سری دوم جدیدترین تحقیق های و پایان نامه های دانشجویی دارای منابع معتبر به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده گردید


تحقیق نظریه های مربوط به اتنخاب شغل و حرفه و جهت گیری آرزوهای شغلی و عوامل موثر بر انتخاب شغل
تحقیق دیدگاه های مربوط به سبک های فرزندپروری و تعریف تاب آوری و نگرش مذهبی
تحقیق مروری بر مداخلات رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان و بازی درمانی شناختی رفتاری
تحقیق اختلال های همبود با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا و انواع و علائم و نشانه های اختلال در توانایی دیداری – فضایی
تحقیق مفاهیم و کارکرد های سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های غیر دولتی جوان و تاریخچه اینترنت و فضای مجازی و پیامد های آن
تحقیق اختلالهای دوران کودکی و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و ملاک تشخیص و راهبرد های درمان آن، خودپنداره و عوامل مؤثر بر خود پنداره
تحقیق مفهوم بازنمایی، نشانه‌شناسی و همسر دوم و نظریه های مربوط به آن
تحقیق مفهوم و اهمیت و ضرورت سواد رسانه ای و اصول و رویکردهای نظری سواد رسانه ای و مفهوم سواد رسانه ای و ارتباط آن با رسانه جمعی
تحقیق علل تعلل و سهل انگاری تحصیلی و پیشایندها و پیامدهای اهمال کاری و ابعاد و عوامل موثر بر خودکارآمدی
تحقیق مفهوم تربیت و اخلاق از دیدگاه امام علی (ع)
تحقیق انگیزه و تئوری های آن، اهداف و روش های مطالعه و تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد، تشویق و اهمیت تشویق در یادگیری و عوامل موثر بر آن
تحقیق مفهوم دین و اینترنت و شبکه اجتماعی و ارتباط میان دین و شبکه های اجتماعی و نظریات حوزه علوم ارتباطات
تحقیق چر خه ایمن و چرخه اضطرابی در ارتباطات والد و کودک و اضطراب و دلبستگی و نظریه های آن
تحقیق مختصری از پیشینه ی تاریخی نظریات مربوط به تفکر انتقادی و شاخص‌های سلامت اجتماعی و نظریات مربوط به آن و نظریات مربوط به هویت
تحقیق تحقیقات انجام شده در مورد آموزش مهارت های مدیریت خشم
تحقیق عوامل موثر در تحکیم روابط زناشویی و رویکرد زوج‌درمانی شناختی- رفتاری و مداخلات درمانی در آن
تحقیق رویکرد وضعیت های هویت و نظریه دلبستگی و ابعاد فاصله روانشناختی
تحقیق الگوها و دیدگاه های مربوط به رشد اختلالات روانی در کودک و مراحل رشد شناختی پیاژه و جایگاه اضطراب در رشد شناختی کودکان
تحقیق نظریه استفاده و رضامندی و رویکرد های مکتب مطالعات فرهنگی
تحقیق خطرات اینترنت برای کودکان و رهنمودی برای والدین و کودکان