تحقیق مدیریت مواد زائد جامد روستائی  شامل  17 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مدیریت مواد زائد جامد روستائی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

خلاصه

این تحقیق به منظور بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد روستائی با هدف اجرای اصولی و بهداشتی طرح بازیافت ، جمع آوری ، حمل ونقل و دفع زباله ها صورت گرفته است. برای جمع آوری زباله های روستایی یا اصولا”  اقدامات سیستماتیکی صورت نمی گیرد و یا هر روستا در حد توان خود  با روشهای غیر اصولی و ابتدای مانند ، گاری ، تراکتور و …. زباله را جمع آوری و در فاصله کمی از روستا  تخلیه می کنند. پراکندگی  این مواد سبب نازیبائی منظر, آلودگی منابع آب, خاک, هوا و همچنین در تماس با انسان و دام باعث شیوع بیماریهای دامی و شیوع آن در انسان می شود میشود.

نوع مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی ، روش نمونه گیری خوشه ای و نحوه جمع آوری اطلاعات به صورت استفاده از چک لیست ، مشاهدات و انجام آزمایشهای لازم بوده که به این منظور مشخصات طبیعی  ، ویژگیهای جمعیتی ، ترکیب فیزیکی و میزان زباله تولیدی ، روش های کاهش تولید زباله ، ترکیب فیزیکی مواد قابل بازیافت ، نحوه جمع آوری وحمل ، مساحت و فضای لازم برای دفن بهداشتی پسماندها و هزینه های اجرای پروژه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند . جمعیت این دهستان در سال ۱۳۸۴ در حدود ۱۰۱۰۰ نفر بود. درصد ترکیب مواد تشکیل دهنده زباله عبارت بود از : پلاستیک(%۷) ،کاغذ(%۱۰) شیشه و فلز(%۵) ، مواد فاسد شدنی(%۶۶) ، خاک روبه(%۷) و سایر مواد(%۶) . میزان تولید زباله در سال ۱۳۸۴ ، ۲۴/۴  تن  و در افق طرح ۶ تن در روز برآورد شد. اجرا نشدن طرح جمع آوری زباله در کلیه روستاها ، عدم بکارگیری وسایل مناسب ، پائین بودن سطح آگاهی مردم در ارتباط با مخاطرات بهداشتی زباله ، عدم انجام بازیافت ، نشت  شیرابه و دفن نامناسب زباله از دیگریافته های این تحقیق بودند. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن بود که ترکیب فیزیکی و میزان زباله تولیدی در این روستاها تقریبا” مشابه با سایر روستاها می باشد. تلنبار شدن زباله و نشت شیرابه ، سوزاندن زباله در گودال دفع ، تجمع حیوانات ولگرد و تکثیر حشرات،  نازیبائی منظر و دفع غیر اصولی زباله ها از مهمترین پیامدهای منفی ناشی از ضعف سیستم مدیریت مواد زائد در روستاهای بخش صالحان بود که موجب آلودگی محیط زیست شده و تقریبا” در سایر نقاط روستائی به چشم می خورد.

مقدمه و اهداف :

 مدیریت مواد زائد , انتظام دهنده مراحل تولید , جمع آوری , حمل و نقل , تلنبار , تبدیل و دفع زباله ها می باشد که در آن از روشهـای مرتبط با بهترین اصول در رعایت سلامت  بهداشت عمومی , اقتصاد مهندسی , حفاظت و زیبا شناختی و دیگر ملاحظات زیست محیطی می توان بهره برد.( ۱) تولید مواد زائد جزء لاینفک زندگی انسان است . این مواد زائد باید به نحوی از محل زندگی انسان دور شده و یا دوبـاره وارد چرخـه  مواد و انرژی شود. (۲)

اصول بهداشت و بهسازی محیط ایجاب می کند که مواد زاید در حداقل زمان ممکن از زندگی انسان دور و به طریق اصولی دفع شوند, پراکندگی و دفع غیر بهداشتی مواد زاید جامد در روستا موجب آلودگی منابع آب ، هوا و بخصوص خاک  شده و باعث شیوع بسیاری از بیماریها و همچنین نازیبائی مناظر می شود ، با توجه به تولید محصولات کشاورزی و دامداری در سطح روستا و امکان آلودگی این محصولات به علت وجود زباله ها در محیط ، اهمیت برنامه ریزی در خصوص سامان دادن به وضعیت زباله های روستائی بیشتر به چشم می آید.(۳) در دهستان صالحان با انجام طرح جمع آوری زباله ۱۷ روستا تحت پوشش این طرح قرار می گیرند که با توجه به جمعیت بالای این دهستان با اجرای سیستم مدیریت بهداشتی مربوط به مواد زائد می توان مشکلات مذکور را برطرف نمود. جمع آوری زباله در روستاهای این دهستان به دلیل مجاورت اکثر روستاهای این منطقه با جاده اصلی و پخش شدن و تخلیه  زباله ها در کنار جاده ، کمبود و با ارزش بودن زمینهای کشاورزی در این منطقه و آلودگی زمین ها با زباله ، تولید سرانه نسبتا” بالای مواد زائد به علت نزدیکی روستاهای این منطقه به شهر و رواج فرهنگ شهر نشینی دارای اهمیت بالا بوده و از عوامل دخیل در انتخاب منطقه برای اجرای طرح بودند.  اطلاع از مقدار تولید و ترکیب شیمیائی و فیزیکی زباله در هر منطقه برای انجام مدیریت مواد زائد بسیار ضروریست. انجام مطالعات و آگاهی از میزان رطوبت , درصد ترکیب مواد تشکیل دهنده زباله بدلیل تاثیراتی که در شبکه جمع آوری و ماشین آلات می گذارد, موضوعی نیست که بتوان نسبت به آن بی تفـاوت بود. اطلاع ازجغرافیای منـاطق موجود و چگونـگی دسترسـی به آنها نیز می تـواند کمک بزرگی در مدیریت جمع آوری مواد زائد باشد.(۳)

شهرستان خمین از جنوب به گلپایگان از شمال غربی به اراک از شرق به محلات و دلیجان و از غرب به الیگودرز محدود می شود. ۹۴% روستاها در این شهرستان  بصورت دشت میباشند ، میانگین بارندگی حدود ۳۷۷ میلیمتر محاسبه شده است .  حداکثر مطلق درجه حرارت  در دی و بهمن ماه ۱۶ درجه سانتی گراد و در مرداد ماه ۶/۴۰ درجه سانتی گراد بوده است . حداقل مطلق دما نیز برابر با ۷/۲۷- درجه سانتی گراد در بهمن ماه می باشد .  مقدار تبخیر در محدوده دهستان صالحان  معادل ۲۶۰۰ میلی متر است.(۴)

این تحقیق با توجه به موارد ذکر شده بالا به منظور بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد در دهستان صالحان شهرستان خمین در سال ۱۳۸۴  از طریق مشاهده و آزمایش در ارتباط با کمیت و کیفیت زباله تولیدی و امکانات موجود انجام گرفت .

روش اجرا :

 به منظور بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد در دهستان صالحان شهرستان خمین و اجرای طرح جمع آوری زباله  ، مشخصات طبیعی و جاده های دسترسی مجموعه روستاهای دهستان صالحان ، ویژگیهای جمعیتی ، ترکیب فیزیکی زباله های روستایی ، میزان زباله تولیدی ، ترکیب فیزیکی مواد قابل بازیافت ، مساحت و فضای لازم برای دفن بهداشتی پسماندها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند .


جهت دانلود متن کامل تحقیق مدیریت مواد زائد جامد روستائی کلیک نمایید