پاورپوینت قرنطینه گیاهی شامل  50  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   قرنطینه گیاهی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

قرنطینه چیست ؟

 

حراست از مرزوبوم یک کشور به منظور
ممانعت از ورود عوامل خسارتزا و قرنطینه ای

عوامل قرنطینه ای

عوامل قرنطینه ای خارجی

عوامل قرنطینه ای داخلی

  آفات  و عوامل بومی

هنگامیکه عوامل قرنطینه ای  وارد یک منطقه میشود، نسبت به بیمارگرهای بومی آن منطقه ایجاد اپیدمیهای شدیدتری میکند، به این علت که فرصت مقاومت اختصاصی در برابر آنها وجود ندارد.

برای مثال میتوان ورود اکالیپتوس زینتی از آمریکا به فرانسه، بدون رعایت اصول قرنطینه را نام برد.

انواع قرنطینه

قرنطینه انسانی

قرنطینه دامی

قرنطینه گیاهی

انواع قرنطینه گیاهی

قرنطینه خارجی

قرنطینه داخلی

بررسی عوامل قرنطینه ای

علفهای هرز

آفات گیاهی

عوامل بیماریزا


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت قرنطینه گیاهی کلیک نمایید