ارزشیابی عملکرد کارکنان

درمحیط های کاملا رقابتی امروزی ، سازمان هایی می توانند به فعالیت های خود ادامه بدهند که به نحو بهتری از منابع خود که مهم ترین آن نیروی انسانی می باشد، استفاده کنند.ارزشیابی یکی از ابزارهای مهم و موثر مدیریت در جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در خصوص عملکرد افراد و عملکرد یک سازمان می باشد،ارزیابی عملکرد در سازمان ها به منظور بالا بردن سطح کارایی کارکنان و تشویق و ترغیب کارکنان بسیار حائز اهمیت می باشد. اما باید دقت شود که ارزیابی درست انجام شود و آثار منفی نداشته باشد.هدف از این مقاله آشنایی با ارزیابی کارکنان ، آثار مثبت و منفی آن در سازمان ها ، انواع ارزشیابی و روشهای ارزشیابی کارکنان می باشد. از طرفی آگاه سازی کارکنان از عملکرد خود، زمینه رشد و پیشرفت آنان را فراهم می کند و کارکنان در جهت بالا بردن کارایی سازمان می کوشند و اهداف خود را مقید به اهداف سازمان می کنند و همواره تلاش خواهند کرد، اما باید به این مسئله نیز توجه داشت که در سازمان ها اغلب از استعدادهای بالفعل کارکنان و رفتارهای ظاهری ارزیابی می شود در صورتیکه انسانها دارای استعدادهای بالقوه و رفتارهای غیر مشهود نیز می باشند که باید مورد توجه قرار گیرندو اگر به این امر توجه شود و ارزیابی درست و صحیح صورت گیرد سازمانها در رسیدن به اهداف خود موفق خواهند بود.

همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا می‌کند و آن اینست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی سازمان که از اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان بشمار می‌روند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خویش بی‌اطلاع هستند چگونه می‌توان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته اقدام نمایند؟ در همین راستا باید متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان، سازمان یا دست‌کم مدیر مستقیم خود را مسئول و مسبب افت یا ضعف عملکرد خود می‌دانند. دلایل اصلی نیاز سازمان‌ها به انجام ارزیابی عملکرد کارکنان عبارتند از:
  *  تشویق عملکردهای مطلوب و نهی از عملکردهای نامطلوب کارکنان
  *  پاسخ به این نیاز کارکنان که «حق دارند از نظرات کارفرما در مورد عملکرد خود مطلع باشند».
    *شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء دارند و یا مستحق افزایش دستمزد و مزایای جانبی هستند.
   * نیاز سنجی آموزشی کارکنانی که جهت ارتقاء یا جبران کاستی‌ها نیاز به آموزش دارند.
 *   امکان بازنگری مشاغل و پست‌های سازمانی.

منبع:مقاله ارزشیابی عملکرد کارکنان