علیرغم این که هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت مفهوم ساده‌ای است ولی مجریان و کابران غالباً آن را مفهوم پیچیده‌ای می‌دانند. گرچه مقالات و سمینارهای متعددی تاکنون به دستاوردها و مزایای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت پرداخته اند، ولی اطلاعات مختصری پیرامون ماهیت واقعی آن ارائه گردیده است . در نگاه اول، ABC تنها یک سری داده جمع آوری و طبقه بندی شده است ولی در صورت عدم استفاده اثربخش وخلاق از این دادها،کل پروژه ABC هدر دادن زمان محسوب می‌گردد. گرچه ABC در ظاهرفقط جمع آوری وطبقه بندی داده های هزینه‌ای می‌باشد ولی بسیار اثربخش و موثر تلقی گشته و اعضاء تیم و تصمیم سازان پروژه را به سمت برداشتن قدمهای نوین و خلق مبتکرانه نتایج سوق می‌دهد. با توجه به مطالب فوق، ABC بخشی از مدیریت تغییر در یک واحد تولید کالا و خدمات می‌باشد. ABC  بهبود مستمر و پشتیبانی از تصمیمات را نیز محقق می‌سازد. هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ابزارهایی همانند TQM, JIT   و BPR را نیز اثر بخش‌تر می‌نماید. در حال حاضر ABC یک سیستم گزارش دهی مالی که برای سازمانهای نظارتی نظیر "دیوان محاسبات کشور" و " سازمان بازرسی کل کشور" طراح شده باشد، نیست.  اما این امر در آینده‌ای نزدیک تحقق خواهد یافت و دستگاههای نظارتی با تغییر رویکردهای کاری خود و حرکت به سمت رویکردهای نوین ناگزیر خواهند بود با استفاده از این گونه تکنیک‌ها اثربخشی اقدامات خود را افزایش دهند.  ABC اطلاعات مدیریتی را در قالب معیارهای مالی ارائه می‌نماید. بدلیل این که ABC، فعالیت‌های نیروی انسانی، دستگاهها و تجهیزات را بصورت ملموسی انعکاس می‌دهد‌، لذا ABC در حوزه‌های مالی نسبت به حسابداری سنتی با مدیران غیر مالی ارتباط بهتر و قابل فهم تری برقرار می‌کند.

منبع:پاورپوینت مدیریت بر مبنای فعالیت