لیست سری اول پیشینه های پایان نام
پایان نامه نقش رسانه تلویزیونی در حفاظت از محیط زیست
پایان نامه نقش اعتبار در اخبار
پایان نامه نظریه های اخبار
پایان نامه میزان آگاهی و مشارکت سیاسی زنان
پایان نامه موسیقی در تبلیغات دینی
پایان نامه مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم در مکتب انتقال
پایان نامه مردم شناسی در شهرستان خاش
پایان نامه مخاطب شناسی و سیره تبلیغی امام صادق(ع)
پایان نامه عقلانیت ارتباطی در گسترش حوزه عمومی
پایان نامه شبکه ماهواره ای من و تو و اخبار شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه سواد رسانه ای و تفکر انتقادی – هوشمند سازی مدارس
پایان نامه سرمایه گذاری – کیفیت گزارشگری مالی و سیاست تقسیم سود
پایان نامه تأثیراستفاده از اینترنت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
پایان نامه تأثیر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر گرایش به ارزش‌های غربی
پایان نامه تاثیر سیاست تقسیم سود و گزارشگری مالی روی تصمیمات سرمایه گذاری
پایان نامه پدیده فمنیسم در ایران و نظریه های فمینیستی
پایان نامه بررسی رابطه بین دل‌بستگی شغلی و رضایت شغلی
پایان نامه آینده‌نگاری تحولات رسانه دینی و منبر
پایان نامه اسطوره سازی برای کودکان
پایان نامه اخلاق و ارزش‌های حرفه‌ای