی که از ایشان میرود به طور مداوم در حال ازدیاد است . توفیق در پاسخگوئی به این انتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنگاتنگ ، مستمر و موثر بین فرایندهای سازمانی و انتظارات ذکر شده می باشد . همچنین در دنیای رقابتی امروز سازمانها در هر محیطی که فعالیت نمایند دائما” نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند ، لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیریت به عنوان یک وظیفه اساسی مطرح است . سازمانها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسانها محسوب می شوند ، آنها به جامعه خدمت می کنند ، جریانی از دانش و آگاهی را ارائه می کنند که می تواند زمینه ساز توسعه فردی و رشد و سعادت بشر گردد . امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف سازمانها از جمله فرایند ، سیستم ها و به ویژه آنچه سازمانها بدان دست می یابند (عملکرد) میشود . عملکرد را انجام دادن کاری با قصد و نیت قبلی معرفی کرده اند ، عملکرد نتیجه یک عمل خاص می باشد . می توان گفت یکی از موضوعات اصلی در تجزیه و تحلیل های سازمانی ، عملکرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست .

در این مقاله پس از تشریح مفهوم و ابعاد عملکرد چند نمونه از مدلهای سنجش عملکرد ارائه میشود و در خصوص چگونگی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد صحبت خواهد شد و در نهایت هم به تعریف و تشریح و نحوه سنجش آن خواهیم پرداخت . پس از آن در بخش بعدی زنجیره تامین و مدیریت بر آن تعریف و تشریح شده و سپس مزیت رقابتی و تاثیر آن برعملکرد سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد .

۲-۱-۲) تشریح مفهوم عملکرد

متغیّر وابسته در این پژوهش عملکرد سازمانی است. عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخصهای عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد.

در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه عملکرد آنچه حائز اهمیت است این است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود . هولتون[۱]  و بتنز[۲] خاطر نشان کرده اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع آن مختلف است ، ایشان همچنین به این موضوع که هدف ، ارزیابی نتایج عملکرد است یا رفتار ، اشاره می نمایند . در خصوص چیستی عملکرد نگرش های متفاوتی وجود دارد . از نظر فردی ، عملکرد سابقه موفقیتهای یک فرد است . کین[۳] معتقد است که عملکرد چیزی است که فرد به جای می گذارد و جدای از هدف است .

برنادین[۴] و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد . در فرهنگ لغت آکسفورد عملکرد بصورت انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش یا تعهد شده تعریف شده است . این تعریف به خروجیها و نتایج برمیگردد و در عین حال عنوان عملکرد در مورد انجام کار نیز نتایج حاصله از ان می باشد . بروم راچ[۵] معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی میشوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند . رفتارها فقط ابزارهائی برای نتایج نیستند ، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد . این تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه گیری میشود که همگام مدیریت عملکرد ، گروهها و افراد هم ورودی ها (رفتارها) و هم خروجی ها(نتایج) باید در نظر گرفته شود . هارتل[۶] این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد . این مدل سطوح توانائی یا شایستگی و موفقیتها را همانند هدف گذاری و بازبینی اهداف پوشش می دهد (آرمسترانگ ،۱۳۸۵،ص۳-۴).

۲-۱-۳)ارزیابی و سنجش عملکرد

ارزیابی عملکرد فرایندیست که به سنجش و اندازه گیری ، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد(رحیمی، ۱۳۸۵، ص ۳۳) . ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد . به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری ، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد(تولائی،۱۳۸۶،ص۱۱).

در این راستا نیلی[۷] و همکارانش اندازه گیری عملکرد را به عنوان فرایند کمی سازی فعالیت تشریح می کنند . در این تعریف اندازه گیری ، فرایند کمی سازی است و فعالیت با عملکرد مرتبط است . یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک زمینه شفاف بین شاخصهای عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند . اجرای موثر برنامه ها و ارزیابی عملکرد در هر سازمانی ضروری است . عملکرد سازمان مقصود شیوه ای است که سازمان بتواند کارها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد (روستا ، ۱۳۸۳،ص۲۵).

پیچیدگی محیط در عرصه رقابتی سبک و کارو افزایش انتظارات مشتریان ، ضرورت آگاهی از نقاط ضعف و قوت سازمان و بهبود مستمر بهره وری را بیش از پیش اشکار نموده است . از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع قابل انعطاف پذیر و اعتماد است تا با توسل بر آن ، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته درس بگیرند (Lord Kelvin,1999).

ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق میشود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توام با کارائی و اثربخشی صورت میگیرد .به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولا” اثربخشی فعالیتها است . منظور از اثربخشی ، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات است . به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست ( عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶،ص۵).

ادوارد دمینگ[۸]  بر این امر تاکید دارد که کلید فرایندهای کسب و کار می بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه بازخور باشند . ژاک فتیزانز[۹] بر این باور است که ارزیابی هر فرایند کاری ، امری ضروری است

در دیدگاه سنتی مهمترین هدف ارزیابی ، قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد . در حالی که در دیدگاه مدرن ، فلسفه ارزیابی بر رشد ، توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است . سایر تفاوتهای این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر بیان نمود(عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶،ص۱۰-۱۱):

نقش ارزیابی کننده : در دیدگاه سنتی ، ارزیابی کننده قضاوت و ارزیابی کرده و نقش قاضی را ایفا می کند اما در دیدگاه نوین ، ارزیابی کننده هادی و مشورت دهنده است .

دوره ارزیابی : در دیدگاه سنتی تمرکز بر عملکرد گذشته قرار گرفته است ولی در دیدگاه مدرن تمرکز به دیدگاه آینده و بهبود امور می باشد .

هدف : در دیدگاه سنتی هدف کنترل ارزیابی شونده مچگیری است و اعمال سبک دستوری و محاکمه ای از ویژگیهای بارز آن به شمار می آید ، در حالی که در دیدگاه مدرن هدف ، آموزش ، رشد و بهبود افراد و سازمان است .

به نظر میرسد ارزیابی دستگاهها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی از تفاوتهای اساسی در ابعد مختلف برخوردار است . پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین ، بهبود رضایت ، ارتقاء سطح کارکرد و نهایتا” اثربخشی فعالیتهای سازمان خواهد بود(عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶،ص۱۲).


جهت دانلود متن کامل تحقیق مبانی و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد کلیک نماییدتحقیق فن آوری رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور  شامل 96 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  فن آوری رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

بخش اول فن آوری رسانه های اجتماعی

۲-۱ مقدمه

با شدت گرفتن رقابت بین شرکتها و نزدیک شدن آمیخته بازاریابی بنگاهای مختلف به یکدیگر فلسفه فروش کارایی خود را از دست داد. شرکتها دیگر فقط به دنبال جذب مشتری جدید نبودند بلکه حفظ مشتریان و تبدیل آنها به مشتریان وفادار یکی از اولویتهای کاری هر سازمان شد.مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی چند جانبه به بازاریابی، فروش و مراقبت از مشتری است. سازمان ها از CRM به منظور ایجاد وفاداری مشتری و بهبود عملکرد سازمانی بهره مند می شوند.

رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی فضای مجازی در سال‌های اخیر، دنیای تجارت و بازاریابی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در میان شیوه‌های گوناگون بازاریابی آنلاین، به‌کارگیری انواع مختلف رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر رو به‌رشد بوده است. رسانه های اجتماعی نه از نظردر دسترس قرار دادن افراد یا به معنای دقیق تر مشتریان، بلکه به منظور دستیابی به اطلاعات با ارزش در خصوص تمایل و عدم تمایل آنها به محصولات و تولیدات مختلف حائز اهمیت می باشند. مفهوم این موضوع را می توان در CRMاجتماعی (Social CRM) جستجو نمود, جایی که مشتریان پاسخ های مربوط به محصولات و خدمات را از طریق رسانه های اجتماعی به دست می آورند و نه از طریق فروشندگان و توزیع کنندگان محصولات و خدمات. .(سراجی و حاتمی، ۱۳۹۰، ص ۳)

۲-۱-۲-تعریف رسانه اجتماعی

به رغم گستردگی تعریف رسانه اجتماعی، نقطه تمرکز اغلب آن ها بر دو عنصر اشتراک گذاری و تعامل است. برخی از تعاریف، تولید و انتشار محتوا را برجسته تر کرده اند و رسانه اجتماعی را رسانه ای دانسته اند که امور تولید ویدئو، صدا، متن یا چند رسانه ای در آن توسط کاربران انجام می شود و در محیط اجتماعی منتشر و بین همتایان به اشتراک گذارده می شوند، مانند وبلاگ، ویکی، یا سایت های میزبان قطعات ویدئویی (Capilanou and Bottlepr,2010)

این تعریف مصادیق رسانه اجتماعی را تعیین کرده و آن را شامل سایت هایی می داند که براساس مشارکت کاربر و تولید محتوا توسط کاربر شکل گرفته اند. در تعریفی دیگر رسانه اجتماعی، به هر نوع سایت با خدمات تحت وب دانسته شده که دارای ویژگی اجتماعی بودن است (Webtrends,2011)

در یک جمع بندی می توان گفت رسانه اجتماعی رسانه ای است که برای تعامل و انتشار محتوا در محیط اینترنت از طریق تعامل اجتماعی طراحی شده، دسترسی پذیری بسیار بالایی دارد و از تکنیک های انتشارمقیاس پذیر در آن استفاده شده است (خانیکی و بابائی،۱۳۹۰،۱۵۶).

شبکه های اجتماعی از گروه هایی عموماً فردی یا سازمانی تشکیل شده که ازطریق یک یا چند نوع از وابستگی ها به هم متصل اند و در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده، کارکرد مؤثر شبکه همگرا را تصویر میکنند و موفقیت ومحبوبیت روزافزون آنها به دلیل داشتن رنگ وبوی اجتماعی است (رحمان‌زاده،۱۳۸۹،ص ۲۴).

رسانه اجتماعی به مثابه یک دسته ابزار های مبتنی بر اینترنت است که بر بنیان ایدئولوژیکی و فناوری وب استوار هستند و به کاربران امکان تولید محتوا و مبادله آن را می دهند (کاپلان و هیلین،۲۰۱۰).

۲-۱-۳ ویژگی های رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی برخلاف تصور که هیچ قاعده و اصولی ندارند، دارای ویژگیها و ساختارهای حرفه ای هستند. ۱۴ ویژگی رسانه های اجتماعی در ادامه، به صورت خلاصه معرفی میشود:

گفت و گوی دو طرفه: اساس رسانه های اجتماعی بر پایه گفتگو بنا شده است.

باز شدن دیالوگ ها به وسیله مخاطبان: کاربران همیشه مواد یک گفتگو به شمار می روند.

ایجاد درگیری: درگیر بودن کاربران در رسانه های اجتماعی یکی از راههای برگشت آنها به این رسانه هاست.

تشویق به مشارکت: رسانه های اجتماعی همیشه کاربران را تشویق به مشارکت در فرایندها می کنند.

فعال کردن همکاری: همکاری و کمک کردن مخاطبان به یکدیگر یکی از عوامل توسعه کاربران رسانه های اجتماعی است.

برانگیختن شخصیت: هویت کاربران در رسانه های اجتماعی استحکام می یابد.

گران نبودن: تولید محتوا در رسانه های اجتماعی در قیاس با رسانه های جمعی بسیار ارزان تمام می شود به عبارت بهتر تولید محتوا رایگان است.

از وظایف کم تا وظایف زیاد: فعالیت کاربران در رسانه های اجتماعی از وظایف آسان و کوچک، به وظایف بزرگ و حرفه ای تبدیل می شود.

افزایش اعتبار: رسانه های اجتماعی فضایی برای ایجاد اعتبار توسط اشخاص، شرکت ها و سازمان هاست.

اعتدال و برابری: امکانات رسانه های اجتماعی برای تمام کاربران یکسان است.

تولید محتوا توسط کاربر: بنیان اصلی رسانه های اجتماعی بر تولید محتوا توسط کاربران قرار گرفته است.

حس مالکیت محتوا : تولید محتوا توسط کاربران باعث ایجاد حس مالکیت می شود.

افزایش صداقت: ایجاد صداقت در پروفایل ها باعث افزایش ارتباطات هوشمند می شود.

مکانی برای محتوای مهم رسانه های جمعی و سایر رسانه ها در رسانه های اجتماعی انتشار می‌یابد (افتاده،۱۳۸۹، ص۷۹).

۲-۱-۴ اشکال بازاریابی نوین

در حال حاضر بازاریابی به منظور ایجاد حداکثر تاثیرگذاری و تناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی، شکل ها و صورت های نوینی یافته است. امروزه حجم بالایی از تبلیغات در فناوری های ارتباطی نوین و به ویژه اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد. یک نمونه از این نوع تبلیغات استفاده از آگهی های هوشمندانه به منظور جلب توجه مخاطبان است. نمونه این بازاریابی در اینترنت کاربرد بسیاری دارد. استفاده از ابزارها و روش های نوین، افزون بر افزایش تاثیر این روش بازاریابی، انقلابی در این نوع بازاریابی ایجاد کرده است. برای کسانی که از ابزارهای سنتی تبلیغ همانند رادیو و تلویزیون و یا تبلیغات چاپی استفاده می کنند، تبلیغات بنری نقش بسزایی در افزایش قابلیت های تصویری علامت های تجاری دارند و همین طور میانگین تعداد کلیک ها را افزایش می دهند. در حال حاضر حجم، فضا و مکان قابلیت های ارتباط دوسویه و شیوه های بیان گفتاری و شنیداری تبلیغات بنری در صفحات وب رو به افزایش است و گسترش روزافزون دسترسی عموم مردم به اینترنت این نوع تبلیغات در آینده از رشد بسیاری نیز برخوردار خواهد شد (محمدی،۱۳۸۵،ص ۱۲۴).

روش بازاریابی دیگری نیز در حوزه فناوری اینترنت باب شده است. این شیوه بازاریابی با استفاده از خرده سایت ها انجام می گیرد. خرده سایت ها عبارتند از پنجره های کوچکی (کوچکتر از اندازه معمولی پنجره مرورگر) که هنگام جست وجوی فرد در اینترنت ناگهان بر روی صفحه نمایشگر ظاهر شده و حاوی نوشته ها و تصاویر بازاریابی هستند. این نوع از بازاریابی به پنجره های جهنده نیز معروف هستند. از آنجا که این نوع بازاریابی اینترنتی بدون اجازه و خواست کاربران ظاهر می شوند و ممکن است موجب برهم زدن تمرکز آنان شوند مورد انتقاد قرار گرفته اند. استفاده از پست الکترونیک جهت بازاریابی نیز از دیگر شیوه‌های بازاریابی است. تبلیغات اینترنتی از طریق بنرها، خرده سایت ها و موتورهای جست وجوگر تکنیک هایی هستند که تنها در محیط وب عملی هستند، اما پست الکترونیک زیرمجموعه فناوری های اینترنت بوده و سال ها قبل از وب مورد استفاده قرار می گرفته است (محمدی،۱۳۸۵، ص۳۵).

در کل فرستادن نامه های الکترونیک امروزه یکی از رایج ترین مدل ها برای بازاریابی اینترنتی است که مزایای بسیاری از جمله پایین بودن هزینه، امکان هدف گیری دقیق مشتریان، اثربخشی بالا و مدیریت آسان را دارا است. شکل جدیدی از بازاریابی نیز توسط شبکه های تلویزیونی کابلی مورد استفاده قرار می گیرد. در این شبکه ها، آگهی های بازرگانی به شکلی هوشمندانه در اختیار بینندگان قرار می گیرد. استفاده از تابلوها یا صفحات الکترونیکی بزرگ بر روی وسایط نقلیه از جمله اتوبوس ها نیز از شیوه های جدید بازاریابی محسوب می شود که در کشورهایی چون ژاپن، آمریکا، هنگ کنگ و… به تبلیغ یا اطلاع رسانی مشغولند. این رسانه ها که از شاخه های رسانه های بزرگ محسوب می شوند طرفداران خاص خود را دارند (صبار،۱۳۸۴،ص ۱۴).

نوع جدید دیگر تبلیغات ارسال پیام بر روی تلفن همراه است. تلفن های همراه امروزه به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی نوین مطرح هستند که در طول زندگی کوتاه خود صرفاً به تبادل صوت قناعت نکرده اند و پیشرفت و مقبولیت آنها در جامعه به دلیل قابلیت هایی چون ارسال فایل های متنی، صوتی و گرافیکی است. نسل های جدیدتر تلفن همراه به دلیل بهره گیری از تکنولوژی های منحصر به فرد زمینه مناسبی را برای ارسال پیام های تبلیغاتی به این وسیله فراهم نموده است. به دلیل نزدیک بودن و در دسترس بودن همیشگی تلفن همراه در نزد صاحبان آنها، این وسیله ارتباطی شانس دیدن، فکر کردن و پسندیدن محصولات معرفی شده توسط شرکت های تبلیغاتی را به شدت بالا می برد. با چنین رویکردی کم کم پیام‌های تبلیغاتی روی تلفن همراه مشتریان فرود می آیند (محمد نژاد،۱۳۸۸،ص ۱۰).

