گمرک

گمرک عبارتست از سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می‌باشد. اجرای قوانین و مقررات مربوط به کالای همراه مسافر نیز بر عهدهٔ سازمان گمرک می‌باشد.حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است.
واژه گمرک از ریشهٔ کومرسیوم Commercium گرفته شده که در زبانهای فرانسه و انگلیسی کومرس Commerce بمعنی بازرگانی و مبادله کالا گفته می‌شود. همچنین به معنی حقوقی است که بر کالا و مال تجاره تعلق می‌گیرد و به باور برخی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی گرفته و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک بکار برده‌است. در فارسی این واژه از ترکی گرفته شده‌است، در ضمن در معاهدات نادرشاه با سلطان محمودخان اول، پادشاه عثمانی (۱۱۹۵ ه‍. ق) نیز کلمه گمرک ذکر گردیده‌است.

هر سازمان بزرگ اقتصادی در دنیا به طور مستمر باید در حال پیشرفت و سازگاری با تغییرات جدید باشد. گمرک نیز نهاد مهمی در کشور است که دروازه های ورود و خروج کالا به حساب میآید و با توجه به قدیمی بودن نظام و ساختار این سازمان باید با استفاده از برنامه ریزی های کلان و طولانی مدت در مسیر توسعه و سازگاری با تحولات داخلی و بین المللی قرار گیرد. امروزه، تبدیل شدن به یک گمرک مدرن (e-customs) سالم و ایمن، مؤثر وکارآ به عنوان یک شریک تجارت و مرزبان اقتصادی کشور، متناسب با تغییرات، از طریق بررسی، اصلاح، ارتقا و روزآمد نمودن ساختار سازمانی، نیروی انسانی، قوانین و مقررات، سیستم ها و رویه های گمرکی به عنوان هدف اصلی و اساسی در دستور کار گمرکات جهان قرار دارد. اجرای طرح گمرک نوین با توجه به اهداف آن از جمله چابک بودن، هوشمندی و پاسخگویی به مراجعان پروژهای است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. موفقیت طرح گمرک نوین در گرو افزایش دانش و انگیزه ی کارکنان است.

منبع:مقاله گمرک