پیش‌زمینه مهندسی مجدد طرح مطالعاتی مدیریت در دهه نود دانشگاه انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (MIT) است. مایکل همر نخستین نظریه‌پردازی است که مفهوم مهندسی مجدد را مطرح کرد؛ او با مقاله اتوماسیون کارساز نیست، فعالیت‌های زاید را حذف کنید، در مجله Harvard Business Review در سال ۱۹۹۱، مهندسی مجدد را به جهان دانش مدیریت معرفی کرد. سپس کتاب مهندسی مجدد، منشور انقلاب سازمانی را با کمک جیمز چمپی در سال ۱۹۹۳ نوشت و مهندسی مجدد را در قالب یک تئوری تشریح کرد. مباحث بسیاری پیش از سال ۱۹۹۱ در خصوص بازسازی سازمان و مدیریت مطرح بود؛ بهبود سازمان مدیریت، مدیریت تغییر، مدیریت کیفیت فراگیر، نوآوری و… که مدیران و نظریه‌پردازان مدیریت را به خود مشغول کرده بود؛ اما آنچه که مهندسی مجدد را از سایر متدهای مدیریتی پیش از خود متمایز ساخت و آن را به عنوان یک تئوری انقلابی در سازمان‌ها و مباحث مدیریتی مطرح می‌کند شیوه بدیع مهندسی مجدد بود که براساس بررسی و اصلاح فرایندطرح‌ریزی می‌شد.

مهندسی مجدد فرایندها BPR یکی از رویکردهای بهبود یا شکوفایی سازمانی است که از دهه ۱۹۸۰ میلادی وارد ادبیات مدیریتی شد. این رویکرد از سال ۱۳۷۴ و با ترجمه کتاب “طرح ریزی دوباره شرکت ها” در ایران رواج یافت. این رویکرد تکنیکی مدیریتی برای بهبود است و توجه اصلی خود را به فرایند معطوف میسازد اما به جای تغییرات و اصلاحات جزیی، به ضرورت ایجاد تغییرات کلان و جهشی در سازمان ها باور دارد. از این رو معمولا ریسک اجرای این پروژه ها در سازمان خصوصا مجموعه هایی که به بلوغ کافی نرسیده اند بسیار بالا بوده و عمدتا با شکست مواجه میشوند.

“مهندسی مجدد یعنی از ابتدا شروع کردن. BPR وصله کردن پارگی ها نیست بلکه کنار نهادن روش های قدیمی و ایجاد نگرشی تازه به کسب و کار است برای بوجود آوردن محصول و یا خدمت سازمان و در جهت ارزش مورد نظر مشتری؛ BPR یعنی پرسیدن این سوال که اگر من امروز میخواستم با توجه به دانسته هایم و تکنولوژی فعلی، این سازمان را بسازم چگونه به نظر میرسید؟ BPR یعنی کنار گذاردن سیستم های قدیمی و شروع دوباره. این امر مستلزم آغاز مجدد و ابداع یک روش بهتر برای اجرای کارهاست. تفکر دوباره و اصولی در باره فرایندها و طراحی مجدد و ریشه ای آن ها به منظور  دستیابی به اصلاحات چشمگیر در معیارهای مهم و اساسی عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، خدمت و سرعت. سرانجام کاری بهتر از این نمیتوانیم انجام دهیم که به تعریف اصلی و دو کلمه ای خودمان از مهندسی مجدد بازگردیم: شروع مجدد. یعنی طرح ریزی دوباره را جع به شروع مجدد با یک کاغذ سفید. BPR درباره کنار گذاشتن دانش قراردادی و فرضیات دریافتی گدشته است. طرح ریزی دوباره ابداع رویکردهای تازه در زمینه فرایند است که هیچ شباهتی با رویکردهای دورا ن های گذشته ندارد.”

” BPR یا مهندسی مجدد عبارت است از طراحی دوباره  فرایندهای کسب و کار، سیستم های مرتبط با آن ها و ساختارهای سازمانی به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در عملکرد سازمان. عملکرد مالی ضعیف، رقابت خارجی، کاهش سهم بازار و یا ایجاد فرصت های جدید در بازار ممکن است از دلایل تصمیم سازمان در به کارگیری رویکرد مهندسی مجدد فرایندها باشند.”


منبع:پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندها