سری اول جدیدترین پرسشنامه های مقالات و پایان نامه و تحقیق های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده گردید

پرسشنامه‌ی سلامت معنوی

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
پرسشنامه ی پرخاشگری AQ
پرسشنامه هوش هیجانی شات
پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز
پرسشنامه و آزمون پایبندی مذهبی
پرسشنامه نارسایی هیجانی
پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شاته
پرسشنامه مقیاس همدلی اساسی
پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون
پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان
پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی
پرسشنامه عادت‌های خواندن که نور شاه‌ریز عبدالکریم و عامل حسن (۲۰۰۶)
پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps
پرسشنامه تعارض کار و خانواده
پرسشنامه بهره ورری ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (۱۹۸۳)
پرسشنامه بررسی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه لغت خبری SAM
پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام
پرسشنامه ابراز وجود شرینگ
پرسشنامه ابراز وجود

پرسشنامه همبستگی خانواده

پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی
پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی
پرسشنامه مقیاس جو روانی اجتماعی کلاس
پرسشنامه مقیاس تکانشگری
پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ
پرسشنامه عزت نفس
پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی
پرسشنامه سازمان یادگیرنده
پرسشنامه رفتار رانندگی
پرسشنامه رضایت شغلی
پرسشنامه چند محوری بالینی میلون سه (MCMI-III)
پرسشنامه تمایلات غرق شدن (ITQ)
پرسشنامه تدریس اثربخش
پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
پرسشنامه امیدواری اشنایدر
پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
پرسشنامه استرس شغلی
پرسشنامه اثربخشی سازمانی