پیشینه و مبانی نظری مقالات و تحقیق های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش به صورت فایل ورد آماده گردید
پیشینه نظریه‌های انگیزش پیشرفت، پیشایند ها و پیامد های انگیزش پیشرفت، دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت
پیشینه نظریه های مربوط به موسیقی و اثرات آموزش موسیقی و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
پیشینه مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات
پیشینه مفهوم شناسی سرقت ، پیشگیری ازجرم و آمار جنایی
پیشینه مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن و حقوق متهم
پیشینه مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون و شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث
پیشینه معرفی نشاسته و نشاسته تاپیوکا، بایو نانو تکنولوژی و کاربرد آن و پوشش ها و فیلم های خوراکی
پیشینه معرفی اسطوخودوس و تکنولوژی‌های گیاه پالایی و بررسی اثرات فلزات جذب شده توسط گیاهان
پیشینه مدل سازی مولکولی( شیمی محاسباتی) ودو روش محاسباتی، روش مبتنی بر مکانیک مولکولی و روش مبتنی بر ساختار الکترونی
پیشینه شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن و بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت
پیشینه سوسیسهای تخمیری و طبقه بندی و مواد تشکیل دهنده آن، باکتری‌های اسیدلاکتیک
پیشینه دید گاه های روانشناسی اجتماعی درباره بدن و اضطراب اجتماعی و علل اختلال اضطراب اجتماعی
پیشینه تعاریف و ماهیت ادغام و انواع ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی
پیشینه تاریخچه و اهمیت اقتصادی باقلا و پیشینهات انجام گرفته درباره اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر باقلا
پیشینه تاریخچه کومارین و روش های سنتز مشتقات کومارین و معرفی نانو کاتالیست
پیشینه تابعیت و ازدواج و تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان
پیشینه پیل های سوختی و کاربرد آن و سوختهای مورد استفاده در پیلهای سوختی الکلی
پیشینه بیماری ایدز و عوارض ناشی ازHIV/ایدزوراههای انتقال،درمان و کنترل بیماری
پیشینه بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی مفاهیم عقد و فساد و صحت و انحلال و ضمان معاوضی و ضمان واقعی
پیشینه بررسی تاریخچه و جرایم جعل اسناد و علل وقوع و عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی