سری اول جدیدترین تحقیق های و پایان نامه های دانشجویی دارای منابع معتبر به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده گردید

تحقیق مشارکت سیاسی و ویژگی‌های مشارکت و نقش رسانه‌ها در سازماندهی توسعه و مدیریت بحران‌های سیاسی
تحقیق دیدگاه ها و مکاتب موجود در مورد اخلاق و دیدگاه صاحب نظران مسلمان راجع به اخلاق
تحقیق زندگی نامه و مروری اجمالی به افکار و اندیشه های هابرماس و حوزه عمومی و تاریخچه آن  
تحقیق پرخاشگری و راه های کنترل آن، تعامل والد–فرزند و رویکرد های نظری به آن
تحقیق تاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری الکترونیکی و ،مدل های مختلف فضاهای یادگیری
تحقیق تاریخچه و مولفه های دیپلماسی عمومی و تعریف دیپلماسی عمومی از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل
تحقیق هوش هیجانی؛ مهارت‌های اجتماعی- هیجانی و نظریه‌های هوش هیجانی و رابطه هوش هیجانی با هوش اجتماعی
تحقیق شناخت اجتماعی و رویکرد تحولی پیرامون تبیین تحول و رشد تئوری ذهن و ابعاد و مهارتها و مدل هاو نظریه های هوش هیجانی
تحقیق تبلیغات و نظریه برجسته سازی و انتقاد های وارده بر آن
تحقیق نظریه های بهزیستی روان شناختی و سازگاری اجتماعی و روان شناسی بالینی شادکامی
تحقیق اهداف و رسالت های آموزش های مهارتی و نقش آن در اشتغال و رابطه میان آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار
تحقیق نظارت و راهنمایی آموزشی و روش تدریس و اهداف ارزشیابی
تحقیق نظریه های جامعه شبکه ای، استفاده ورضامندی و ساخت بندی گیدنز
تحقیق شکل گیری و تحول شبکه های اجتماعی در جهان و ایران و شبکه اجتماعی فیس بوک و اثرات فضای مجازی بر دین و نظریات در مورد شبکه های اجتماعی
تحقیق سیر تاریخی تلویزیون در جهان و افغانستان و نقش تلویزیون در توسعۀ سیاسی و نظریۀ های ارتباطاتی با تأکید بر توسعۀ سیاسی
تحقیق اعتماد و اعتماد سیاسی و اعتماد در بین جامعه شناسان و عوامل ایجاد کننده اعتماد و کارکرد سرمایه اجتماعی و نقش رسانه ها
تحقیق فرسودگی شغلی، مراحل و عوارض و رویکرد های آن، رویکرد های جدید در ارگونومی و تأثیر نگرش حرفه ای بر عملکرد دبیران
تحقیق اختلالات اضطراب اجتماعی و ملاک های تشخیصی و معرفی روش های درمان آن با نوروفیدبک و حضور ذهن مبتنی برکاهش استرس
تحقیق انواع نابرابری های آموزشی و کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی و رویکردهای نظری در باب فناوری و فرصت های آموزش
تحقیق تاریخچه سوء مصرف مواد و نشانه ها و عوارض آن، دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی، الگوهای باورهای فراشناختی