مقاله گردش مواد سوختی

دوشنبه 3 آبان 1395 10:55 ق.ظ

مقاله گردش مواد سوختی شامل 16صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  گردش مواد سوختی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

گردش مواد سوختی هسته ای یعنی چه ؟

نیروگاههای اتمی برای ادامه فعالیت خود باید از مواد سوختی استفاده کنند. این مواد پس از سوختن ‌نیاز به تخلیه و انتقال دارند . هسته های شکافت پذیری که هنوز در عناصر سوختی مصرف شده موجود است ، باید بازیافت شود و زباله های غیر مفید و خطرناک باید از بین برود. تمام این مراحل را در مجموع تحت عنوان « گردش مواد سوختی » شرح می دهند.

این چرخه با استخراج اورانیم و توریم از معادن سطحی یا زیر سطحی آغاز می شود. آماده سازی سنگ معدن و اجرای روشهای تبدیل و غنی سازی پیش از فراهم آمدن عناصر سوختی ، لازم است . پس از اجرای این مراحل عناصر سوختی فراهم شده به راکتورها حمل                        می شوند. تخلیه مواد زاید اتمی دقیقاً به اندازة تدارک مواد سوختی اتمی برای نیروگاه اتمی اهمیت دارد. عمل تخلیه با برداشت عناصر سوختی مصرف شده آغاز می شود. این مواد پس از برداشت از راکتور نخست در یک استخر کاهش پرتوزایی (که آب را خنک می کند) انبار می شوند آنگاه به یک انبار میانی انتقال می یابند و سپس به تاسیسات دوباره غنی سازی منتقل می شوند در آنجا مواد دوباره قابل استفاده و زباله های اتمی از یکدیگر جدا می شوند. از مواد سوختی بازیافتی عناصر سوختی جدید فراهم می شود. زباله های رادیو اکتیو در کارگاهی به نام تاسیسات ایمن سازی و محدود سازی بسته بندی و پس از آن به انبارهای نهایی زیر زمینی منتقل می شود .

اورانیم چگونه به دست می آید ؟

اورانیم فلزی سنگین است که از سنگ معدن اورانیم به دست می آید . معروفترین سنگ معدن اورانیم ظاهراً نوعی اورانیت است که از ۹۵ درصد اکسید اورانیم تشکیل شده است و گاهی به صورت صخره های چند تنی یافت می شود( این نوع اورانیت معمولاً دارای رنگ  قهوه أی تا سیاه است) . متاسفانه اغلب سنگ معدنهای دیگر مقدار بسیار کمتری اورانیم در خود دارند. استخراج هنگامی مقرون به صرفه است که حداقل یک کیلوگرم اورانیم از هر تن سنگ معدن به دست آید. سنگ معدن استخراج شده از معادن زیر زمینی یا سطحی ، باید نخست آماده شود . این سنگ ها خرد ، آسیاب و با آب قلیایی شستشو می شوند پس از طی دیگر مراحل آماده سازی اورانیم متراکم یا کنسانتره اورانیم که بیش از ۷۰% اورانیم در خود دارد و کیک زرد نامیده می شود به دست می آید . این محصول برای آماده سازی بیشتر به محل دیگری حمل می شود.

اورانیم غنی شده چگونه تولید می شود ؟

اورانیم خالص طبیعی برای استفاده در نیروگاههای اتمی مناسب نیست ، زیرا فقط ۷/۰ درصد آن از نوع شکاف پذیر ۲۳۸U- و ۳/۹۹ درصد آن از نوع سنگین تر و شکاف ناپذیر            ۲۳۸ U-   است .

سوخت اتمی بیشتر نیروگاههای اتمی باید حدود ۳ درصد ۲۳۵ U- داشته باشد  . بنابراین اورانیم باید تا این غلظت غنی شود. چون دو ایزوتوپ اورانیم از نظر شیمیایی  از یکدیگر قابل تشخیص نیستند برای غنی سازی از تفاوت وزنی آنها استفاده می شود. نخست اورانیم با کمک فلوئور به گار هگزا فلوئورید اورانیم (UF6) به عبارت دیگر به ترکیبی از اورانیم و فلوئور تبدیل می شود . در این مرحله برای جداسازی دو ایزوتوپ اورانیم از یکدیگر روشهای متفاوتی وجود دارد.

در روش لوله های جدا کننده گاز UF6 در لوله های کوچکی که انحنایی نیم دایره دارند با شتاب وارد می شود. نیروی گریز از مرکز ایجاد شده گاز دارای  ۲۳۸ U- را با شدت بیشتر به خارج می راند به نحوی که این گاز می تواند از گاز سبکتر ۲۳۵ U- جدا شود . بدیهی است که با این روش جداسازی کامل دو ایزوتوپ ممکن نیست . ولی اگر تعداد بیشتری از این واحدهای جدا کننده را به صورت زنجیره ای به یکدیگر مربوط کنند ، بالاخره گازی به دست می آید که در آن اتمهای ۲۳۵ U- به حد کافی وجود دارد. در روش گاز افشانی گاز UF6 با فشار از غشایی عبور داده می شود. در این عمل گاز سبکتر ۲۳۵ U- سریعتر از گاز سنگین تر ۲۳۸ U- از منفذهای دیافراگم عبور می کند. این روش نیز تا حدودی موجب جداسازی ایزوتوپها از یکدیگر می شود.

جهت دانلود متن کامل مقاله گردش مواد سوختی کلیک نمایید


مقاله مبارزه بیولوژیک با آفات گندم

دوشنبه 3 آبان 1395 10:53 ق.ظ

مقاله مبارزه بیولوژیک با آفات گندم  شامل 18صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در موردمبارزه بیولوژیک با آفات گندم می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

امروزه با استفاده گسترده از مواد شیمیایی در باغات و مزارع که منجر به ریشه کن شدن نسل موجودات و عوامل بیماری زا میشود بیم این است که حشرات ومیکرو ارگانیسمهای مفید نیز برای همیشه از بین بروند. این در حالی است که واژه مفید و غیر مفید را ما انسانها بر حسب نیاز های مصرفی خود ابداع کرده ایم .اعتقاد بسیاری از دانشمندان این است که تنوع زیستی بیشتر بین موجودات برابر است با سلامتی بیشتر محیط زیست.

 

کنترل بیولوژیک

کنترل بیولوژیک عبارت است از استفاده از یک عامل بیماریزا یا یک حشره به منظور کاهش خسارت ناشی از یک نوع آفت هدف از کنترل بیولوژیکی اداره کردن آفت و محیط زیست آن در مسیری که جمعیت آفت زیر آستانه اقتصادی بماند است. در حقیقت این روشی است که با عکس العمل محیطی بین موجودات زنده آفات را کنترل می کند. یکی از عوامل مهم برای شروع کار کنترل بیولوژیک آشنایی با مراحل مختلف رشد آفات و شناسایی مرحله ای است که آنها بیشترین خسارت را به گیاهان وارد می کنند.موجودات زنده ای که بیشتر برای کنترل بیولوژیک استفاده می شوندعبارتند از انگل ها، شکارچی ها، پاتوژن ها و خورنده علف های هرز(Weed feeder)

 

کنترل بیولوژیک از دیدگاه اقتصادی

کنترل بیولوژیک از نظر اقتصادی روشی بهینه است. حتی در صورت عدم موفقیت کامل در مزرعه نسبت سود به هزینه B/C در این روش ۱۱:۱ است. بر اساس یک مطالعه تخمین زده می شود که در این روش برنامه های با موفقیت کامل در ازای یک واحد سرمایه ۳۲ واحد سود را باز می گردانند.( ۳۲:۱) B/C این درحالی است که در تحقیق مشابهی نسبت سود به سرمایه در کنترل شیمیایی آفات فقط ۵/۲ به ۱ است.

 

کنترل بیولوژیک با استفاده از حشرات

برای شروع این روش باید از روش زندگی حشرات یعنی انگل یا شکارچی بودن، سیکل زندگی و مکان هایی که آنها برای زندگی ترجیح می دهند مطلع باشیم .

 

پارازیت و پارازیتوئید

شکارچی ها (پارازیتوئید) مستقیما حمله میکنند و قربانی خود را می بلعند در حالی که انگل ها (پارازیت ها) در روی بدن حشره دیگر تخم گذاری می کنند و هنگامی که لارو ها از تخم بیرون آمدند از اندام های داخلی بدن حشره میزبان تغذیه می کنند.

ائوفاژها ( تخم خوارها )

پارازیتوئیدهای تخم خوار (ائوفاژها) معمولا به دلایل زیر در مبارزه بیولوژیکی مورد توجه قرار گرفته اند:

نسل جدید آفت را قبل از اینکه به محصول آسیب برساند از بین می برند.

برای انسان و حشرات دیگر مضر نیستند

با قیمت و هزینه کمتری می توان آنها را تکثیر و تولید انبوه کرد به عبارتی اقتصادی اند.

آنها می توانند بیشتر از یک سال در دوره دیاپوز ذخیره سرمایی داشته باشند. با استفاده از جانشین کردن میزبانهایی که تکثیرشان آسان است تکثیر نمود مثل Graphosoma semipunctata.

نکته:در یک روش مبارزه بیولوژیکی انتخاب گونه های مناسبی که به خوبی با آفت و محیط زیست آن سازگاری پیدا کرده باشد

جهت دانلود متن کامل مقاله مبارزه بیولوژیک با آفات گندم کلیک نمایید


مقاله سیستم زمین

پنجشنبه 29 مهر 1395 01:17 ب.ظ

مقاله سیستم زمین شامل 60صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد سیستم زمین می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

فصل اول: تعریفات کاربردی

 ۱-اهداف اصلی زمین کردن

اهداف اصلی زمین کردن حفاظت جانی و مالی در حوادث زیر است:

۱- خطاهای ۵۰HZ (short circuit & Earth Fault)

2- حوادث طبیعی گذار (Lighting & Switching operation)

نمای کلی از یک سیستم زمین کامل همراه با سطح مقطع های تجهیزات برای LV و HV ساختمان و سرویسهای مختلف ساختمان در شکل ۵-۸ نشان داده شده است. همچنین شمای سه بعدی مربوط به سیستم زمین یک پست در شکل ۷-۱ و نمای زمین یک ساختمان الکتریکی (Electrical room) در شکل ۷-۲ و نمای اتصالات مربوط به سیستم زمین در شکل ۷-۳ نشان داده شده است.

۲- قوانین، تعریفات و مشخصات

۲-۱ استانداردهای رایج مورد استفاده در Earthing عبارتنداز:

-DIN VDE 0100 part 410

Installation of power system with nominal voltages to 1000 V, protective measures, protection against electric shock.

-DIN VDE 0100 part 540

Installation of power system with nominal voltages to 1000 V, Selection & Installation of electrical equipment, earthing, protective conductors, equpotential bonding con doctors.

-DIN VDE 0151 Materials and minimum dimensions of earth electrodes with reference to corrosion.

-DIN vde 0101:2000-01

Power installation exceeding AC 1 kv.

-DIN VDE 0800 PART 2 telecommunications, Earthing and equpotention (boundy)

-IEC 60621-2 Electrical installation for outdoor site under heavy-duty conditions. Part 2: General protection requirements.

-IEC TRS 60479-1 effects of current passing on human being & live stock

-IEEE std. 80-1986 TEEE Gvid For safety in AC substation Earthing.

2-2- تعریفات

مهمترین تعریفات مربوط به سیستم زمین عبارتند از:

-زمین (Earth) : زمین یک اصطلاح است که به یک موقعیت مکانی و توده ای ازماده مثل شن و سنگریزه ، آبرفت،رس یا غیره اشاره می کند.

– زمین مرجع یا زمین نول (Reference earth neutral earth) قسمتی از زمین است که خارج از محدوده نفوذ یک الکترود زمین یا هر سیستم زمین دیگری قرار دارد بطوریکه بین دو نقطه متفاوت و انتخابی آن هیچ ولتاز مشخصی وجود نداشته باشد.

-الکترود زمین(Earth electrode) یک هادی الکتریسیته است که داخل زمین دفن می شود و با زمین ارتباط الکتریکی دارد یا یک هادی که در داخل بتونی که در یک سطح بسیار گسترده با زمین در ارتباط است( مثل فونداسیون) دفن شود.

– هادی زمین( earthing conductor) هادی است که یک قسمت از سیستم را به الکترود زمین منتقل می کند و ممکن است در طول مسیر با زمین ارتباط الکتریکی داشته باشد و عایق باشد.

چنانچه سیم نول از الکترود زمین ایزوله باشد یک سکسیونر(Disconnected switch ) یک کویل earth fault که بین الکترود زمین و ترمینال زمین نصب می شود بعنوان کلید است و هادی زمین شناخته می شود.

هادی اصلی زمین (main earthing conductor) یک هادی است که دیگرهادیهای زمین به آن متصل می شوند این هادی شامل موارد زیر نمی شود:

۱- هادی ارتی که قسمت های مختلف زمین یک تجهیز سه فاز مثل ترانسفورماتور را به یکدیگر وصل می کند.

۲- هادی نولی که قسمت های زمین چند متغیر مختلف را به هم وصل می کند و بعد به یک  هادی زمین دیگر متصل می شود.

– سیستم زمین(Earthing system ) یک سیستم شامل اجزاء بالا که بدنه تجهیزات و همچنین قسمتهای فلزی ساختمان را به زمین متصل میکند و زمین کردن به معنی متصل کردن بدنه هادی تجهیزات به یک سیستم زمین است.

– مقاومت ویژه زمین(Specific earth receptivity  ) مقاومت ویژه زمین با واحد  اندازه گیری می شود و نشاندهنده مقاومت بین دو نقطه مقابل یک مکعب مربع به ضلع ۱m از خاک است.

جهت دانلود متن کامل مقاله سیستم زمین کلیک نمایید


مقاله میراث اسلامی در چنگال عصریت: نقد رویکرد حسن حنفی در بازسازی میراث اسلامی  شامل 32صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  میراث اسلامی در چنگال عصریت: نقد رویکرد حسن حنفی در بازسازی میراث اسلامی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

 

حسن حنفی، از روشن‌فکران معاصر مصری در چندین دهه از فعالیت تألیفی خود می‌کوشد تعریفی خاص از میراث اسلامی و ویژگی‌های آن ارائه دهد. او با هدف نوگرایی و تجدّد در میراث اسلامی، طرح‏ خویش را تحت عنوان «التجدید و التراث» در تألیفات گوناگون خود دنبال می‌کند. وی برای میراث اسلامی ویژگی‏هایی نظیر «اندوخته‌ای قومی و ملی، تعبیری فکری از پدیده‏های هر عصر، تدوینی نظری از ستیزهای فکری بین حاکم و محکوم، یک بعدی بودن، وارونگی موضوعات انسانی به الهی» را ذکر می‏کند که باید از الهیات به انسانیات تبدیل شود. به اعتقاد او اصول و مفاهیم تجدّد، در اسلام هم وجود دارد؛ اما در میراث اسلامی مغفول مانده یا تفسیر دیگری از آن شده است؛ ولی امروزه به تناسب شرایط عصری باید این معانی جدید را کشف کنیم. او زبان میراث را به کهنگی و نارسایی متهم می‌سازد و روش‏هایی را برای بازسازی میراث اسلامی بیان می‌کند که جملگی نیازمند نقد و بررسی است.

 کلید واژه‌ها: میراث اسلامی، تجدّد، عصریت، بازسازی میراث، حسن حنفی.

 

مقدمه

 

اسلام از زمانی که تحوّلی بنیادین در اندیشه‌ها و انگیزه‌ها پدید آورد و با تفسیری جدید از هستی و زندگی، نظام‌های اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داد تا زمانی که منشأ خلق علوم و معارفی خاص شد یا دولت‌هایی با نام اسلام تشکیل گردید، مراحل تمدنی گوناگونی را شاهد بوده است. در این میان برخی متفکران و روشن‌فکران در صدد تبیین نسبت اسلام با عصریت برآمدند؛ به این معنا که تغییر شرایط عصری، چه تأثیری بر ساحت آموزه‌های اسلامی بر جای می‌گذارد؟ به‌ویژه در دنیای معاصر و سرعت تغییرات آن، نسبت اسلام و تجدّد از موضوعات پرچالشی است که تفسیرهای گوناگونی را به دنبال داشته است.

 حسن حنفی، از روشن‌فکران معاصر مصری در تألیفات خود می‌کوشد با تعریفی خاص از میراث اسلامی و ویژگی‌های آن، قرائت خویش را با نام اسلام روشنگر یا چپ اسلامی عرضه کند. آشنایی با اندیشه او به‌خوبی نقاط اشتراک وی را با برخی روشن‌فکران معاصر ما نشان خواهد داد که چگونه در صدد تفسیرهای جدیدی از آموزه‌های اسلام با رویکرد تجدّد شده‌اند در این مقاله تلاش خواهد شد تا روش‌های بازسازی میراث اسلامی از نظر او که بیان‌گر نسبت اسلام و تجدد در منظر اوست، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. این تحقیق از آن نظر مهم می‏نماید‏ که علاوه بر بازشناسی اندیشه حنفی به‌عنوان روشن‌فکر معاصر و شناخته‌شده دنیای عرب در حوزه اسلام و تجدد، در برخی مجامع علمی بین او و مکتب اعتزال نسبتی برقرار شده و از او به‌عنوان نومعتزلی یاد می‏شود. بررسی موضوع فوق چگونگی نسبت حنفی با مکتب اعتزال را نیز نشان خواهد. بنابراین مسئله اصلی در این مقاله، بررسی نسبت میراث اسلامی و عصریت و راه‏های عصری‏سازی میراث از نظر اوست که در ذیل آن به ماهیت و ویژگی‏های میراث اسلامی از نظر حنفی، ضرورت تجدد در میراث، و سرانجام روش‏های تجدد و عصری‏گرایی در میراث از نظر او پرداخته و نقد خواهد شد.

 

أ)ماهیت میراث اسلامی

 بدون تردید میراث اسلامی به‌عنوان مجموعه‌ای از آموزه‌های کتاب و سنت و علوم و معارف برخاسته از آنها، بنیادی‏ترین حقایق و ارزش‌های الهی و انسانی را دربر داشته و پایه‏های هویتی مسلمانان را تشکیل می‏دهد. اصول و ارزش‌های ثابت آن، تابع اعتبارات زمانی و تاریخی نیست تا تفسیرهای عصری و روش‌شناسی رایج در دنیای جدید را پذیرا باشد. بااین‌وصف حسن حنفی رویکرد خاصی به میراث اسلامی دارد. او میراث اسلامی را مجموعه عناصری می‏داند که از گذشته و از درون تمدن و فرهنگ حاکم هر عصر به دست ما رسیده و دو خصوصیت دارد: از یک جهت به اقتضای موروث گذشتگان بوده و به گذشته تعلق دارد، و از سوی دیگر به مقتضای شرایط موجود جامعه و فرهنگ می‏باشد؛ بنابراین در نگاه او ما با دو پدیده با عنوان «میراث» و «تجدّد» روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با نقطه آغازی به نام «میراث» مواجه‏ایم که باید آن را به مثابه «مسئولیتی فرهنگی و قومی» مطابق نیازهای عصر تفسیر و معنا کرد.

