سری سوم جدیدترین پرسشنامه ها دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده گردید
پرسش نامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران
پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
پرسشنامه انگیزش تحصیلی
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی
پرسشنامه تحقیق ژی و هیونگ
پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی
پرسشنامه تعارض با والدین (CP)
پرسشنامه تفکر سازنده
پرسشنامه رضامندی تحصیلی
پرسشنامه رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین
پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی
پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار(صنعت) مواد غذایی
پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت
پرسشنامه فشارهای شغلی محقق
پرسشنامه مقیاس سیستم های مغزی / رفتاری (BIS ، BAS)
پرسشنامه هوش فرهنگی