بازاریابی رسانه های اجتماعی یکی از جدیدترین شیوه های بازاریابی برای شرکت ها محسوب می شود. شبکه های اجتماعی به یک نیروی قدرتمند در شکل دهی به جنبه های تجارت تبدیل شده اند. زیرا بازاریابی دهان به دهان را تقویت کرده اند و به سرعت در تصمیمات خرید مشتریان اهمیت پیدا می کنند. برای انجام فعالیت های بازاریابی در زمینه شبکه های اجتماعی، بازاریابان بایستی شیوه به کار بردن این خط مشی ها را بیاموزند. با وجود اینکه تبلیغات یک منبع موثق اطلاعاتی است، رسانه های اجتماعی ممکن است به مراتب مهمتر از تبلیغات شوند و از آن جایی که مصرف کنندگان حجم زیادی از پیام ها را در این شبکه ها قرار می دهند، بازاریابان آگاهی و کنترل کمتری نسبت به این پیام ها دارند. بسیاری از شرکت ها در شبکه های اجتماعی مجازی صفحات مخصوص به خود ایجاد کرده اند. در حالی که بسیاری از صاحبنظران معتقدند که ارزش حرفی که دهان به دهان میان مشتریان می گردد، بسیار زیاد است، ولی ارزش واقعی شبکه های اجتماعی هنوز به طور کامل شناخته نشده است.


جهت دانلود متن کامل تحقیق فن آوری رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور کلیک نمایید


تحقیق مروری بر فعالیت نوغانداری و پذیرش فناوری‌ها در کشاورزی  شامل 27 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد مروری بر فعالیت نوغانداری و پذیرش فناوری‌ها در کشاورزی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- ۱- مروری بر فعالیت نوغانداری

۲- ۱- ۱- مقدمه

نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم یکی از زیربخش‌های کشاورزی است که ضمن ارتباط با سایر زیربخش‌های آن به تولید پیله ابریشمی به عنوان یک محصول با ارزش جهانی مبادرت می‌ورزد. با وجود آن‌که نوغانداری فعالیتی است جانبی که در کنار فعالیت‌های اصلی کشاورزان هر منطقه در ایجاد اشتغال و کسب درآمد بیشتر مؤثر است (صیداوی و همکاران،۱۳۸۵)، اما در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری که برگ درختان توت در طول سال قابل استفاده بوده و به استثناء فصول خیلی مرطوب و پرباران، تقریباً به مدت ده ماه از سال امکان پرورش کرم ابریشم وجود دارد، می‌تواند به یک شغل دائمی تأمین کننده درآمد خانوار روستایی نیز مبدل گردد (Balu, 2005).

نوغانداری یک حرفه کاربر می‌باشد که علاوه بر امکان استفاده از نیروی فعال، فرصت به‌کارگیری بخش کمتر فعال جامعه مانند زنان، کودکان و سالخوردگانی که توان انجام برخی از کارهای کشاورزی را ندارند، فراهم می‌سازد. ضمن آن‌که فعالیت نوغانداری و صنایع واسطه‌ای بین تولید پیله و تهیه محصولات نهایی، سطوح وسیعی از اشتغالات روستایی و شهری را ایجاد کرده، فرصت‌های شغلی قابل ملاحظه‌ای را به وجود می‌آورد (راهی،۱۳۹۰). سرمایه‌گذاری در این فعالیت درمقایسه با پاره‌ای از فعالیت‌های تولیدی، کمتر و بازگشت سرمایه در آن سریع‌تر می‌باشد (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران،۱۳۶۹).

۲- ۱- ۲- نوغانداری و تولیدات آن

کرم ابریشم توت با نام علمیBombyx mori.L، حشره‌ای است با دگردیسی کامل که زندگی آن از تخم شروع و به تخم ختم می‌گردد. این حشره دارای چهار مرحله زندگی تخم، لارو، شفیره و پروانه است که تنها در مرحله دوم یا لاروی از برگ توت تغذیه کرده، در پایان این مرحله که عموماً ۲۵ تا ۳۰ روز به طول می‌انجامد، با تنیدن تار تولید پیله ابریشمی می‌نماید (حسینی مقدم، ۱۳۸۴). عموماً غالب تخم‌نوغان‌هایی که امروزه در دنیا مصرف می‌شوند منشاء چینی و ژاپنی داشته، حاصل هیبریداسیون یا آمیخته‌گری از این دو نژاد می‌باشند (اقبالی، ۱۳۸۲).

تولید اصلی فرایند نوغانداری پیله ابریشمی است که از آن الیاف ابریشمی به دست می‌آید. از میان تمامی تارهای منسوجات، ابریشم به دلیل ویژگی‌های خاص خود ازجمله سبکی، نرمی، مقاومت در نوسانات گرمایی، رنگ‌پذیری، جاذب‌الرطوبه بودن، عایق‌پذیری الکتریکی و به‌طور کلی لطافت، ظرافت و دوام، از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار است و به همین سبب در دنیای منسوجات به آن لقب ملکه منسوجات را داده‌اند (وزارت کشاورزی، ۱۳۷۳). ابریشم به عنوان ماده اولیه در تولید محصولاتی مانند فرش، پارچه، تزیینات داخلی ساختمان و غیره استفاده می‌شود. علاوه برآن در صنایع نظامی، دارویی، بهداشتی و آرایشی و تهیه بسیاری از خوراکی‌ها مصرف می‌گردد. علاوه بر محصولات اصلی، استفاده از فراورده‌های فرعی نوغانداری نیز در بخش کشاورزی کاربردهای بسیاری دارند (مرکز تحقیقات ابریشم کشور، ۱۳۸۵).

 ۲- ۱- ۳- سابقه نوغانداری

اگرچه از آغاز پرورش کرم ابریشم اطلاع دقیقی دردست نیست و درمورد پیدایش ابریشم روایت‌های گوناگونی وجود دارد، اما اسناد و مدارک قدیمی منابع ابریشم را به بیش از ۲۶۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در چین باستان متعلق می‌داند (بیژن نیا و صیداوی، ۱۳۸۳). تردیدی نیست که جاده ابریشم با طول بیش از ده هزار کیلومتر در معرفی، رواج و توسعه نوغانداری و نیز تولید و تجارت ابریشم و محصولات ابریشمی از کشور چین تا بازارهای اروپایی نقش بسیار ارزنده‌ای ایفا نموده ‌است. تمدن قدیمی ایران که درمسیر جاده ابریشم آن زمان قرارداشته و شهرهای عمده آن را به هم متصل می‌کرده همواره در صنعت ابریشم جهان اثرات تعیین‌کننده‌ای به ‌جا گذاشته و سوابق تجاری و فرهنگی دو کشور بزرگ چین و ایران از طریق این جاده مبادله گردیده ‌است (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران، ۱۳۶۹).

امروزه قریب به ۵۰ کشور جهان در تولید ابریشم مشارکت دارند. براساس آمارهای بین‌المللی سهم ابریشم در کل تولیدات جهانی الیاف نساجی تنها درحدود ۱۹/۰ درصد است. عمده تولید ابریشم در مناطق معتدله و نیمه گرمسیری آسیا صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش سازمان خواروبارجهانی (FAO) با تولید حدود ۹۲ درصد ابریشم جهان توسط کشورهای آسیایی، می‌توان ابریشم را یک محصول آسیایی دانست که قسمت عمده آن یعنی ۸۵ درصد تولید جهان یا ۹۴ درصد تولید آسیا توسط سه کشور چین، هند و ژاپن تولید می‌گردد. این وضعیت نشان دهنده موقعیت مناسب آسیا برای توسعه نوغانداری و بزرگ‌ترین منطقه مستعد برای تولید پیله و ابریشم در مقایسه با سایر نقاط نوغان‌خیز دنیاست (راهی، ۱۳۹۰). نزدیک به ۲۲ میلیون نفرروز در سال در فرایندهای مختلف صنعت ابریشم شامل پرورش کرم ابریشم، تولید پیله تر، خشکاندن پیله تر، نخ‌کشی، صمغ‌گیری نخ، تابندگی نخ، رنگرزی نخ و بافت فرش فعالیت می‌کنند (دیلمی، ۱۳۸۳). از این میزان تنها حدود ۱۰ میلیون نفر کشاورز به پرورش کرم ابریشم اقدام  می‌کنند (صیداوی و بیژن نیا، ۱۳۸۳). در حال حاضر چین بزرگ‌ترین تولیدکننده ابریشم جهان و هندوستان دومین تولیدکننده ابریشم جهان می‌باشند (FAO, 2009).

 ۲- ۱- ۴- نوغانداری و تولید ابریشم در ایران

پیشینه پرورش کرم ابریشم در ایران به گذشته دور می‌رسد. عده‌ای از مورخین بر این باور هستند که موطن اصلی پرورش کرم ابریشم ایران بوده‌است (ناظر عدل، ۱۳۶۸) و برخی دیگر از آنان این کشور را از جمله مناطقی می‌دانند که هم‌زمان با چین به پرورش کرم ابریشم، تولید و تجارت ابریشم مبادرت می‌ورزیده است (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران، ۱۳۶۹). برخی دیگر نیز ورود کرم ابریشم به ایران را هم‌زمان با ورود درخت توت و به زمان هخامنشیان مربوط می‌دانند (جوانشیر،۱۳۷۴). آنچه مسلم است این فعالیت در ایران از سابقه و قدمت نسبتاً طولانی برخوردار است. سوابق علمی و فنی این فعالیت به‌خصوص اقداماتی که به‌منظور بهبود کمّی و کیفی آن صورت پذیرفته ‌است، با دستیابی به نژادهای اختصاصی کرم ابریشم ایران نظیر نژادهای هراتی، خراسانی، بغدادی و سایر نژادهای محلی، همگام با سوابق تولیدی آن از قدمت تاریخی برخوردار بوده، مبین توجه خاص ایرانیان به این حرفه می‌باشد (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران، ۱۳۶۹).

به‌طور کلی پرورش کرم ابریشم در ایران در دو دوره متفاوت با فاصله زمانی طولانی رونق به‌سزایی    داشته ‌است. اولین دوره در سال‌های ۴۰۰ تا۴۵۰ بعد ازمیلاد بوده ‌است که در آن زمان ایران یکی از مراکز مهم پخش تخم‌نوغان به شمار می‌آمد. دومین دوره نیز در زمان سلطنت شاه عباس بوده ‌است که ایران یکی از تهیه‌کنندگان و صادرکنندگان عمده ابریشم خام و پارچه‌های ابریشمی محسوب می‌گشت (ناظر عدل، ۱۳۶۸)، به گونه‌ای که در نیمه قرن هفدهم میلادی تولید ابریشم در ایران به اوج شکوفایی خود رسید و سالانه حدود ۱۹۰۰ تن ابریشم تولید گردید که تا اوایل قرن هجدهم به ۳۰۰۰ تن و کمی بیشتر بالغ شد (جوانشیر،۱۳۷۴).

پس از عصر صفویان فعالیت نوغانداری متأثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به فعالیت خود ادامه داد. تا اینکه در سال ۱۳۱۴ اداره نوغان زیر نظر وزارت کشور در استان گیلان تشکیل شد و تهیه و توزیع تخم نوغان و خرید پیله را برعهده گرفت. این اداره تا سال ۱۳۵۲ با اسامی مختلفی به کار خود ادامه داد و از سال مذکور تحت عنوان شرکت پیله‌ور به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته گردید. در همین سال شرکت ابریشم گیلان وابسته به بانک کشاورزی و صنعت و معدن و مجتمع صنعتی تولید ابریشم وابسته به وزارت کشاورزی وقت، به منظور توسعه نوغانداری در منطقه گیلان تشکیل شد. با پیروزی انقلاب اسلامی اهمیت رفاه و بهبود وضع زندگی کشاورزان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و یکی از موارد موفق در زمینه ایجاد رفاه نسبی و بهبود وضع زندگی کشاورزان، نوغانداری و فعالیت های جانبی آن تشخیص داده شد. لذا به منظور احیا و بازسازی نوغانداری و صنایع ابریشم کشور اقدامات مختلفی مورد توجه قرارگرفت که نهایتاً در سال ۱۳۵۹ شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران پیرو مصوبه شورای انقلاب با ادغام بخش‌هایی از شرکت‌های پیله‌ور، ابریشم گیلان و مجتمع صنعتی تولید ابریشم تشکیل شد (راهی، ۱۳۹۰).

میزان مصرف تخم نوغان تا پیش از انقلاب اسلامی ایران حدود ۱۰۰ هزار جعبه بود که عمدتاً از کشورهایی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی وارد می‌شد. آغاز به کار شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، دست‌اندرکاران نوغانداری کشور را برآن داشت تا تخم نوغان مورد نیاز را در داخل کشور تولید نمایند. برای اولین بار در سال ۱۳۶۴ تعداد ۱۴۰۰ جعبه تخم نوغان تولید گردید که با حمایت دولت در قالب طرح‌های توسعه نوغانداری و تحقیقات ابریشم و اختصاص اعتبارات لازم، اقدامات وسیعی در این خصوص صورت پذیرفت که در نهایت کشور در زمینه تولید تخم نوغان به خودکفایی رسید (مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، ۱۳۸۵). از مهم ترین اهداف تعیین شده توسط صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم می‌توان به حداکثر استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و بالقوه آب و خاک و منابع طبیعی و نیروی انسانی مناطق مورد مطالعه در جهت افزایش تولیدات نوغانداری و ارتقاء سطح زندگی جامعه ساکن در این مناطق و بهبود اوضاع اقتصادی، افزایش تولیدات نخ ابریشم کشور، ایجاد امکانات جدید برای تبدیل آن به فراورده‌های ابریشمی مانند پارچه و غیره جهت مصارف داخلی و صادرات مازاد تولید به کشورهای  مصرف‌کننده اشاره کرد (مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، ۱۳۸۵).


جهت دانلود متن کامل تحقیق مروری بر فعالیت نوغانداری و پذیرش فناوری‌ها در کشاورزی کلیک نمایید


تحقیق اهمیت شناسائی مواد مغذی در تغذیه حیوانی و یونجه شامل 67 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد تصویر ذهنی و عوامل موثر بر آن و تاریخچه برند  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

نقش تغذیه

نقش تغذیه در موجودات زنده بر هیچ کس پوشیده نیست. هر موجود جاندار دارای ویژگی دریافت انرژی از محیط اطراف خود و تغییر و تبدیل و مصرف انرژی می‌باشد. چگونگی دریافت انرژی و مواد مغذی مورد نیاز جهت مصرف انرژی و ادامه حیات موضوع علم تغذیه می‌باشد. علم تغذیه ترکیبی از دانش بیوشیمی و فیزیولوژی در جهت بررسی ویژگی‌های مواد خوراکی و چگونگی استفاده از آنها توسط دستگاه گوارش موجود زنده می‌باشد.

تغذیه فرآیندی است که در طی آن سلول‌های بدن حیوان قابلیت استفاده از مواد شیمیایی مورد نیاز خود را جهت انجام مطلوب واکنش‌های متابولیکی و شیمیایی برای رشد، نگهداری[۱]، کار و تولید دریافت می‌نماید. شناخت روابط بین مواد موجود در خوراک‌ها و نیاز سلول‌های موجود زنده قبل از استفاده عملی و خوراک دادن، ضروری می‌باشد. در آغاز بررسی علم تغذیه نیاز به شناخت کلیه این روابط از نظر بیوشیمی و فیزیولوژی دارد.

بطور کلی مواد مغذی تشکیل دهندۀ خوراک هستند و خوراک یا غذا ماده‌ای است که موجود زنده قادر به خوردن آن و سپس انجام مراحل هضم و جذب بر روی آن باشد. در اغلب غذاها یا خوراک ها، کلیه مواد شیمیایی موجود در آن جهت موجود زنده قابل استفاده نیستند و مقداری از آن از طریق دستگاه گوارش دفع می‌گردد. در علوم دامی ‌با توجه به هدف از پرورش دام‌ها که ایجاد منابع غذایی با کیفیت جهت انسان می‌باشد و دیدگاه‌های اقتصادی نیز در آن حائز اهمیت می‌باشند، ضرورت شناخت فرآیندهای غذایی آشکار می‌باشد. در پرورش حیوانات اهلی قسمت اعظم هزینه تولید مربوط به هزینه تغذیه می‌باشد که در برخی از شاخه‌های دامپروری تا ۸۰ درصد از کل هزینه پرورش دام را هزینه تغذیه شامل می‌شود. بنابراین در شرایط متعارف مدیریت، تغذیه بالاترین اهمیت اقتصادی را در پرورش دام به خود اختصاص می‌دهد.

هدف ما در بخش دامپروری تکمیل مواد موجود در خوراک جهت پاسخگویی دقیق به مجموع احتیاجات غذایی بدن دام می‌باشد. امروزه علاوه بر خوراک‌های طبیعی جهت تکمیل جیره‌ها، به آنها مواد مصنوعی افزودنی مانند ویتامین‌ها، نمک و اسیدهای آمینه مصنوعی نیز اضافه می‌شود اما هیچکس نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که خوراکی کاملاً مطابق با نیاز حیوان تهیه نموده است، بنابراین تلاش جهت نزدیک کردن هرچه بیشتر ترکیب خوراک به نیاز دام می‌باشد. ویژگی یک متخصص تغذیه موفق، شناخت دقیق مواد خوراکی و اثرات متقابل بین مواد خوراکی و نیز شناخت دقیق ساختار فیزیولوژیک و آناتومیک دستگاه گوارش دام می‌باشد. پس از شناخت مواد خوراکی و نحوۀ پاسخ دام به مادۀ خوراکی، متخصص تغذیه باید قادر باشد خوراکی با کاملترین ترکیب و با حداقل هزینه جهت تولید با کیفیت و اقتصادی، تهیه نماید.

در سال ۲۰۳۰ میزان تقاضا برای مواد غذایی در جهان احتمالاً نزدیک به دو برابر سطح فعلی خواهد رسید. این در حالی است که میزان اراضی جدید جهت توسعه سطح زیر کشت بسیار محدود است با توجه به هزینه‌های پایین تولید علوفه‌ها از طریق به کارگیری اراضی آیش، دیمزارهای کم بازده و اصلاح و احیاء مراتع مرده هزینه‌های تولید را به میزان قابل توجهی کاهش داد. از سویی مهمترین عامل محدود- کننده در بخش دام و طیور، کمبود منابع علوفه و عدم امکان توسعه تولید علوفه در کشور می‌باشد (ترک نژاد، ۱۳۷۸).

به علت اینکه مواد مغذی ضروری برای حیوان از طریق منابع مختلف تأمین می‌شود و ارزش‌گذاری هر منبع خوراکی در درجه اول به قابلیت هضم و ترکیب شیمیایی آن وابسته می‌باشد، لذا جهت بهبود سیستم تغذیه ای دام در هر منطقه، شناخت خصوصیات کمی و کیفی مواد خوراکی در ارتباط با ارزش تغذیه‌ای خوراک مصرفی و همچنین تامین احتیاجات حیوان برای اهداف مختلف پرورشی امری انکار ناپذیر می‌باشد. بنابراین برای تغذیه صحیح و مدیریت تغذیه‌ای کارآمد در وهله اول بایستی ترکیب شیمیایی و اجزای مواد مغذی خوراک را شناخت، و در وهله دوم قابلیت هضم و یا میزان استفاده از مواد مغذی خوراک را مشخص کرد. چون استفاده از مقادیر قابلیت هضم یا ارزش غذایی خوراک در جیره نویسی فاکتور بسیار مهمی بوده و این فاکتور علاوه بر این که با مصرف اختیاری خوراک در ارتباط می‌باشد، ارتباط بین میزان مواد مغذی و انرژی در دسترس نشخوار کنندگان را نیز مشخص می کند (جوان، ۱۳۸۳).

۲-۲- اهمیت شناسائی مواد مغذی در تغذیه حیوانی

با افزایش روز افزون مایحتاج جوامع انسانی و از جمله ایران، نیاز به افزایش تولیدات دامی امری اجتناب ناپذیر است. پاسخگویی به این نیازها در گرو توسعه دامپروری می‌باشد، در شرایط کنونی ایران، جمعیت دامی نسبتاً زیادی وجود دارد و با توجه به این شرایط، افزایش جمعیت دامی به هیچ وجه منطقی نمی‌باشد، چرا که با افزایش تعداد دام، فشار بر منابع خوراکی تشدید می‌گردد و بازده تولید و حتی مقدار کل تولید کاهش خواهد یافت. لذا برای دستیابی به تولید بالاتر چاره‌ای جز افزایش میزان بازده تولید باقی نخواهد ماند. وقتی به جمعیت و بازده تولیدات دامی بعضی از کشورهای پیشرفته توجه شود، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار می گیرد بعنوان مثال، مجموع گله‌های گاو در آلمان غربی در ۱۹۹۰، ۶/۱۴ میلیون رأس با تولید شیر ۶/۲۴ میلیون تن بوده است در حالیکه مجموع جمعیت گاو در ایران در همان سال اندکی بیش از ۷ میلیون رأس با تولید شیر حدود ۴/۳ میلیون تن بوده است (مزینی، ۱۳۶۹).

بازده بیولوژیکی و تغذیه‌ای از اهداف اصلی پرورش حیوانات مزرعه‌ای بشمار می‌رود به نحویکه با مصرف مواد خوراکی (بخصوص موادیکه قابل مصرف مستقیم انسان نیست) در تغذیه حیوان بیشترین تولید ممکن بدست آید. لذا شناخت خوراک‌ها و تأمین احتیاجات غذایی حیوان بوسیله آنها از اصلی ترین فعالیت‌های دامپروری محسوب می‌گردد. امروزه کمبود منابع خوراکی (انرژی‌زا و پروتئینی) به عنوان مهمترین عامل محدود کننده در توسعه دامپروری، بسیاری از کشورها و از جمله ایران، به شمار می‌رود اما اختلالات تغذیه‌ای و عدم تعادل بین مواد مغذی در خوراک مصرفی دامها نیز نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد. نه تنها بالا بودن یک یا چند عنصر در منابع علوفه ای یک منطقه ممکن است به میزان زیادی در پایین نگهداشتن تولید دخیل باشد لیکن از کم و کیف آن اطلاعاتی در دسترس نباشد. برای پی بردن به چنین پدیده‌هایی نیاز به شناخت ارزش غذایی و ترکیبات مغذی انواع خوراک ها می‌باشد، به نحوی که هر دو جنبه کیفی و کمی خوراک را شامل گردد. لذا ارزشیابی مواد خوراکی قابل استفاده در تغذیه حیوانی، به عنوان یک رشته اساسی، نقش بسیار مهم در توسعه دامپروری دارد چرا که با وجود چنین اطلاعاتی، امکان تهیه و تنظیم جیره‌های غذایی مناسب تر و همچنین استفاده بهینه از منابع بالقوه و فرآورده‌های فرعی کشاورزی در تولید فرآورده‌های حیوانی فراهم خواهد شد .(Bradford, 1989)

خوراک های دام و طیور، از نظر کیفیت، ناهمگن ترین محصولات کشاورزی محسوب می‌گردد. گستردگی تنوع در این منابع خوراکی بر این ناهمگنی می‌افزاید. قدر مسلم چنین تغییرات وسیعی در کیفیت و ترکیبات مغذی خوراک ها، شناسایی و ارزشیابی آنها را مشکل‌تر و پیچیده ترمی‌سازد. از طرفی به دلیل تأثیر شدید عوامل محیطی و اقلیمی و مدیریتی بر کیفیت و ارزش غذایی مواد خوراکی اهمیت شناسایی آنها بطور منطقه‌ای بیشتر خواهد بود .(Rivardin and Blaire, 1991)

ارزش نهایی و واقعی یک ماده خوراکی یا یک جیره زمانی مشخص می‌شود که نتیجه آن در تغذیه عملی بر روی حیوان آشکار می‌گردد ولی در عین حال، تحت شرایط عملی تحقیقاتی، آزمایشگاهی بیولوژیکی بر روی حیوان در سطح وسیع امکان‌پذیر نخواهد بود لذا نیاز به روش‌های ارزشیابی سریع‌تر و ارزان‌تری می‌باشد .(NRC, 2001)

در این ارتباط با روش‌های حسی و تجربی از جمله: مرحله برداشت علوفه، بو، رنگ، مقدار خوش خوراکی و تمایل حیوان به خوردن، مقدار پس مانده خوراک در آخور و غیره تا حدودی می‌تواند اطلاعاتی را در امر کیفیت ماده خوراکی بدست آورد ولی داشتن چنین اطلاعاتی به تنهایی نمی‌تواند ملاک ارزشیابی کامل خوراک باشد، زیرا مقادیر مواد مغذی مختلف را مشخص نخواهد کرد، لذا برای شناخت و تعیین تراکم مواد مغذی لازم است عملیات تجزیه بر روی مواد خوراکی انجام بگیرد. بنابراین با توجه به دامنه وسیع تغییرات در مواد مغذی خوراک‌ها، حتی در یک ماده خوراکی خاص از نقطه‌ای به نقطه دیگر بدون تجزیه و تعیین غلظت مواد مغذی در آنها امکان کاربرد دقیق و بازدهی غذایی مطلوب در تغذیه دام فراهم نخواهد بود (NRC, 2001).


جهت دانلود متن کامل تحقیق اهمیت شناسائی مواد مغذی در تغذیه حیوانی و یونجه کلیک نمایید


تحقیق گیاهشناسی نخود و تنش خشکی و تاثیر آن بر گیاهان  شامل 57 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد گیاهشناسی نخود و تنش خشکی و تاثیر آن بر گیاهان  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

تاریخچه

نخود در دنیا به اسامی مختلفی شناخته شده است در چندین ایالت هند به Chana خوانده می‌شود. در انگلستان به نام‌های Bengal gram و  Chick pea و در آمریکا به Garbanzo یاGarbanzo bean معروف است. در ایران نام‌های نخود زراعی، نخود سفید، نخود ایرانی و یا نخود به آن اطلاق می‌شود (کوچکی و بنایان اول، ۱۳۷۳). به احتمال زیاد نخود از نواحی جنوب شرقی ترکیه و مناطق مجاور آن در سوریه منشأ گرفته است. در این منطقه سه گونه وحشی یکساله از جنس Cicer یافت شده است که ارتباط زیادی با نخود زراعی دارند. یکی از این گونه Cicer reticulatum است که می توان آن را به عنوان جد نخود یا گونه‌ای که با نخود دارای جد مشترکی‌بوده است در نظر گرفت (باقری و همکاران، ۱۳۷۶).

