اثربخشی تبلیغات

تبلیغات (به انگلیسی: Advertising)، (به فرانسوی: Publicité) تبلیغ ریشه درزندگی اجتماعی انسان‌ها دارد و عملی است که در آن فروشنده یا تولیدکننده‌ای با انجام امری سعی می‌کند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند. این عمل با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود.
آگهی به مطالبی گفته می‌شود که از جانب فرد یا دستگاهی برای آگاه کردن عموم مردم تهیه و به روشی مناسب منتشر می‌گردد. آگهی‌ها می‌توانند چاپی یا غیر چاپی باشند. همچنین از نظر مالکیت می‌توانند به دو گروه دولتی و غیردولتی تقسیم گردند. آگهی انحصار وراثت، ابلاغیه، احضاریه، آگهی مزایده و آگهی استخدام نمونه‌هایی از آگهی‌های دولتی هستند.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و نیز تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی تبلیغات این بانک است. در این راستا درگیری­ذهنی مخاطب و همچنین ویژگی­های تبلیغات مورد بررسی قرار گرفتند و از مدل آیدای ارتقاء یافته که مدلی جدید  به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات است استفاده شد، که شامل ابعاد توجه، علاقه، جستجو، تمایل، اقدام، دوست داشتن/ نداشتن، تسهیم کردن، عشق/ تنفر است. جامعه آماری مراجعه کنندگان به شعب بانک تجارت در شهر اصفهان است، که تبلیغات بانک تجارت را دیده­اند. تعداد اعضای نمونه، با  روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای تعیین گردید. با استفاده از فرمول جدول مورگان برای انتخاب شعب (خوشه­ها) و تعداد 63 شعبه در شهر اصفهان، 56 شعبه به طور تصادفی ساده انتخاب ­شد. به دلیل استفاده از روش معادلات ساختاری و با توجه به تعداد سوالات پرسشنامه، حجم نمونه­ای 300 نفری برای پاسخ­گویی به سوالات و تخصیص به شعب انتخابی در نظر گرفته شد. پرسشنامه این پژوهش از روایی محتوایی، روایی سازه و پایایی 97 درصدی برخوردار می­باشد. نتایج حاکی از آن است که ویژگی­های تبلیغ تاثیر مثبت و مستقیمی بر اثربخشی تبلیغات ندارد، اما به صورت غیرمستقیم و از طریق
درگیری­ذهنی تاثیر قابل توجهی بر اثربخشی تبلیغات دارد. بعلاوه، تبلیغات این بانک اثربخشی لازم را دارا نیست و می­توان گفت که بُعد جستجو ضعیف‌­ترین بُعد و متغیرهای تسهیم اطلاعات و تجربیات، اقدام و تمایل به ترتیب دیگر ابعاد ضعیف متغیر اثربخشی تبلیغات هستند. همچنین علاقه افراد به این بانک و عشق به این برند در حد متوسط ارزیابی گردید.
     یکی از مهم­ترین شاخصه­ های توسعه اقتصادی یک کشور نهادینه شدن فرهنگ صرفه­ جویی در تمامی موارد، به‌ویژه صرفه­ جویی در مصرف منابع طبیعی است. برق به عنوان یکی از حامل های انرژی از جمله منابع طبیعی به شمار می­رود که تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمِ بسیاری بر زندگی آحاد جامعه دارد.، لذا صرفه­ جویی در مصرف آن زیمنه­ ساز رشد اقتصادی سریعتر می شود. از این رو در این پژوهش، بررسی وضعیت اثربخشی تبلیغات اجتماعی که از رسانه­ های مختلف دیداری و شنیداری  پخش می­ شود، مدنظر قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای تهرانی که در معرض تبلیغات اجتماعی مربوط به کاهش مصرف برق قرار دارند، تشکیل می­ دهند. داده های لازم با پرسشنامه 22 سؤالی از 414 نفر از خانوارهای تهرانی که به روش نمونه­ گیری خوشه­ ای انتخاب شدند گردآوری شد. جهت بررسی الگوهای اندازه­ گیری از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم­ افزار لیزرل 8/8 و به منظور بررسی وضعیت فرضیه­ های پژوهش از آزمون میانگین یک جامعه استفاده شده است. نتایج نشان داد که هرچند تبلیغات اجتماعی صرفه­ جویی در مصرف برق منجر به جلب توجه مخاطبین نمی­ شود و در آنها علاقه و تمایل خاصی ایجاد نمی­ کند، با این وجود به آن عمل کرده و در مصرف برق صرفه ­جویی می­ کنند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه­ گیری نمود که باید دلایل صرفه­ جویی در مصرفه­ برق را در عوامل دیگر، از جمله هدفمندی یارانه­ ها که منجر به افزایش قیمت حامل­ های انرژی شده است جستجو کرد.

منبع:مقاله اثربخشی تبلیغات