پاورپوینت Wind stress تنش شامل  15  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   Wind stress تنش  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

تنش چیست؟

تنش  یک مفهوم مکانیکی است که دانشمندان علم فیزیک و مهندسی آن را به عنوان نیروی وارده بر سطح یک جسم می شناسند.

اما احتمالاً مفیدترین تعریف:(جانز ۱۹۸۹)

هر نیرو یا تأثیر نامطلوبی که به جلوگیری از فعالیت معمول سیستم زیستی منجر می شود.

زندگی گیاهان دائماً تحت تاًثیر نیروهای فیزیکی در تمام مراحل رشد است.

گیاهان این محرکها را به صورت باد؛بارندگی، عبور حیوانات و ماشین آلات و حتی سایش ذرات خاک با ریشه را تجربه میکنند.

تداوم و در عین حال ناپیوسته بودن عواملی مانند تکان، مالش، خمیدگی،پیچش و نوسان، شرایطی را که به تنش مکانیکی موسوم است برای گیاه ایجاد میکند.

تنش مکانیکی عبارت است: شرایط اعمال شده به گیاهان در اثر نیروهای دینامیکی که باعث جا به جایی فیزیکی بعضی از اندامهای گیاهی یا کل گیاه میشود و گیاه به صورت مکانیکی تحت تنش قرار میگیرد.هدف تمام تحقیقات تنشهای مکانیکی، روشن ساختن روش سازگاری گیاه با محرکها و نیروهای فیزیکی محیط خصوصاً باد می باشد.

پاسخهای گیاهان به تنش های مکانیکی شامل یکسری تغییرات متنوع مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی است.

معمولترین و آشکار ترین پاسخهای گیاهان،کاهش ارتفاع ساقه و سطح برگ و افزایش قطر ساقه است.

پاسخهای بیوشیمیایی،فیزیولوژیکی و مولکولی کمتر ملموسند، اما تمام آنها در ظهور و ایجاد تغییر در اندازه وزن و ساختمان گیاه مؤثرند.

باد از فراگیرترین نیروهای پویا و محرک فیزیکی درطبیعت میباشد.

گیاهان خشکی زی در معرض باد، دائما از طریق تغییرات همیشگی سرعت و جهت آن آسیب می بینند.

سرعت باد در ارتفاعات بالاتر و دامنه های بادگیر افزایش یافته و در دره و شیبهای محفوظ از باد، کاهش می یابد.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت Wind stress تنش کلیک نمایید