جهت دانلود متن کامل مقاله میراث اسلامی در چنگال عصریت: نقد رویکرد حسن حنفی در بازسازی میراث اسلامی کلیک نمایید


مقاله نکات مرتبط با محتواهای آموزش ارزش‌های دینی و اخلاقی شامل 35صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد نکات مرتبط با محتواهای آموزش ارزش‌های دینی و اخلاقی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

 فرایند تعلیم و تربیت، به ویژه آموزش ارزش‌ها، همواره به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم سازندگی و اصلاح انسان و اجتماع، مورد توجه بشر بوده است. این فرایند، خود از ارکانی تشکیل شده است که محتواهای آموزشی مناسب، یکی از آن ارکان می‌باشد. این پژوهش بر آن است تا به ارائة اصول مناسب در سازمان‌دهی و تنظیم محتواهای آموزش ارزش‌های دینی و اخلاقی بپردازد. پژوهش حاضر، نظری و از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و نتایج، بیانگر ارائة معیارهای درست انتخاب محتواهای آموزش ارزش‌ها، نحوة سازماندهی آنها، به‌ویژه منابع مناسب، جهت آموزش ارزش‌های دینی و اخلاقی است.

 کلیدواژه‌ها: محتواهای آموزش ارزش‌ها، ارزش‌های دینی، ارزش‌های اخلاقی.

 

مقدمه

 تهیة محتوا، یکی از مراحل اساسی فرایند یاددهی ـ یادگیری است که از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست. استفاده از هر محتوایی که به سادگی و بدون هیچ تدبیر و اندیشه‌ای در اختیار مربی قرار می‌گیرد، کاری بس نابجاست. یک محتوای مناسب باید بر اساس اصول خاصی تهیه و تنظیم شود تا بتوان از کاربرد آن موفقیت آموزش را انتظار داشت.

 با اطمینان می‌توان گفت که حتی بهترین و کارآمدترین روش‌های تدریس هم بدون استفاده از محتواهای مناسب و مفیدی که بر اساس نکات خاصی طراحی شده باشند، در عمل پاسخ‌گوی فرایند آموزش نخواهند بود و در نهایت، بازدهی چندان مؤثری را هم به‌همراه نخواهند داشت. با توجه به اینکه هر آموزشی محتوای خاص خود را می‌طلبد، در آموزش ارزش‌ها، از جمله ارزش‌های دینی و اخلاقی نیز نیازمند محتواهایی هستیم که دربردارندة این مضامین‌اند.

 «یکی از اصول مهمی که باید در طراحی آموزشی مورد توجه قرار گیرد، تهیه و تنظیم محتواهای آموزشی است؛ زیرا هنگام طراحی آموزشی باید دربارة مطالب مشخصی که در برنامه گنجانده خواهد شد، تصمیم گرفته شود.»۱

 در بیشتر موارد، عدم کارآیی و غیر مؤثر بودن برنامة درسی، به دلیل نامناسب بودن محتوای آن نیست؛ بلکه به دلیل چگونگی تنظیم وسازمان دادن آن است که یادگیری را مشکل می‌کند یا نتیجة کمتری از انتظار را به بار می‌آورد. به‌طور کلی، محتوای درهم‌وبرهم وتجارب یادگیری پیش‌بینی‌شدة بی‌ارتباط و جدا از هم، برای رسیدن به هدف‌های تربیتی کارساز نیستند.»۲

 محتوای دروس و کیفیت آموزش، به لذت بردن از تحصیل کمک می‌کند. اگر محتوای دروس، جالب و قابل فهم باشد، نوجوان را به سوی خود می‌کشد و چنانچه کیفیت آموزش مطلوب نباشد، نوجوان را از درس و مدرسه سرخورده و وازده می‌کند و در نتیجه، او علاقه‌ای به تحصیل نشان نمی‌دهد. یکی از اصول مهم در فرایند آموزش، تهیه و تنظیم محتوای آموزشی است. در مبحث آموزش ارزش‌ها، محتواها باید به‌گونه‌ای انتخاب شوند که به‌صورت منابع غنی از ارزش‌ها، توان آموزشی مربی را بالا ببرند و عامل مؤثری در موفقیت برنامة آموزشی باشند.»۳

هر معلم باید در هنگام انتخاب محتوا یا تدریس، محتوای آموزشی را بر اساس معیارهای زیر ارزیابی کند:

آیا محتوا رفتارهایی را که انتظار داریم، در شاگردان می‌پروراند؟

آیا محتوا بر اساس توانایی‌های ذهنی و علمی شاگردان تهیه شده است؟

آیا محتوا توالی مناسبی دارد؟

آیا محتوا با اصول و مفاهیم علمی آن درس مغایرتی ندارد؟

آیا محتوا با مدت زمان تخصیص‌یافته برای یادگیری انطباق دارد؟

اگر پاسخ همه این پرسش‌ها منفی باشد، معلم نمی‌تواند از آن محتوا در فعالیت‌های آموزشی استفاده کند؛ ولی اگر پاسخ تعدادی از پرسش‌ها منفی است، باید در محتوای آن بخش تغییرات لازم را انجام داد.»

جهت دانلود متن کامل مقاله نکات مرتبط با محتواهای آموزش ارزش‌های دینی و اخلاقی کلیک نمایید


مقاله نگرشی تربیتی به جایگاه حکمت و دانش در دنیای معاصر  شامل 28صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   مقاله نگرشی تربیتی به جایگاه حکمت و دانش در دنیای معاصر می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

 

در دوران گذشته، فلسفه یا حکمت که شامل همة علوم می‌شد، دانشی مقدس بود که با ماورای طبیعت پیوند داشت. اما با استقلال و گسترش علوم تجربیِ جدید، رفته‌رفته این نگاه قدسی کم‌رنگ‌تر شد، تا اینکه در دوران متأخر به‌کلی از میان رفت. آنچه امروزه از واژة علم و دانش به ذهن متبادر می‌شود، مجموعه‌ای از اصول و قوانینی است که با آنها می‌توان بر طبیعت تسلط یافت و از آن برای منافع دنیوی بهره‌برداری کرد. بر‌اساس چنین نگرشی، هیچ نگاه رمزگونه‌ای به طبیعت نیست و نباید در پی چیزی ورای آن بود. چنین نگرشی از نظر تربیتی پیامدهای نا‌گواری دارد. این نوشتار مسائل مذبور را با روش توصیفی ـ تحلیلی، بررسی می‌کند؛ پس از آن وظیفة نظام تربیتی ما را، در وضع یادشده، آشنا کردن متربیان خود با این نگرش پنهان، پیامدها، و راه‌های مقابله با آن می‌داند.

 

کلیدواژه‌ها: حکمت، علم و دانش، تقدس، تعلیم و ‌تربیت.

 

مقدمه

 

دنیایی که در آن به‌سرمی‌بریم، دنیایی است علم‌زده که نگرش پوزیتیویستی بر بیشتر مجامع علمی آن حاکم است. هنگامی که برخی صاحب‌نظران از دینی‌ساختن علوم سخن می‌رانند، بسیاری اعتراض می‌کنند که می‌خواهند علم را ایدئولوژیک و سیاسی کنند؛ اما آیا در ورای همین نگاه پوزیتیویستی که علم را فقط امری زمینی و تجربی می‌داند، ایدئولوژی و سیاستی نیست؟ سیاستی که از ورود دین و اخلاق به عرصة علم، واهمه دارد؟!

 

از این امر می‌توان با عنوان «برنامة درسی پنهان» یاد کرد که به‌ظاهر تدریس نمی‌شود، ولی اثری بسیار بیشتر از برنامة درسی آشکار دارد. بی‌تردید، علم بدون پشتوانة دینی و اخلاقی، مانند ابزاری خطرناک در دست دیوانه‌ای است که می‌تواند جهانی را به نابودی کشاند. تاریخ هیچ‌گاه فاجعة هیروشیما، ناکازاکی، حلبچه و سردشت را فراموش نخواهد کرد. علمی که می‌تواند وسیلة قرب الهی باشد و باید برای رفاه حال بشر به‌کار گرفته شود، در دست دیو‌سیرتانِ انسان صورتی است که از آن جهت مقاصد شیطانی خویش و علیه بشر استفاده می‌کنند. این نوشتار بر آن است که علم در دنیای معاصر با انحراف از معنای قدسی خویش، نه‌تنها سبب نجات بشر نشده، بلکه موجبات هلاک آن را فراهم آورده است. بنابراین، با ایجاد دگرگونی در نگرش به علم، می‌توان آینده‌ای بهتر برای بشر چشم داشت. امری که می‌توان ادعا کرد جمهوری اسلامی ایران در دنیای معاصر، تنها پرچم‌دار آن باشد.

 

تعریف و معنای حکمت

 

پیش از آغاز بحث دربارة جایگاه حکمت و دانش در دنیای معاصر، ضرورت دارد به اجمال جایگاه تاریخی آن بررسی شود، تا از این رهگذر بتوانیم موقعیت کنونی‌اش را ترسیم کنیم. بنابراین، این بخش را با تعاریف حکمای مسلمان از حکمت آغاز می‌کنیم:

 

کندی: «حکمت، معرفت وجود حق است و وجود حق، همان واجب‌الوجود بذاته است» (شرح المصطلحات‌الفلسفیه، ۱۴۱۴، ص ۱۱۵ ).

فارابی: «حکمت همان تشبه به اِله است به حسب طاقت بشر» (همان).

ابن‌سینا: «حکمت عبارت است از وقوف بر حقایق تمام اشیا به‌اندازه‌ای که وقوف بر آن برای انسان ممکن است» (صلیبا، ۱۴۱۴ق، ج‏۲، ص۱۶۰)؛ همچنین «حکمت عبارت است از استکمال نفس انسانی به‌واسطه تصور امور و تصدیق به حقایق نظری و عملی به‌اندازة طاقت بشری» (ابن‌سینا، ۱۴۰۰ق، ص۳۰).

جهت دانلود متن کامل مقاله نگرشی تربیتی به جایگاه حکمت و دانش در دنیای معاصر کلیک نمایید


مقاله نگهداری و تعمیرات مخازن

دوشنبه 26 مهر 1395 11:27 ق.ظ

مقاله نگهداری و تعمیرات مخازن  شامل 57 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مقاله نگهداری و تعمیرات مخازن می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

صنعت نفت ، مهمترین بخش اقتصاد کشور و خواه ناخواه این صنعت از دیرباز در سرنوشت سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ما ایفاگر نقش بسیار حساس و مهمی بوده است . با اکتشاف نفت در ایران کشور ما یکباره در کش وقوس سیاست بازیها اعمال نفوذها و قدرت طلبیها قرار گرفت واین ماده حیاتی که چرخ بزرگترین صنایع دنیا رابه گردش در می آورد محور اصلی تغییر وتحولات  در چهره سیاسی واقتصادی کشور ما گردید .

تاریخ نفت ایران سرشار از رمز ورازها و پیچیدگیهایی است که همچنان            ناگشوده مانده و کسی را یارای آن نیست که به روشنی بگوید در این جولانگاه صنعت و سیاست قدرتهای بزرگ ، چه رویدادهایی به وقوع پیوسته ، رویدادهایی که متضمن سودها و زیانهایی برای سرزمین بوده است .

صنعت نفت ، صنعتی است بسیار عظیم و گسترده که در واقع ستون فقرات صنایع و اقتصاد و پایه های استراتژیهای سیاسی قرن بیستم را تشکیل می دهد . در اهمیت نفت باید گفت که تاکنون در جهان ارزش هیچ گنجینه و ثروتی  حتی در مجموع به پای نفت نرسیده وتمام پیشرفتهای قرن حاضر به نحوی ، مولود  این ماده طبیعی بدون جانشین وگرانبها ست .

فعالیت صنعت در ایران نیز که از نزدیک به یک قرن پیش آغاز شده است و اکنون نیز ادامه دارد ، از همان ابتدا همواره از ارزش ویژه و ممتاز برخوردار وکم  و بیش ، محور تحولات و رویدادهای تاریخی کشور بوده است .

نگهداری وتعمیرات « نت » دو مفهوم بسیار مهم و دو مقوله اساسی هستند که تحقق و عمل بدانها موجبات بقا وتداوم خطوط مختلف تولید و کاهش هزینه ها  را فراهم می آورند . با پیچیده تر شدن وسایل و امکاناتی که انسان برایرفع نیازهای روز افزون خودبکار می گیرد ، امر استفاده بهینه و نیز اقتصادی بودن این وسایل و امکانات بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است .

روشهای پیچیده تولید وامکانات وماشین آلاتی که در این راستا مورد استفاده قرار می گیرند نیازمند این است که با حداقل هزینه بیشترین استفاده از آنها صورت گرفته و کارائی آنها را تا جایی که ممکن است افزایش داده عمر مفید آنها را بالا برد واز این رهگذر هزینه های کل مربوط به قیمت تمام شده محصولات را کاهش داد .

 

 « تاریخچه پیدایش نفت در ایران و جهان »

در زمانهای پیشین اقوام وملل مختلف بنا بتناسب احتیاجی که داشتند از نفت  استفاده میکردند . استخراج نفت بطور طبیعی انجام می گرفت ودر اثر عوامل طبیعی مانند زمین لرزه یا فشار های جانبی زمین باعث می شد لایه سخت شکسته شده و نفت و گاز یا فشار طبیعی به بیرون سرایت نموده و در اثر رعد برق نفت و گاز مشتعل می گشت و گاهی هم مورد پرستش مردمان آن زمان قرار گرفت  که آثار این آتشکده ها در نقاط مختلف ایران یافت می شود .

در بعضی مواقع نفت بصورت حوضچه های سطحی روی زمین جمع می شد که از آن برای قیر اندود کردن پشت بامها ، قایقها وکشتیها و در جنگ ها  برای ساختن مشعل و در مصر قدیم برای مومیایی مردگان از نفت استفاده می کرده اند.

تا اینکه اولین بار در دنیا شخصی بنام ادوین دریکwin   drake  | میلادی             در شهر تیتوسویل از ایالت پنسیلواینای آمریکا توانست با وسایل خیلی ابتدایی   شروع به حفر زمین نماید و پس از عبور از لایه سخت به نفت دست یابد واز آن تاریخ                   به بعد عملیات حفاری روبه پیش رفت نهاد و سودا گران نفت در اقصی نقاط دنیا                به جستجوی نفت پرداختند و در خاور میانه اولین بار در ایران در ناحیه              مسجد سلیمان استان خوزستان در سال ۱۹۰۸ توانستند مخزن بسیار عظیمی از نفت را کشف و چاه شماره یک در عمق ۳۶۰ متری به نفت رسید . پس از آن حفاری در نقاط مختلف ایران ادامه یافت و در حوزچه خلیج فارس اولین بار  در بحرین در سال ۱۹۳۲ میلادی به نفت رسیدند .

در سال ۱۹۰۸ که پس از ۶ سال حفاری مداوم عملیات اکتشاف نفت توسط شرکت انگلیسی در مسجد سلیمان به نتیجه رسید وجود شور فراوانی در انگلستان وتحول عظیمی در تاریخ ایران بوجود آمد . شاید بتوان گفت که این رویداد برای دولت انگلیس مسرت بخش ترین خبر دهه اول قرن بیستم به شمار می رفت زیرا پیش از آن آمریکا با کشف ، استخراج وایجاد امکانات صدور نفت خود به اروپا مخصوصاً به آلمان چهره پیش تاز بی رقیبی به خود گرفته بود .

و انگلستان که ابرقدرت آن روزگار که به تعبیری ( خورشید در مستعمرات انگلستان غروب نخواهد کرد ) را از گردونه قدرت پیاده می کرد . ولذا می توان حدس زد که خبر اکتشاف نفت در مسجد سلیمان چه قدر برای دولت وقت انگلستان مسرت بخش و خوشحال کننده بود . به همین دلیل فوراً بعداز  اکتشاف نفت شرکت نفت انگلیس وایران تأسیس و مقدمات لازم برای تصفیه و صدور نفت ایران آغاز گردید و اولین پالایش گاز نفت در ایران پالایشگاه آبادان راشروع به ساختن کردندتا نفت استخراجی ایران را تصفیه وبه خارج صادر کنند .

از سال ۱۲۸۰ تا سال ۱۳۲۹ ه / ش ( ۱۹۰۱ – ۱۹۵۰ م ) دوره اول مدیریت شرکت نفت ایران وانگلیس محسوب می شود واز سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۳ ه / ش ( ۱۹۵۰ – ۱۹۵۴ م ) با اوج گیری نهضت ملی کردن صنعت نفت و خلح ید انگلیس از شرکت نفت ایران دوره تازه مالکیت ملی به منابع نفت کشور پیش آمد و  رجال سیاسی صاحب نام در مدیریت صنعت قرار گرفتند که به رغم قابلیتهای شخصی واجرایی توانمندی های فنی لازم در صنعت نفت را نداشتند .  با سلطه کنسرسیوم نفت از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۷ پیروزی انقلاب دوران ۲۵ ساله ای برای این صنعت گذشت واز ویژگی های مهم آن باز شدن پای متخصصان ایرانی در رده های میانی این صنعت است .


جهت دانلود متن کامل مقاله نگهداری و تعمیرات مخازن کلیک نماییدمقاله هیدروژن

یکشنبه 25 مهر 1395 07:37 ب.ظ

مقاله هیدروژن  شامل 28 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مقاله هیدروژن می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

هیدروژن تنها عنصری است که در هیچ یک از گروه های جدول تناوبی عنصرها محل مناسبی برای آن وجود ندارد. هید روژن از بعضی جهات به فلزهای قلیایی و از جهاتی هم به هالوژنها شباهت دارد. ولی تفاوت آن با عنصرهای این دو گروه به قدری است که می توان گفت هیدروژن در جدول تناوبی عنصرهابرای خود موقعیتی منحصر به فرد دارد. . تشکیل یونهای مثبت ومنفی از هیدروژن در مقایسه با فلزهای قلیایی و هالوژنها مشکلتر است . هیدروژن فراوانترین عنصر در کره زمین است . آب که ۱۹/۱۱درصد وزنی آن هیدروژن و۸۱/۸۸ درصد وزنی آن اکسیژن است ۷۰ درصد سطح  زمین را به صورت اقیانوسها ، رودخانه ها دریاچه ها و سایر منابع آبی می پوشاند . مقدار هیدروژن  در جو زمین بسیار اندک است . هیدروژن در زمین به صورت ترکیب با سایر عنصرها یافت می شود . علاوه بر آب موجود در هیدروفسفر در گیاهان و جانوران نیزمقدار قابل توجهی آب وجود دارد. همچنین درگیاهان و جانوران مقداری هیدروژن به صورت ترکیب در پروتوئینها چربیها و قندها یافت می شود . هیدروژن یکی از عنصرهای سازنده سوختهای فسیلی نیز به شمار می رود.

 

خواص هیدروژن

هیدروژن سبکترین عنصر است و مولکول آن گازی بیرنگ بی بو .و بی طعم است . خواص هیدروژن در جدول ۱-۱ خلاصه شده است . دمای جوش و دمای ذوب بسیار کم هیدروژن نشانه ای از ضعیف بودن نیروهای جاذبه بین مولکولی در حالتهای مایع و جامد آن است . چگالی هیدروژن در حدود چگالی هواست . و انحلال پذیری آن در آب بسیار کم است .

هیدروژن گازی آتشگیر است و با آن باید با احتیاط کارکرد. هیدروژن در دمای زیاد یا بر اثر جرقه الکتریکی با اکسیژن ترکیب شده، آب می دهد هوایی که حداقل ۱/۴ درصد تا حداکثر ۲/۷۴ درصد حجمی هیدروژن داشته باشد بالقوه منفجر شونده است .

خواص مولکولی خواص اتمی
دمای ذوب ۲/۲۵۹- انرژی یونش ۵/۱۳۱۲
دمای جوش ۸/۲۵۲- الکترونخواهی ۷/۷۲
چگالی
الکترونگاتیوی(مقیاس پاولینگ) ۱/۲
طول پیوند ۷۴۲/۰ شعاع اتمی ۳۷/۰
انرژی تفکیک پیوند ۴۳۶ شعاع یونی ۱/۲

انرژی تفکیک شونده پیوند هیدروژن – هیدروژن نسبتا زیاد است و از این رو مولکول هیدروژن بسیار پایدار است .

چون مقدار زیادی انرژی برای گسستن پیوند H-H لازم است فعالیت شیمیایی این مولکول زیاد نیست و بسیاری از واکنشهای آن کند است . از این رو انجام

یک واکنش رضایتبخش با مولکول   به دمای زیاد یاکاتالیزگر نیاز دارد. این کاتالیزگرها در بسیاری از موارد مولکول را شکسته به اتم تبدیل می کنند. اتمهای هیدروژن از نظر شیمیایی بسیار فعالند.

یون صرفا یک پروتون است و هیچ یون مثبت دیگری که دارای بار ۱+ باشد به کوچکی یون هیدروژن و چگالی بار هیچ یونی به بزرگی چگالی بار یون نیست زیرا در یون هیدروژن بار مثبت پروتون کاملا بدون حفاظ است . اگر چه در منطقه بالای جو وجود دارد. ولی معمولا با یک یا تعداد بیشتری مولکول آب همراه است یون را در محلول آبی به صورت یون هیدرونیوم نشان می دهند.

آرایش الکترونی هیدروژن به صورت است و به دو طریق می تواند به آرایش گاز نجیب بعدی یعنی هلیم برسد: (۱) با اضافه شدن یک الکترون به آن و تشکیل یون هیدرید یا (۲) توسط اشتراک الکترون با اتم دیگر در یک پیوند کووالانسی . هیدروژن در بیشتر ترکیبهای خود پیوند کووالانسی دارد.

مولکول هیدروژن که دو پروتون و دو الکترون دارد ، سبکترین و سادهترین ملکول است . تشکیل پیوند هیدروژنی یکی از خواص ویژه هیدروژنی است که به وسیله پیوند کووالانسی به یک اتم کوچک و کاملا الکترونگاتیو متصل شده است . یون هیدرید فقط از ترکیب هیدروژن با فلزهایی ک به آسانی الکترون از دست می دهند تشکیل می شود .

مانند سدیم هیدرید NaH

اغلب، مولکول هیدروژن به صورت یک عامل کاهنده عمل می کند و عدد اکسایش آن از صفر به یک تغییر می کند مانند کاهش آهن (II)اکسید به آهن فلزی

در کلیه واکنشهایی که در بخشهای بعد ذکر شده اند جز در مورد تشکیل هیدرید فلزها مولکول هیدروژن یک عامل کاهنده است و در محصولاتی که به دست می آید، هیدروژن عدد اکسایش ۱+ دارد و به وسیله پیوند کووالانسی به عنصری با الکترونگاتیوی بیشتر متصل شده است . در هیدرید فلزها عدد اکسایش هیدروژن ۱- است.

جهت دانلود متن کامل مقاله هیدروژن کلیک نماییدمقالات و تحقیق آماده

یکشنبه 25 مهر 1395 07:36 ب.ظ

با سلام
لیست جدیدترین مقالات و تحقیق های انجام شده به صورت فایل ورد و قابل ویرایش


مقاله هیدروژن
مقاله نگهداری و تعمیرات مخازن
مقاله نگرشی تربیتی به جایگاه حکمت و دانش در دنیای معاصر
مقاله نکات مرتبط با محتواهای آموزش ارزش‌های دینی و اخلاقی
مقاله میراث اسلامی در چنگال عصریت: نقد رویکرد حسن حنفی در بازسازی میراث اسلامی
مقاله مبارزه بیولوژیک با آفات گندم
مقاله گردش مواد سوختی
مقاله کودهای شیمیایی

مقاله کارکردگرایی و معناشناسی اوصاف الاهی از دیدگاه علامه طباطبایی و ویلیام آلستون
مقاله فلزات و خواص آن ها
مقاله عوامل تربیت عاطفی فرزندان در خانواده؛ برگرفته از احادیث
مقاله جایگاه قرب الهی در تربیت اخلاقی
مقاله بررسی و نقد نگاه پست‌مدرنیسم به تعلیم و تربیت ارزش‌ها
مقاله اندیشه‌شناخت
مقاله الزام در آینه آیه «لا اکراه»
مقاله ارزش و اعتبار معرفت دینی از منظر جریان‌های فکری
دسته: رشته تأسیسات
پایان نامه هیدرات های گازی
پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
پایان نامه مرگ ستاره
پایان نامه محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن
تحقیق  تأثیر نحوه ی مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان  شامل 51 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   تأثیر نحوه ی مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیدة تحقیق:

نقش مدیریت با توجه به اختیارات رهبری که دارد دیزل حرکت و پویائی سازمان ها به سوی اهداف تعبیر شده است. در ادارة امور سازمانها تأثیرگذاری مدیر را نمی توان کنار زد. مدیر وظیفة الگودهی، نقش سازی و راهبری احساسی ، عاطفی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فنی زیردستان خودش را بر عهده دارد. او مسئول شرایط حاکم بر سازمان است. شرایطی که اگر سنجیده و آگاهانه نباشند رضایت و مسالمت جای خود را به درگیری، تشویش، غیبت، اعتراض و مخالفت می دهد. سازگاری کارکنان با یکدیگر سازگاری کارکنان با سرپرست ها، انگیزة کاری کارکنان، تأمین نیازهای کارکنان، رضایت شغلی کارکنان همگام پیشرفت فنی تکنولوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد. رضایت شغلی فراتر از کوشش برای کار بیشتر با سلامتی کارکنان مرتبط است. فعالیت های شغلی در محیط هائی با جوّ رُعب و وحشت به سلامتی به شخصیت، انگیزه و روان افراد آسیب های جدی وارد می کند. برای سلامتی و انگیزة کارکنان بایستی موجبات رضایت آنان را تا آنجا که ممکن است، فراهم آورد. تحقیق حاضر توصیه می نماید که مدیران سبک مدیریتی رابطه مداری را پیش بگیرند و از برخورد سرد، مقررّاتی، کنترل شدید که موجب آزردگی افراد می شود، خودداری نمایند. به آنها اعتماد کنند و اجازه بدهند در امور نظر داشته خلاقیت نشان بدهند و زمینة مشارکت هرچه بیشتر آنان را فراهم آورند. در تحقیق فرهنگ سازمانی نیز از جمله موضوعات تأثیرگذار به شمار آمده است. افراد رفتار مدیران در زمینه های فرهنگی خارج از سازمان را انگیزة مثبت قوی خود شمرده اند و خودشان را مالکان مفتخر فرهنگی- سیاسی سازمان نامیده اند، امر رضایت از شغل برای کارکنان اگرچه معنای رضایت از ترفیع، حقوق، سرپرست، همکاران، شرایط کار دارد ولی شخصیت اراده و فطرات ارزش جو و فرهنگی شان را از یاد نبرده کارکنان از رفتار رابطه مدار مدیریت استقبال کرده و آن طور که تحقیق و آزمون ها نشان دادند آنها را راضی کردند تا در کارهای سازمان مشارکت داشته باشند. وظایف شان به نحو احسن انجام شود و سازمان به سوی اهداف تعیین شده قدم بردارد.

فصل اول: کلیات

درک ضرورت اداره کردن مربوط به روزگار اخیر نیست دیری است که بشر متوجه بسیج امکانات و رهبری آنها برای تحقق اهداف خویش است. تمدن بشری بازگوی مدعای مدیریت عامل مؤثر می باشد همچنانکه هرگاه مدیری نالایق و مدیریتی عقب بر منابع سلطه داشته پیشرفت، امنیت، برخورداری، انگیزه از منابع و محیط گرفته شده است آنطور که از تحقیقات و تألیفات برمی آید مدیریت فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع و امکانات هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد امری که امروزه به اهمیت وافر آن دیگر به عنوان یک عامل اجتناب ناپذیر حتی مهمتر از منابع طبیعی و انسانی کشورهای توسعه یافته پی برده اند و صاحبنظران و محققین آن را عامل لازم برای توسعه پایدار می دانند و تأکید دارند که لازم است قسمتی از نظریات ایشان آورده شود.

