سری جدید پیشینه و مبانی نظری تحقیق و پایان نامه های دانشجویی به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر آماده گردید
مقاله نظریه های مربوط به اتنخاب شغل و حرفه و جهت گیری آرزوهای شغلی و عوامل موثر بر انتخاب شغل
مقاله نظریه های تبیین کننده کیفیت روابط زناشویی و رویکردها و برنامه های پیشگیری و غنی سازی روابط
مقاله نظریات مرتبط با سلامت روانی و عوامل موثر در تامین سلامت روان و خودکارآمدی و منابع باورهای خود کارآمدی
مقاله مفهوم تربیت و اخلاق از دیدگاه امام علی (ع)
مقاله مروری بر مداخلات رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان و بازی درمانی شناختی رفتاری
مقاله مختصری از پیشینه ی تاریخی نظریات مربوط به تفکر انتقادی و شاخص‌های سلامت اجتماعی و نظریات مربوط به آن و نظریات مربوط به هویت
مقاله ماهیت و انتقال و عامل بیماری ویروس اچ آی وی و معرفی نشانگان افت روحیه و رویکردهای روان‌شناختی در درمان نشانگان افت روحیه
مقاله ماهیت و ابعاد تعهد زناشویی و نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی و الگوهای تاب آوری و معرفی برنامه غنی‌سازی ازدواج
مقاله عوامل موثر در تحکیم روابط زناشویی و رویکرد زوج‌درمانی شناختی- رفتاری و مداخلات درمانی در آن
مقاله علل تعلل و سهل انگاری تحصیلی و پیشایندها و پیامدهای اهمال کاری و ابعاد و عوامل موثر بر خودکارآمدی
مقاله علل تعارضات ، منابع عمده تعارض، مزایا و فرآیند تعارضات زناشویی و نظریه عقلانی – عاطفی آلبرت الیس و ویلیام گلاسر
مقاله شادکامی و عوامل موثر و نظریه های شادمانی و اصول چهارده گانه فوردایس و مدل ها و انواع تعارض کار – خانواده
مقاله رویکرد وضعیت های هویت و نظریه دلبستگی و ابعاد فاصله روانشناختی
مقاله دیدگاه های مربوط به سبک های فرزندپروری و تعریف تاب آوری و نگرش مذهبی
مقاله خطرات اینترنت برای کودکان و رهنمودی برای والدین و کودکان
مقاله چر خه ایمن و چرخه اضطرابی در ارتباطات والد و کودک و اضطراب و دلبستگی و نظریه های آن
مقاله مقالهات انجام شده در مورد آموزش مهارت های مدیریت خشم
مقاله انگیزه و تئوری های آن، اهداف و روش های مطالعه و تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد، تشویق و اهمیت تشویق در یادگیری و عوامل موثر بر آن
مقاله اختلالهای دوران کودکی و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و ملاک تشخیص و راهبرد های درمان آن، خودپنداره و عوامل مؤثر بر خود پنداره
مقاله اختلال های همبود با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا و انواع و علائم و نشانه های اختلال در توانایی دیداری – فضایی