۲ـ۲ اهمیت اقتصادی نخود

طبق آمار سازمان خواربار و کشاورزی (F.A.O) نخود در مقایسه با گندم از عملکرد کمتری برخوردار است ولی با وجود این ۲/۱ درصد سطح زیر کشت جهانی و ۳ درصد از تولید جهانی را بخود اختصاص داده است و ۱۵ درصد از سطح زیر کشت جهانی و ۱۳ درصد از تولیدات جهانی کل حبوبات را بخود اختصاص داده است. در کشور نیز حبوبات با ۱۰۱۵۰۰۰ هکتار سطح زیر کشت، ۸۹/۹ درصد از اراضی زیر کشت را دارا بوده و در این میان نخود ۵۷/۶۳ درصد سطح زیر کشت حبوبات را به خود اختصاص داده است. از کل تولید حبوبات در کشور نخود با ۱۶/۴۳ درصد تولید در این گروه محصولات در رتبه اول قرار گرفته است (اصغرزاده، ۱۳۷۵). از لحاظ تغذیه‌ای نیز نخود یک منبع پروتئینی ارزشمند در بسیاری از نقاط شناخته شده است. گروه مشاوره پروتیئنی آمریکا در سال ۱۹۷۳ طرح‌های اصلاح حبوبات را در زمره تحقیقات حیاتی و مهم معرفی کرده است. برطرف کردن نقص پروتیئنی غلات از طریق افزودن پروتئین حبوبات، یکی از بهترین راه حل‌های رفع کمبود پروتئین و کالری در کشورهای در حال توسعه است. مقدار پروتئین نخود حدود ۷/۲۰% است و کیفیت تغذیه‌ای نخود به مقدار پروتئین و اسیدهای آمینه سازنده و قابلیت هضم آن بستگی دارد. علاوه بر موارد تغذیه‌ای نخود، حاصلخیزی ناشی از تشکیل گره و تثبیت نیتروژن مولکولی و ذخیره سازی آن در خاک برای محصول سال بعد بسیار حایز اهمیت می‌باشد (باقری و همکاران، ۱۳۷۶). حدود ۹۲% از سطح زیر کشت و ۸۹% از تولید جهانی متعلق به کشورهای مناطق گرمسیری نیمه خشک می‌باشد. قاره آسیا با ۱۳ کشور تولید کننده نخود از نظر سطح زیر کشت ۹۲% و از نظر تولید ۸۹% از سطح زیر کشت و تولید نخود در جهان را به خود اختصاص می‌دهد. آفریقا تقریباً به ترتیب ۴ و ۵ درصد از سطح زیر کشت و تولید نخود در جهان را به خود اختصاص می‌دهد.

۲-۳  مشخصات گیاهشناسی نخود

نخود از خانواده لگومینوزه (بقولات) و از جنس سیسر می‌باشد که در رده بندی جزء گیاهان جنین‌دار و زیر شاخه پیدازادان قرار می‌گیرند. در تقسیم بندی دقیق‌تر آن ها در رده نهاندانگان طبقه دولپه‌ای­ها، زیر طبقه جدا گلبرگ‌ها، راسته لگومینالز یا روزالز، تیره بقولات و زیر تیره پروانه آسایان قرار دارند (واندرمیزن، ۱۹۸۷).

نخود ممکن است از پائین، یا وسط ساقه اصلی شاخه بدهد. البته ارقامی که از پایه شاخه ‌می‌دهند، پر محصول­ترند. ریشه نخود بسیار قوی است و بخوبی در خاک گسترش می‌یابد. برگ­های نخود مرکب فرد و داری ۱۱ـ ۹ جفت یا بیشتر برگچه بیضی شکل نوکدار با حاشیه مضرس است که معمولاً برگچه‌ها دو به دو مقابل یکدیگر قرار دارند. گل ها منفرد و در انتهای شاخه‌های نازک بر روی دمگل نسبتاً بلندی قرار گرفته‌اند. رنگ گلها سفید، آبی و یا بنفش کم رنگ است. نخود گیاهی خود گشن است. ولی دگر گشنی نیز بوسیله زنبور مشاهده شده است. عمل خودگشنی ۱ تا ۲ روز قبل از باز شدن گل ها انجام می‌گیرد. میوه نخود بشکل نیام (غلاف) می‌باشد، در وسط پهن و در طرفین باریک بوده و از کرکهای بسیار ریزی پوشیده شده است. که محتوی یک یا دو دانه بذر نخود می‌باشند. هر بوته نخود ممکن است بطور متوسط بین ۵۰ تا ۱۵۰ عدد نیام تولید کند. دانه در ارقام مختلف نخود به رنگ­های سفید، کرم، سیاه، قهوه‌ای، قهوه‌ای مایل به قرمز، سفید مایل به زرد دیده می‌شود. سطح دانه در بعضی از ارقام صاف و در بعضی دیگر چروکیده است. وزن یک صد دانه آن بین ۴۰ ـ ۹ گرم متغیر بوده و هر قدر رنگ بذر روشنتر باشد، وزن آن بیشتر خواهد بود (باقری و همکاران، ۱۳۷۶).

از نظر اندازه، دانه نخود در ایران به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شود:

نخود دانه درشت دارای وزن یکصد دانه ۳۴ گرم، نخود دانه متوسط دارای وزن یکصد دانه ۲۷ گرم، نخود دانه کوچک دارای وزن صد دانه ۲۰ گرم، نخود خیلی دانه کوچک دارای وزن صد دانه ۹ گرمی است.

نخود براساس اندازه بذر به دو گروه تقسیم می‌شود. یکی ماکروکارپا و دیگری میکروکارپا. ماکروکارپا بنام کابلی و میکرو کارپا بنام دسی نیز خوانده می‌شود. در نخود کابلی وزن صد دانه بیشتر از ۲۵ گرم است. گلها سفید رنگ می‌باشد. و نخود کابلی را معمولاً در بهار می‌کارند.

نخود دسی، بذر کوچک با شکل نامنظم و رنگ های مختلف دارد. معمولاً در هر غلاف آن ۲ تا ۳ بذر وجود دارد. و ارتفاع گیاه کوتاه و حاوی آنتوسیانین است. گل ها به رنگ ارغوانی بوده و نخود دسی را معمولاً در پاییز می‌کارند (باقری و همکاران، ۱۳۷۶). بطور کلی مراحل مختلف رشد و نمو گیاه، شامل جوانه زدن، رشد گیاهچه، تشکیل گل و غلاف و رسیدن دانه می‌باشد. مدت زمان هر یک از این مراحل نسبت به رقم، طول مدت روز، درجه حرارت و رطوبت قابل دسترس فرق می‌کند. در نخود توسعه رشد رویشی در زمان گلدهی و تشکیل غلاف، ادامه می‌یابد. بنابراین یک رقابت بین قسمت های رویشی و مراکز زایشی گیاه وجود دارد. در ایران نخود سفید، بیشتر متعلق به گروه کابلی و نخود سیاه، متعلق به گروه دسی است.

ارقام اصلاح شده نخود در ایران که تاکنون معرفی شده‌اند، عبارتند از نخود جم، کوروش، البرز (در گروه کابلی) و ارقام دانه سیاه کاکا و دانه قهوه‌ای پیروز (در گروه دسی) می‌باشند (مجنون حسینی، ۱۳۷۲).

۲-۴  مورفولوژی نخود

از لحاظ شناخت ظاهری، گیاه نخود دارای اندامهای رویشی و زایشی با خصوصیات زیر می‌باشد.

۲-۴-۱ریشه

ریشه‌های قوی و عمیق این گیاه به عنوان اندامهای ذخیره‌ای برای گیاه محسوب می‌شود. اگر چه نخود گیاهی یک ساله است، اما از این اندام ذخیره‌ای برای رشد خود در فصل خشک استفاده می‌کند. یک ریشه بالغ، بافت محیطی خود را از ایپدرم تا آندودرم از دست می‌دهد. لایه چوب پنبه‌ای و پوست ثانویه جایگزین آن می‌شود. فعالیت کامبیوم تغییرات اساسی را بوجود می‌آورد. شعاع‌های آوندی اولیه از شعاع‌های آوندهای چوبی منشاء می‌گیرند و اشعه‌های ثانویه آوندی کوتاهتر و باریکتر از شعاع‌های اولیه و از چوب ثانویه منشاء می‌گیرند. اهمیت استوانه مرکزی در این مرحله، از مرحله گیاهچه‌ای بیشتراست. این عضو فاکتور اصلی و موثر در ضخامت ریشه و محتویات استروئیدی احاطه شده است. ولی مقدار زیادی اسکلرانشیم، عامل تولید ریشه‌های قوی می‌باشد. در مقایسه با مرحله گیاهچه‌ای، بخش مرکزی استوانه مرکزی ریشه تقریباً بدون تغییر است. وجود چهار شعاع آوند چوبی و حفره مرکزی تنها تفاوت موجود در جذب، بوسیله آوندهای آبکشی است. ریشه‌ها، گره‌های ریزوبیومی را بوجود می‌آورند (باقری و همکاران، ۱۳۷۶). بر طبق اظهارات Corby در سال ۱۹۸۱  دارای انشعاباتی از نوع Crotalorioid و انشعابات پهن جانبی و گاهی مواقع به شکل یک بادبزن مانند است. ریشه بخوبی منشعب می‌شود و تا عمق ۱ الی ۲ متری خاک نفوذ می‌کند (پورنجف، ۱۳۸۵).

ریشه نخود عمودی، قوی و پرپشت بوده و دارای ریشه‌های فرعی متعدد می‌باشد (مجنون حسینی، ۱۳۷۲). عمق نفوذ ریشه اصلی از ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر متغیر بوده و دارای ۴ ردیف ریشه جانبی می‌باشد (پورنجف، ۱۳۸۵). موقعی که ناحیه سطحی خاک خشک است توسعه ریشه در آن ناحیه کم است. با وجود این ریشه توسعه خود را تا لایه‌های عمیق‌تر خاک تا ۱۲۰ سانتی‌متر ادامه می‌دهد (سکسنا، ۱۹۷۹). سیستم ریشه‌ای نخود در کشت دیم در مقایسه با کشت آبی گسترده‌تر است و به عمق بیشتری از خاک نفوذ می‌کند. همچنین سیستم ریشه‌ای تیپ کابلی وسیع‌تر از تیپ دسی است (باهل، ۱۹۸۸).


جهت دانلود متن کامل  تحقیق گیاهشناسی نخود و تنش خشکی و تاثیر آن بر گیاهان کلیک نمایید


تحقیق گیاه شناسی هلو و آلوئه ورا

شنبه 4 شهریور 1396 02:13 ب.ظ

تحقیق گیاه شناسی هلو و آلوئه ورا   شامل 40 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  گیاه شناسی هلو و آلوئه ورا می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱-۱- مبدا و سابقه کاشت هلو

مبدا هلو (Prunus persica L) از چین است، جایی که سابقه کشت آن به ۳۰۰۰ سال قبل بر می گردد. احتمال دارد که هلو از راههای تجاری کوهستانی به ایران برده شده و در آنجا به میوه ایرانی[۱] شهرت پیدا کرده باشد: این نامگذاری موجب شده که بعضی ها تصور کنند مبدا هلو از ایران است ( Crisosto et al, 1994 ). سیصد و سی سال قبل از میلاد هلو وارد یونان شد و در خلال قرون وسطی، کاشت این درخت در سراسر اروپا گسترش پیدا کرد. ظاهرا پرتغالی ها هلو را به ساحل شرقی امریکای جنوبی وارد کردند. اسپانیایی ها هلو را به فلوریدا و مکزیک، فرانسوی ها به لوئیزیانا و مهاجران انگلیسی به ویرجینیا و ما ساچوستز بردند. ودر اسپانیا هلو هایی با گوشت زرد و سفت معمول بود، در حالی که در فرانسه و انگلیس میوه هایی بیشتر خواهان داشت که گوشت سفید و بافت نرم داشتند. سرانجام این دو منبع ذخایر توارثی با هم مخلوط شدند (اگاوا و همکاران، ۱۳۸۱).

۱-۲- رده بندی و مشخصات گیاه شناسی

هلو متعلق به جنس آلو سانان، زیر جنس آمیگدالوس و تیره گلسرخیان است، ارتفاع تنه این درخت ۶-۴ متر بوده و فرم تاج آن حالت خمیده دارد. ارقام زینتی هلو پاکوتاه می باشند. تنه درخت صاف و عمودی بوده و ارتفاع تنه به روش تربیت و هدایت آن بستگی دارد. هلو تاج نیمه متراکم دارد و شاخه های اصلی آن به رنگ لاکی مایل به قهوه ای است. شاخه های فرعی نازک یا جوان رنگ تیره تر از بازوهای اصلی دارند. دارای دو نوع جوانه رویشی و زایشی است. جوانه های رویشی کوچک و نوک تیز اما جوانه های بارور متورم و نوک پهن هستند. جوانه های زایشی هلو از نوع جوانه های ساده بوده و از هر جوانه یک عدد گل حاصل می شود. ارقامی از هلو که در ایران پرورش داده می شوند شامل جی،اچ ،هیل، آلبرتا، اسپرینگ تایم، اسپرینگ کرست رد تاپ،سان کرست، دکسی رد، حاج کاظمی، هلوی انجیری، قرمز ارومیه و سرد رود می باشد (جلیلی و همکاران، ۱۳۸۸)

۱-۳- وضعیت تولید هلو در جهان

طبق آمار فائو[۲] (۲۰۰۸)، ۱۸میلیون تن هلو و شلیل در سرتاسر جهان تولید شده که کشور چین با تولید هشت میلیون تن در سال بزرگترین تولید کننده این محصول در جهان است. ده کشور اول تولید کننده هلو در جهان در جدول ۱-۱ ارایه شده اند. میزان تولید سالانه هلو در کشور چین از ۱۹۸۰ به بعد به چندین برابر مقدار قبلی افزایش یافت به طوریکه امروزه میزان تولید آن با سایر کشورهای تولید کننده قابل مقایسه نیست. در ایالات متحده نیز، کالیفرنیا که بزرگترین تولید کننده این محصول در آن کشور به شمار می­آید و ۷۵-۷۰ درصد کل هلوی ایالات متحده را تامین می کند (فائو، ۲۰۰۸).

۱-۱- برداشت و بازار رسانی

شاخص معمول رسیدگی در هلو رنگ و سفتی میوه است. بهترین موقع برداشت محصول برای ارسال به نقاط دور دست زمانی است که رنگ میوه در ارقام گوشت زرد شروع به زرد شدن و در ارقام گوشت سفید شروع به سفید شدن می کند.چون رنگ از سالی به سال دیگر تغییر می کند بهتر است این شاخص همراه با سفتی میوه اندازه گرفته شود (اگاوا و همکاران، ۱۳۸۱). میوه های هلو دارای تنفس فرازگرا بوده و بعد از برداشت نیز رسیدن میوه ادمه می یابد. میوه های بسته بندی شده را می توان در دمای صفر الی۵ /۰ -درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی ۹۰- ۸۵ درصد به مدت ۱۴الی۳۰ روز در انبار های سرد نگهداری نمود. میوه های هلو به عنوان تازه خوری، تهیه آب میوه و کنسرو مورد استفاده قرار می گیرند. برای تهیه کمپوت و فرآورده های دیگر از ارقام هلوی هسته چسبان استفاده می شود ( جلیلی و همکاران، ۱۳۸۸). آز آنجاییکه میوه های هلو فرازگرا می باشند باید زمانی که در مرحله کمی بالغ یا بلوغ کامل هستند اما کاملا نرسیده اند و آماده خوردن هستند برداشت شوند. آغاز رسیدن میوه هلو باید قبل از رسیدن به دست مصرف کننده صورت پذیرد (Kader et al., 1998).

۱-۲ خصوصیات کیفی هلو و معیار های آن

هلوهای با محتوای مواد جامد محلول(SSC ) و اسیدیته کل(TA) و نسبت SSC/TA بالا پذیرایی بالایی نزد مصرف کننده دارند. برای هلوهای میان رس، حداقل SSC 11% با TA≤ ۰٫۷% برای حدود ۸۰% مصرف کننده ها راضی کننده می باشد. میوه های با سفتی گوشت برابر ۹ تا ۵/۱۳نیوتن آماده برای خوردن در نظر گرفته می شوند. میوه با ۲۷ تا ۳۶ نیوتن سفتی در پوستش هم پذیرایی بالایی دارد (Crisosto et al., 1994) میوه های هلو غنی از قند، به ویژه ساکارز، ویتامین های A،B ، B2 و C می باشند. در ضمن میوه ها حاوی پتاسیم، فسفر، منیزیم، گوگرد و آهن می باشند (جلیلی و همکاران، ۱۳۸۸).

۱-۱- شرایط مطلوب نگهداری هلو

دمای مطلوب نگهداری میوه هلو ۱- تا۰oC  می باشد. نقطه انجماد هلو متفاوت است و بسته به SSC از ۳- تا ۵/۱- درجه سانتیگراد می باشد. رطوبت نسبی ۹۰ تا ۹۵% با سرعت گردش هوای ۵۰ فوت مکعب در دقیقه در طول دوره نگهداری توصیه می شود ( Lill et al., 1989).


جهت دانلود متن کامل تحقیق گیاه شناسی هلو و آلوئه ورا کلیک نمایید


تحقیق گیاه شناسی گندم و پرایمینگ

شنبه 4 شهریور 1396 02:11 ب.ظ

تحقیق گیاه شناسی گندم و پرایمینگ   شامل 27 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد گیاه شناسی گندم و پرایمینگ   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

-۱ اهمیت غلات

نگاه دقیق به تولیدات غذایی در جهان نشان می‌دهد که غلات دو سوم منابع غذایی را تشکیل می‌دهند که نقش ویژه و مهمی در الگوی مصرف هر کشوری در دنیا را دارد. تقریباً ۵۵ درصد از پروتئین ها، ۱۵ درصد چربی‌ها، ۷۰ درصد گلوسیدها و به طور کلی ۵۵-۵۰ درصد کالری مصرف شده توسط انسان در دنیا به وسیله غلات تأمین می گردد (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۳). در این میان گندم به عنوان مهمترین گیاه زراعی دنیا و به منزله عامل حیات و زندگی برای مردم است، بنابراین باید در تهیه و مصرف آن دقت و توجه خاصی مبذول گردد.

۱-۲ گندم

گندم گیاهی استراتژیک و یکی از قدیمی ترین و مهم ترین گیاهان زراعی است که ۵-۱۰ هزار سال قبل از میلاد حضرت مسیح در آسیا وجود داشته و مبدأ اولیه‌ی آن را آسیای غربی (سوریه، فلسطین، مصر، ایران، هند، افغانستان و‌…) می‌دانند (امام، ۱۳۸۶). گندم ماده غذایی گیاهی ضروری برای ۳۵ درصد جمعیت جهان است و بیشترین کالری را نسبت به گیاهان دیگر تأمین می کند. حدود ۶۶ درصد گندم کشت شده برای مصرف انسان و حدود ۱۷ درصد آن برای تغذیه دام استفاده می‌شود، ۱۷ درصد باقیمانده گندم تولید شده شامل مصارف گوناگون و تلفات پس از برداشت می باشد (فائو، ۲۰۰۴).

۱– ۲ – ۱ گیاه شناسی

گندم گیاهی است تک لپه، علفی و یکساله از تیره غلات (Poaceae) سردسیری و جنس  Triticum که از لحاظ ژنتیکی دارای سه نوع کروموزوم دیپلوئید (۱۴=n2)، تتراپلوئید (۲۸=n2) و هگزاپلوئید (۴۲=n2) می‌باشد و بیشتر ارقام زراعی از نوع تتراپلوئید و هگزاپلوئید هستند (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۳).

۱ – ۲ – ۱ – ۱ ریشه

گندم و به طور کلی غلات دارای سیستم ریشه ای افشان می‌باشند که در خاک اطراف و عمق خاک نفوذ  می‌کنند و شامل ریشه‌های بذری و ریشه‌های اصلی ( ثانویه یا نابجا) هستند که از گره انشعاب یا طوقه زیر سطح خاک رشد می‌کنند. وظیفه اصلی ریشه‌های بذری، جذب آب و عناصر غذایی در مراحل اولیه رشد گیاه می‌باشد (امام، ۱۳۸۶) و فعالیت آن‌ها به تدریج کاهش می‌یابد. البته فعالیت آن‌ها تا مرحله ی رسیدن محصول به صورت بسیار ضعیف ادامه دارد. ریشه‌های اصلی ۵-۴ هفته بعد از رویش گندم ظاهر می‌گردند. وظیفه‌ی این ریشه‌ها علاوه بر جذب آب و عناصر غذایی از لایه‌های سطحی خاک، استقرار گیاه در سطح خاک نیز می باشد (نورمحمدی،۱۳۸۳).

۱ – ۲ – ۱ – ۲ ساقه

ساقه گندم مانند تمام گیاهان تیره غلات بند بند، تو خالی و استوانه‌ای است (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۳). هر بند، گره نامیده می شود. گره همیشه تو پر و در آن آوندهای چوب و آبکش به طور منظم قرار گرفته‌اند. فاصله گره‌ها، میانگره نام دارد که با طویل شدن آن‌ها ساقه‌دهی آغاز می گردد (امام، ۱۳۸۶). اولین میانگره که شروع به طویل شدن می‌کند میانگره تحتانی است که بر روی گره انشعاب قرار دارد (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۳). طول میانگره‌های ساقه از پایین به بالا زیاد می‌شود، به گونه‌ای که طویل‌ترین میانگره، میانگره‌ی بالایی است که سنبله در انتهای آن قرار گرفته و اندازه آن حدوداً معادل نصف طول ساقه می‌باشد ( امام، ۱۳۸۶).

۱ – ۲ – ۱ – ۳ برگ

همزمان با طویل شدن ساقه، از هر گره‌ی ساقه، برگ به وجود می آید. برگ‌ها کشیده، بدون دمبرگ و به صورت متناوب قرار گرفته و از دو قسمت اصلی غلاف و پهنک تشکیل شده‌اند (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۳). در قسمت میانی برگ در محل اتصال غلاف و پهنک غشای زبانه‌ای شکلی به نام زبانک و زائده‌های گوشواره مانند کوچکی یه نام گوشوارک وجود دارد (امام، ۱۳۸۶). در روی هر ساقه گندم معمولاً ۸-۷ برگ وجود دارد (خدابنده، ۱۳۷۹).

۱ – ۲ – ۱ – ۴ گل آذین

مهمترین قسمت برای غلات پاییزه گل آذین است. گل آذین گندم سنبله مرکب است که در انتهای آخرین میانگره ساقه تشکیل می‌گردد. هر سنبله از یک محور با تعداد زیادی زائده بعد از توقف مرحله تشکیل ساقه به وجود می‌آید. بر روی هر زائده یک یا چند سنبلچه قرار دارد. در محل اتصال محور سنبله با محور سنبلچه دو برگ تغییر شکل یافته وجود دارد  که آن‌ها را پوشه یا گلوم می‌نامند. پوششی که بعد از گلوم قرار گرفته است و در ارقام ریشک دار، ریشک به آن‌ها چسبیده را لما یا برون پوشینه می‌گویند. بذر بلافاصله بعد از لما قرار دارد و غشای نازکی روی آن را پوشانیده است که آن را پالئا یا درون پوشینه می‌نامند، مجموع لما، پالئا و اندام‌های تولید مثلی (سه پرچم، دو کلاله و یک تخمدان) در اصطلاح یک گلچه نامیده می‌شود (امام، ۱۳۸۶). هر سنبلچه دارای تعدادی گلچه است. سنبلچه ی وسطی اولین سنبلچه‌ای است که بر روی محور اصلی سنبله به وجود می‌آید. سپس سنبلچه را به طور متوالی به طرف پایین و بالا تشکیل می‌گردند (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۳).

 ۱ – ۲ – ۱ – ۵ میوه

میوه‌ی گندم مانند سایر غلات، خشک و ناشکوفا است و گندمه نام دارد (خدابنده، ۱۳۷۹). در آن پریکارپ (دیواره‌ی تخمدان) نازک شده و به پوسته (دیواره تخمک) چسبیده و همراه با پوسته‌ی بذر رشد کرده است (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۳). وزن هزار دانه گندم از ۵۰-۱۵ گرم متغیر است و رنگ دانه در ارقام مختلف از سفید مایل به زرد تا قرمز تغییر می‌کند (خدابنده، ۱۳۷۹).

۱ – ۲ – ۲ فیزیولوژی

بذر گندم برای جوانه‌ زدن در مقایسه با بذور بقولات و گیاهان صنعتی به جذب آب کمتری به مقدار ۵۰ درصد وزن خود نیاز دارد. گندم جزء غلات سردسیری می‌باشد و درجه حرارت مناسب برای جوانه زنی آن ۵-۱ درجه سانتیگراد است. در شرایط معمولی بذر گندم در مدت ۶-۴ روز رشد می کند و ریشه‌چه اولین اندامی است که از پوسته بذر بیرون می‌آید. اولین قسمتی که در سطح خاک ظاهر می‌گردد بذر برگ می‌باشد. وظیفه اصلی آن حفاظت از برگ‌های جوان رویشی در هنگام خروج از خاک می‌باشد و قدرت فتوسنتز در آن بسیار ضعیف است (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۳). در مدت زمان کوتاهی بعد از خروج بذر برگ از خاک اولین برگ حقیقی (علفی) و سپس برگ‌های بعدی ظاهر می‌گردند. با بالا رفتن درجه حرارت، مرحله‌ی ساقه‌روی از تشکیل اولین گره در قسمت پایین ساقه شروع و تا تشکیل غلاف در قسمت فوقانی ادامه می‌یابد.


جهت دانلود متن کامل تحقیق گیاه شناسی گندم و پرایمینگ  کلیک نمایید


 • تعداد صفحات :11
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :