کانسپت به فرانسوی Parti pris در معماری به معنای ایده بزرگ پشت یک طرح  می باشد به عبارت دیگر کانسپت یک تفکر سازمان‌بخش بوده که معمولاً به صورت یک دیاگرام یا یک جمله ارائه می‌گردد. گسترش کانسپت در اکثر اوقات پیش از مراحل دیگر طراحی مانند توسعه نقشه، مقطع و نما انجام می گیرد. از اواسط دهه ۶۰ میلادی تا به امروز ارزیابی کانسپت در معماری مسئله ای مهم و تعیین کننده در ارزش گذاری کارهای معماری به حساب می اید. برای تعیین ارزش کانسپت معماری باید دو مورد را در نظر گرفت :
1-توانایی معمار در چگونگی پردازش کانسپت
2- دانش معمار از رشته معماری و تسلط وی بر معماری

انواع کانسپت

کانسپت قیاسی : نگاه به دیگر چیزها
کانسپت استعاری : نگاه به انتزاعات
کانسپت جوهری : نگاه به ماورای نیازهای برنامه
کانسپت برنامه ای : نگاه به نیازها و اهداف خواسته شده
کانسپت ایده آل گرا : نگاه به ارزشهای مطلق

بحث خلاقیت و کانسپت هایی با معنای مفهومی و غنی دو بحث کاملا متفاوت از هم هستند؛ طراحی خلاق از ذهنی آماده سرچشمه می گیرد، ذهنی که همواره در حال تبادل اطلاعات با محیط است، ذهنی که با آثار بزرگان این رشته آشناست، به بررسی طرح های جدید و قدیمی و ایرادات آنها می پردازد و همواره در حال نقد و بررسی است؛ این ذهن آماده ارائه طراحی های خلاقانه با الهام از آثار گذشته یا کاملا به شکل نوآورانه است اما بحث کانسپت مفهومی مقوله ای جداگانه است و آثار خلاقانه فارغ از مفهوم درونی کانسپت می توانند صرفا پاسخی به بستر طرح باشند.

منبع:پاورپوینت کانسپت