بر اساس گزارش مستند بانک مرکزی، ایران، از جمله کشورهایی است که عوامل لازم برای توسعه پایدار را داراست و بعد از ایالات متحده دومین کشوری است که زمینه های لازم برای سرمایه گذاری و بهره وری شامل انرژی مناسب و ارزان مواد اولیه و معادن نیروی انسانی و دسترسی به بازارهای جهانی را داراست. اما علی رغم تمام تلاشهای مثبت پس از پیروزی انقلاب امروز ما نمی توانیم ادعا کنیم که یک کشور توسعه یافته هستیم. به نظر می رسد در کشورمان همة عوامل درجه دوم رشد و توسعه را داریم اما عامل اول یعنی سازمان و مدیریت کارآمد را به حد کافی نداریم بسیاری از کشورهایی که در دهه های اخیر در مسیر توسعه گام نهادند. از جمله ژاپن، هنگ کنگ، سنگاپور و سایر کشورهای موسوم به ببرهای جنوب شرقی آسیا (که تا ۲۰ سال پیش جزء مناطق فقیر و عقب مانده بودند) فاقد منابع طبیعی هستند. اما آنچه آنان را به مرحلة کنونی پیشرفته رسانیده است. بنابر اظهارات ماهاتیرمحمد نخست وزیر مالزی توانمندی مدیریتی است که از یک سو رقابت و اقتصاد بازار را تشویق می کند و از دیگر سو با اجرای برنامه های صحیح، سودآوری سرمایه گذاری های ملی و خارجی را در رشته های مورد نیاز افزون می سازد. (عباس زادگان ۱۲۷۹٫ ص ۱۵)

آری؛ مدیریت امر بسیار حساس و تأثیرگذار و پیچیده ای است و چه خوب گفته است صاحبنظری کنار هم گذاشتن تکه های شکسته یک آینه برای دیدن یک تصویر واقعی کافی نیست. همچنانکه کنار هم قراردادن اجزاء به هیچ وجه معرف آن کل نخواهد شد. این مقدمة ظریف ما را متوجه اهمیت روابط متقابل بین اجزاء و تعامل آنها با یکدیگر به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در سازمان نمود. در واقع منشاء و مبنای اساسی مدیریت تئوری سیستم می باشد. نگاه به سازمان به عنوان یک کل و توجه به روابط متقابل و پویائی عناصر آن، بر اساس تفکر سیستمی سازمان یک مجموعه کلی است که در جهت تأمین هدف ها تلاش می کند و مدیران بایستی به طور دائم روابط متقابل افراد سازمان و نقش آنها در جهت تحقق اهداف را بررسی و مطالعه کنند. سیستم مفهوم گسترده ای را شامل می شود. مثلاً خود انسان یک سیستم است که تعامل صحیح اجزای آن وجود و سلامتی او را ضمانت می کنند یا دو نفر که پهلوی هم نشسته اند دو جزء مستقل از یکدیگرند اما همین که ارتباط بین آنها برقرار شد –مثلاً با هم صحبت کردند- تشکیل یک سیستم را می دهند همچنین سیستم آموزشی که اجزای مختلفی چون دانشجو، استاد، فضای فیزیکی، وسایل و مواد آموزشی را شامل می شود که اهمیت ارتباط بین اجزاء موجب تحقق اهداف آموزشی است. به طوری که مشهود است سیستم در تبدیل اطلاعات، انرژی، مواد به یک برآیند برنامه ریزی شده به منظور استفاده در داخل یا خارج سیستم یا هر دو فعالیت می کند. سیستم ها از نظر ساخت صفات و پیچیدگی در طبقات مختلفی قرار می گیرند که برای ملموس و مفهوم شدن مبحث ذکر خواهد شد.

جهت دانلود متن کامل تحقیق  تأثیر نحوه ی مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان کلیک نمایید


فرسودگی شغلی

سه شنبه 1 تیر 1395 05:14 ب.ظ

مقاله فرسودگی شغلی شامل 120صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  فرسودگی شغلی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

تنش در محیط کاری امری شایع است و بسیاری از افراد با آن مواجه می شوند، لذا گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن توصیف کرده اند که در دراز مدت می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی شود پس فرسودگی شغلی یکی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر تنش کاری است که به دنبال خود فرسودگی جسمی، تغییر در رفتار و عملکرد شغلی را به ارمغان می آورد، که در واقع می توان گفت فرسودگی شغلی با نشانه های زیر شناخته می شود:

۱-  شاخصهای هیجانی که علایمی مثل بی علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگی، احساس درماندگی و ناتوانی، از دست دادن همدلی نسبت به دیگران

۲-     شاخصهای نگرشی شامل بدبینی نسبت به دیگران، نسبت به مدیریت سازمان محل کار خود گله مند شدن از دیگران

۳-  شاخصهای رفتاری شامل تحریک پذیری و پرخاشگر بودن، افزایش سوء مصرف مواد و افزایش مشکلات و درگیریها با مرئوسان، روسا، همکاران، همسر و فرزندان

۴-    شاخصهای روان تنی مثل ابتلا به اختلال گوارشی و سردردها و ……..

۵-    شاخصهای سازمانی شامل دزدی، غیبت از کار، تنزل ابعاد اخلاقی و معنوی کارکنان است. (ساعتچی ۱۳۷۶)

افرادی که فرسودگی شغلی را تجربه می کنند یک تاثیر منفی بر همکارانشان می گذارند هم به وسیله ایجاد تضادهای پرسنلی و هم ایجاد اختلال در انجام وظایف شغلی پس می تواند مسری باشد و به صورت تعاملات غیر رسمی در شغل تداوم یابد همچنین از جمله آثاری که فرسودگی شغلی به عنوان یک سرایت کننده منفی دارد سرایت و تاثیر آن در زندگی خانوادگی افراد است. (بورک و گرنگلاس[۱] ۲۰۰۱)

جکسون و مازلاک (۱۹۸۲) مشاهده نموند که سطح خستگی هیجانی مرتبط با شغل افراد با گزارش همسرانشان در مورد عصبی، ناراحت و خسته و افسرده بودن آنان در منزل ارتباط معتبری داشت. این خستگی هیجانی مرتبط با شغل با کیفیت پایین زندگی خانوادگی که توسط همسر شخص گزارش می شود ارتباط قوی داشت.

در حدود ۵۰ سال پیش یک جامعه شناس بنام ویلارد والر اهمیت موقعیت شغلی شوهر و تاثیر آن بر ازدواج و روابط خانوادگی خاطر نشان ساخت (ایگمن ۱۹۸۶) وی خاطر نشان ساخت که موقعیت اقتصادی خانواده فرایند تعارض خانواده را عمیقا تحت تاثیر قرار می دهد. شرایط سخت کاری و استرسهای ناشی از آن به خانه منتقل می شود و زن و شوهر را علیه یکدیگر بر می انگیزاند. آمار بالای جدایی خانوادگی در کاکنان مشاغل که چالش و درگیری زیادی دارند، مشاهده شده است. شخصی که خودش را در شغلش شکست خورده می بیند، احتمالا با پرخاشگری در منزل در مقام جبران آن بر می آید و ذکر این نکته ضروری است که چنین خانواده هایی موفق نخواهند بود. (رسولی ۸۱)

خانواده و کار  دو جنبه مهم زندگی هستند و تجربیات هر یک بر دیگری تاثیر می گذارد محققان در توصیف مجموعه خانواده و کار مدلهایی را برای تبیین بین زندگی خانوادگی و کار ارائه داده اند.

  

بیان مساله:

با توجه به روند ارتباط تعاملی بین کار و زندگی خانوادگی، جای تعجب نیست اگر کار کانون اصلی زندگی بیشتر افراد باشد، نیاز به نزدیکی، صمیمیت و دیگر نیازهای اجتماعی آنان، احتمال زیاد در محیط کار بیش از هر مکان دیگر بر آورده می شود. کار محور اصلی زندگی ما را تشکیل می دهد، به خصوص به دلیل ساعات طولانی کار و تغییرات در هنجارهای اجتماعی انواع تعارضهای کاری و خانوادگی وجود دارد. آنها شامل تنیدگیهای شغلی، بار کاری زیاد (فشارهای روانی ناشی از تلاش برای انجام نقشهای گوناگونی که با انرژی و زمان فرد همسازی ندارد، تعارض و فشار روانی همراه با ناهمسازی و یا تعارض درباره انتظارات نقش) و نیز مشکلات مربوط به مراقبت از کودک، نگهداری از بزرگسالان و مسایل مربوط به تعادل بین شغل، خانواده ها و نیازهای شخصی می باشد. در نهایت، فشارهای روانی دارای کیفیت واگیر است و به جنبه های دیگر فرد نیز سرایت می کند (بولگر[۲] و دیگران ۱۹۸۹).

به احتمال زیاد، مسایل خانوادگی بر زندگی کاری و زندگی کاری نیز آشکارا بر زندگی خانوادگی تاثیر می کذارد. تحقیقات ملی در آمریکا نشان می دهد که ۷۲ درصد مردان و ۸۳ درصد زنان تعارض مهمی را بین انتظارات و نقشهای خانوادگی و کاری تحربه می کنند (کوپر[۳] ۱۹۹۲)

تعارضهای کاری و خانوادگی هنگامی به وجود می آید که فشارهای مربوط به نقش و انتظارات در کار خانواده با یکدیگر ناهمساز باشند، مانند زمانی که شرکت در یک نقش، مشارکت در نقش دیگر را غیر ممکن می سازد. به سه طبقه بندی کلی از تعارضهای کار و خانواده می توان اشاره کرد:

تعارضهای مبتنی بر زمان، تعارضهای مبتنی بر فشار روانی و تعارضهای مبتنی بر رفتار. (گرین هاوس و دیگران ۱۹۸۷)

جهت دانلود متن کامل مقاله فرسودگی شغلی کلیک نمایید


تبلیغات در اینترنت

دوشنبه 24 خرداد 1395 01:16 ب.ظ

مقاله  تبلیغات در اینترنت شامل 54 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تبلیغات در اینترنت می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

از تجارب سنتی تا تجارب الکترونیک

- هر بحثی راجع به تبلیغات در ابتدا به عامل محرک آن، یعنی تجارب باز می گردد. پس اولین سؤالم را اینگونه آغاز می کنم ، آیا تجارب الکترونیک قواعدی متفاوت با تجارت سنتی دارد و به این ترتیب آیا اصولاً پدیده ای به نام تبلیغات اینترنتی وجود دارد؟

اصول تجارت الکترونیک در بنیان فرق چندانی با تجارت سنتی ندارد. به عبارت دیگر تنها یک نوع تجارت وجود دارد: تجارت موفق، به همین ترتیب تبلیغات در اینترنت شباهت زیادی با تبلیغات در سایر رسانه ها دارد. با این تفاوت که چند عامل کلیدی در آب وجود دارد که در سایر رسانه ها یا موجود نیست یا چنین توانایی شگفتی ندارد:‌محتوا، جوامع، تجارت،‌خدمات به مشتری و محلی سازی. حال هر کدام از این  را در بستر جدید خود معنی می کنم. محتوا – Content – توانایی ارایه محتوای به روز شده دقیق، با صرف هزینه و زمان کمتر می باشد. جوامع Community توانایی ایجاد جوامع الکترونیک برای جذب گروههای خاص و تبادل تجربیات ، تجارت commerce امکان تجارت الکترونیک خدمات به مشترک costumer care امکانات ارزان و سریع برای ارایه خدمات بهتر و دقیق تر به مشترک می باشد. محلی سازی customiztion امکان محلی سازی محصول با خدمات مطابق نیاز و سلیقه مشترک.

از تبلیغات به برند

- هنگامی که ما از تبلیغات در اینترنت سخن می گوییم،‌دقیقاً چه عامل یا عواملی را به جلو می بریم تا به اهداف از پیش برنامه ریزی شده خود برسیم؟

صرف نظر از برخی موارد خاص، تمامی تلاش تبلیغاتی در اینترنت (و حتی سایر رسانه ها ) مطرح کردن یک برند است. برند می تواند نشان ارائه خدمات یا محصولات باشد. حتی اگر گسترده تر نگاه کنیم “بریتنی اسپیزر” به عنوان ارایه کننده سبک خاصی از موسیقی ‌به عنوان ارایه کننده یک محصول و سبک زندگی (lifestyle) جرج دبلیوبوش به عنوان ارایه کننده سبک خاصی از نگرش به مسال اجتماعی هم می توانند برند به حساب بیانند. به هر تقدیر هدف نهایی تبلیغات یک تجارتخانه مدرن،‌مطرح کردن یک برند است. ما با برند مردم را متقاعد می کنیم که به نفع شما موضع گیری کنند. از شما اتومبیل بخرند، از خط هواپیمایی شما استفاده کند مثل شما لباس بپوشند یا از تصمیم شما پشتیبانی کنندن که آیا باید بجنگند یا صلح کنند.

از ایده به واقعیت

شما از اهمیت برند و نقشی که بر تصمیم گیری افراد جامعه دارد سخن گفتید ولی از مکانیزم درونی آن اینکه چگونه می توان آناتومی آن را تشریح کرد سخنی نگفتید، لطفاً در این مورد نیز توضیحاتی به ما بدهید.

هر برند اساساً از دو جز تشکیل شده است قول برند و عمل به آن ،‌قول برند معمولا در شعار تبلیغاتی آن خلاصه می شود. این که آیا برند به قول خود عمل کرده یا خیر به تجربه استفاده کننده آن بر می گردد. برندی از نظر فنی موفق است که به قول خود عمل کند مانند: نایک ، سواچ.

برند در اینترنت: از تجربه برند تا تجربه وب سایت

- آیا برندهای الکترونیک از نظر کارکرد تفاوتی با برندهای سنتی دارند؟

تفاوت کلیدی وب با سایر رسانه ها در این حقیقت نهفته است:‌تجربه برند ،‌تجربه وب سایت است. احساسی که می خواهیم راجع به سایت ایجاد کنیم را باید در همان سایت پیاده سازی نماییم،‌عمل به قول به آینده موکول نخواهد شد. در اینترنت فاصله بین قول و عمل به آن صفر است.

یک کفش:

مرحل قول               مرحله استفاده از محصول                عمل به قول

یک سایت:

مرحله  قول              عمل به قول

از برنامه ریزی استراتژیک تا پیاده سازی فنی

چون تجربه برند خود وب سایت است. تقریبا تمام بار مسئولیت بر دوش بخش فنی تیم طراحی وب قرار می گیرد. پس به هر تقدیر شما درگیر مسایل فنی خواهید شد مانند : سرعت انتقال اطلاعات، توانایی های نرم افزار ارایه کننده اطلاعات توانایی ها و محدودیت های جسمانی، هوشی و ذهنی دریافت کننده پیام، جذابیت بصری، سادگی نرم افزار، این حقیقت که استفاده کننده یا عبور از چند گره (در مورد وب به طور خاص چند کلیک) به هدف اش می رسد؟ آیا احتیاجی به ایجاد امکان جستجو هست یا خیر؟ من معمولاً وب سایت رابه یک رستوران تشبیه می کنم: در ابتدا شما در خیابان تردد می کنید، بعد شما یا همراه شما تابلوی رستوران را می بینید و کنجکاو می شوید بعد شما نگاهی به ورودی رستوران می اندازید. از پنجره داخل را می بینید. آیا آدم هایی که مشغول استفاده از برند هستند برای شما جذاب اند؟ از طبقه اجتماعی شما هستند؟ سپس داخل راهرو م شوید، یک میز درخواست می کنید. منتظر می شوید. می نشینید، از منو انتخاب می کنید. منتظر می شوید، غذا چیده می شود، غذا صرف می شود، شما درخواست صورت حساب می کنید، منتظر می شوید پرداخت می کنید. لطفا به وقفه ها توجه کنید. رستوران تنها یک فرق خیلی اساسی با وب سایت دارد:

تمام وب سایت ها مانند رستورانی هستند که در انتهای یک کوچه بن بست قرار دارند، یعنی هیچ گاه مستقیماً و به سادگی دیده نمی شوند. این مثال به خوبی مشکلات یک طراح وب را به تصویر می کشد.

- فاکورهای موفقیت یک برند چیست؟

برای این که یک برند موفق باشد، باید در چند گستره متفاوت بطور موازی پیش برود.

گستره تجارت: کیفیت فیزیکی محصول یا خدمات، بازاریابی درست، انتخاب صحیح گروه هدف، زمان بندی مناسب و غیره و عواملی هستند که از ‌بالا به آن تحمیل می شود مانند : بلایای طبیعی، سیاست گذاری های دولت ها ، جنگ ها و تکنولوژی که خارج از بحث ما می باشد.

گستره اینترنت: کنترل صحیح ، درجه زمانی سابت به روز آوری شود، چه تخفیف ها و تسهیلاتی به مشتریان ارایه شود. تناسب رقابت کانال های فروش سنتی با تجارب الکترونیک مانند : آی بی ام، مریل لینچ واپل کامپیوتر

گستره فنی:‌ لذت بخش بودن برند، مفید بودن برند و خوشدستی آن Usability – که از فضا دقیقاً موضوع تحقیقات و شغل من است.

چه سایتی از نظر تبلیغاتی موفق است؟

وب سایت ما در تمام فعالیت های اینترنتی نقطه مرکز پرگاریست که سایر فعالیت ها باید حول محور آن بچرخند. تقریباً تمام روش های ترویج Promotion در اینترنت به وب سایت ختم می شوند، وقتی شما روی یک آگهی کلیک می کنید. انتظار ندارید تلفن خانه تان شماره آب مؤسسه را نگیرد. شما روی یک آگهی کلیک می کنید تا به وب سایتی بروید،‌آن را مطالعه کنید. احیاناً عضور شوید و در انتها خرید کنید یا از اطلاعات آن سایت استفاده نمایید. خیلی ساده است، به همین ترتیب طرف تجاری شما باید سایت خوبی داشته باشد. درک میزان موفقیت یک سایت بسیار ساده است. کافی است دست خود را روی لوگو آن مؤسسه بگذارید و سایت را نگاه کنید و ببینید که با آن وب سایت سبک خاصی را در ارایه کردن مطالب اش دارد و اگر جواب مثبت است چقدر دراین کار موفق بوده مانند سابت های : یاهو، گوگل.

جهت دانلود متن کامل مقاله  تبلیغات در اینترنت کلیک نمایید


تبلیغات

چهارشنبه 19 خرداد 1395 07:08 ب.ظ

مقاله تبلیغات   شامل 70صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد تبلیغات می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

تبلیغات چیست؟

امروزه متخصصان معتقدند تبلیغات عبارت از: «عرضه و ترویج یک پیام، ایده کالا و یا خدمت بصورت غیر شخصی، توسط یک رسانه است»

کیمپال یونگ نیز پروپاگاندا[۱] یاتبلیغات را چنین تعریف می‌نماید: «نقشه، افکار و عقاید و وضعیت رفتاری که موضوع واقعی را برای شنونده یا خواننده به روشنی بیان نمی کند» در تعریفی دیگر دوب (۱۹۳۰) تبلیغات را چنین وصف می‌کند: «اقدامات متوالی و منطقی که فرد یا افراد ذینفع از راه تلقین برای نظارت بر وضعیت روانی گروه هایی از افراد و در نتیجه، نظارت بر اعمال آنان به عمل می‌آورند»

در زمان های قدیم برای تبلیغات از کلمه ی پروپاگاندا استفاده می‌شده اما این کلمه هم اکنون بار منفی دارد. به همین دلیل به جای آن از واژه ی Advertis استفاده می‌شود. در عصر حاضر، بسیاری از جوامع به اهمیت تبلیغات و ضرورت آن پی‌برده اند. مساله تبلیغات در آلمان از چنان اهمیتی برخوردار شده که یکی از مهمترین اعضای دولت «وزیر تبلیغات و اطلاعات» است در آمریکا معمولا تبلیغات را از تربیت تفکیک می‌کنند به این علت که موضوع تربیت ، حقیقت است حال آن که در تبلیغات، حقیقت با عدم حقیقت تفاوتی ندارد. دراین خصوص دوب (۱۹۳۰) معتقد است: ماهیت تربیت، موضوعی عینی است که با حقایق علمی مرتبط است و در هر عصر رواج دارد در صورتی که تبلیغات عبارت است از اقدامی عمدی یا غیر عمدی برای تغییر و تفتیش عقاید مردم، که اگر چنین باشد تبلیغات را در صورتی می‌توان محکوم و مذموم شمرد که از لحاظ اجتماعی زیان بخش باشد به عبارت دیگر، پدیده ی تبلیغات به خودی خود، نه خوب است و نه بد، خوبی و بدی آن به نوع استفاده از آن وابسته است تبلیغ در سالم ترین ، طبیعی ترین و اصولی ترین شکل آن، نوعی فعالیت آموزشی است که به منظور انتقال دانش و آگاهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نشر ارزش ها و سجایای اخلاقی انجام می‌پذیرد.

به لحاظ روان شناسی باید گفت واژه ی تبلیغ واژه ای است عربی، از ریشه ی ابلاغ به معنی «رساندن» و مبلّغ نیز به معنی «رساننده» است.

بنابراین اگر تبلیغ را رساندن پیام به پیام گیرنده بدانیم، مبلّغ کسی است که به سراغ جامعه ی پیام گیرندگان می‌رود و برای رساندن پیام خود به آنان، هرگونه دشواری را تحمل می‌کند.


تاریخچه تبلیغات

تاریخچه تبلیغات یعنی بعد زمانی تبلیغ می‌باشد و آن را نمی توان از تاریخ حیات انسان تفکیک کرد. تبلیغات با نقطه آغازین خلفت انسان و هبوط آدم بر زمین پیوند دارد چرا که انسان از یک سو دارای فکر و اعتقاد است و از سوی دیگر مصالح حیاتی ویژه‌ای دارد که از خصصیه ی «حب ذات» سرچشمه می‌گیرد و به همین منظور طبیعی است که انسان برای منتقل کردن تفکرات و اعتقادات خویش و دیگر ایده ها و نمادها که با مصالح زندگی اش گره خورده تلاش می‌کند ودر راه گسترش آن ها که خود شکوفایی او رادر بر دارد از هر وسیله ممکن یاری جوید. که این همان تبلیغ است یعنی رساندن و انتقال دادن افکار و عقاید و بازگو کردن ایده ها برای دیگران و سعی در گسترش آن ها و جاودانه ساختن خود از این طریق.

به تعبیر دیگر تبلیغ از حیات فکری و علمی و مصالح حیاتی انسان سرچشمه می‌گیرد و ازان تفکیک ناپذیر است و با وجود تحول و نظور وسایل ارتباطی و خبر رسانی و تبلیغ که در روند زمان فراز و نشیب فراوان داشته و دارد، اصل این پدیده یا اهدافی گوناگون پیوسته باانسان همراه بوده است.

تاریخ تبلیغات، تاریخچه گسترش آگاهانه و عمومی عقاید است. علامات، سخنوری ها، سمبل ها، آوازها، رنگ‌آمیزی‌ها، نقاشی ها و کنده کاری های ابتدایی و علامات برقراری ارتباط به شیوه ی ابتدایی، وسایل تبلیغاتی بوده که پیش از اختراع خط به کار می‌رفته است. افراد کارآزموده در نویسندگی بارها به خدمت فرماندهان جنگی، پادشاهان و حاکمان در آمده اند تا اهداف ایشان رادر صلح یا جنگ به پیش ببرند. نمونه های این گونه تبلیغات را که برای تخریب دشمن یا رقیب و جلب پشتیبانی مردم یا برای تجلیل از یک حاکم طراحی شده فراوان در طول زمان های گذشته می‌توان مشاهده نمود.

در یونان و روم باستان که در برهه ای از زمان، آزادیهای فکری قابل توجهی فراهم بوده نوشته ای فلسفی مانند نوشته های «استویس» و «اپیکور» مقالات سیاسی مانند مقالات «پلاتو» و «ارسطو» تاریخ و بیوگرافی مانند نوشته های «هرودوت» و «پلوتارگ» و درام، شعر و حماسه سرایی همگی در زمره تبلیغات بودند زیرا مطالبشان عقاید قابل بحثی بودند که تبلیغ می‌شدند بنابر آن، آن چه از مطالعات تاریخی به دست می‌آید تبلیغات در زمینه های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار داشته است.

نخستین نشریه ی رسمی تبلیغات ۹۱ سال پیش از میلاد چنین انتشار یافت نشریه ی «وقایع رسمی» در روم در سال ۵۸ قبل از میلاد به چاپ رسید در روم مردم از طریق خواندن لوحه هایی که منتشر می‌شد و یا بر دیوار نصب می‌گردید از اخبار و اعلان های رسمی اطلاع می‌یافتند.

از دوران قبل از تاریخ نوعی از ارتباط در خصوص وجود و دردسترس بودن اجناس و کالاها وجود داشته است. برخی از تصاویری که بر روی دیواره ی غارها به دست بیشر اولیه نقش بسته است مربوط به سازندگان اشیاء ابتدایی است. بنابراین تبلیغ مقوله ای نیست که چندان جدید و مربوط به سال های اخیر باشد بلکه ریشه در زندگی اجتماعی انسان ها و ادوار گذشته تاریخی زندگی اش دارد.

می توان گفت پیش از ایجاد صنعت چاپ که آغاز دوره ی جدیدی برای برقراری ارتباطات جمعی و شروع دوره ی تازه ای در تبلیغات بود، تبلیغات به سه صورت وجود داشته است:

۱) علائم تجاری

۲) نشان ها و تبلیغات روی دیوارها

۳) جارچی های شهر

این سه نوع وسیله تبلیغ هنوز رایج است و همچنان نقش مهمی در تبلیغات و ایجاد ارتباط بین فروشنده و خریدار در بازاریابی ایفا می‌کند.

پیشینه تبلیغ در ایران

نخستین وسایل اطلاع رسانی در ایران، نصب تابلو و ا ستفاده از جارچی ها بوده است استفاده از آگهی درایران به ادوار باستانی باز می‌گردد. همچنین پیشینه ی آگهی در رسانه های جمعی ایران بدین صورت بوده است: روزنامه ی دیواری ، نشریه های ادواری، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و … افزودن بر این ها نشر آگهی های مستقیم – به تقلید سایر کشورها – به اشکال مختلف نیز در ایران مرسوم بوده است.

در عهد قاجار: آگهی حداقل سه نام داشت «اعلامنامه» و «اشتهارنامه» که اقبالی در نظر عام نیافت و سپس واژه ی «اعلان» جایگزین آن شد.

اعلان واژه ای عربی و مصدر باب افعال و به معنی آشکار شدن و علنی ساختن است. در المنجد اعلان چنین معنی شده است:

«آن چیزی است که بازرگان یا غیر او در کاغذهای پراکنده و یا در نشریه های مخصوص منتشر می‌کند یا بر دیوارها نصب می‌شود و یا بین مردم توزیع می‌گردد تا هر چه را خواهند ترویج کنند» به دنبال فرهنگستان ایران در سال ۱۳۱۴ واژه آگاهی جایگزین اعلان شد و سپس طی نامه ای به دستور نخست وزیر وقت واژه ی آگهی جایگزین آگاهی شد این واژه به سرعت جا افتاد و رایج شد و به فرهنگ واژگان مطبوعاتی و به عبارتی بهتر رسانه ای ایران راه یافت.

عباس میرزا نایب السلطنه نخستین ایرانی است که پیش از انتشار نشریه در ایران به مطبوعات اروپا آگهی داد. نخستین نشریه ی ایران یک اعلان مطبوعاتی محسوب می‌شود امادر نسخه های موجود این نشریه بی نام ایران، در عهد قاجار آگهی دیده نمی شود و از این رو ناگزیریم پیشینه ی آگهی در مطبوعات ایران را در عهد ناصر الدین شاه قاجار جست و جو کنیم. به این ترتیب بایدگفت نخستین آگهی مطبوعاتی در عهد ناصری درج گردیده است.

جهت دانلود متن کامل مقاله تبلیغات کلیک نمایید


سر نخ گمشده تبلیغات

یکشنبه 9 خرداد 1395 07:06 ب.ظ

مقاله سر نخ گمشده تبلیغات شامل 24 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  سر نخ گمشده تبلیغات می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

سازمانها و شرکتها همواره با محدودیت منابع مواجه بوده و هستند. بدلیل وجود این محدودیت ها استفاده بهینه از منابع برای آنها ضروری می باشد. آنچه که یک شرکت را از سایر رقبایش متمایز می سازد، استفاده مناسب از منابع در دسترس می‌باشد. یکی از مهمترین منابع سازمانها بودجه در اختیار آنها است که معمولاً یکی از اقلام این بودجه به تبلیغات شرکتها اختصاص می‌یابد. در اغلب شرکتها این بودجه بصورت درصدی از فروش تعیین شده و هزینه می شود. ولی عموماً سازمانها کمتر به اثربخشی تبلیغات خود توجه می‌نمایند. در نتیجه ممکن است علیرغم صرف هزینه‌های زیاد، به نتایج مطلوب دست پیدا نکنند. لذا برای اطمینان کافی از اثر بخشی تبلیغات، قبل از صرف هزینه‌های آن می‌بایست اقداماتی صورت پذیرد که از مهترین آنها می توان به هدف گذاری تبلیغات اشاره کرد.

کلیدواژه : تبلیغات ؛ بازاریابی ؛ هدفگذاری ؛ فروش

۱- مقدمه

یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار، تبلیغات می‌باشد. موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شرکتها در گرو فعالیتهای تبلیغاتی آنهاست. لذا بدلیل اهمیت و نقش مهم این امر، هرساله شاهد بالا رفتن بودجه تبلیغاتی در سازمانها و شرکتها می‌باشیم. اما پرداختن به امورتبلیغاتی برای بسیاری از سازمانها تبدیل به یک عادت شده است بطوریکه معمولاً بدون در نظر گرفتن نتایج حاصل از تبلیغات سال گذشته، بودجه بیشتری برای تبلیغات سال بعد خود تصویب نموده و هزینه می‌نمایند. تصمیم راجع به انتخاب رسانه و پیام نیز عموماً بدون بررسی‌های کافی اتخاذ می‌شود. پر واضح است که در چنین شرایطی تبلیغ دهنده بدون اطمینان لازم از اثربخشی تبلیغات خود، برای آن هزینه‌های بسیاری صرف می‌کند. از طرف دیگر مشاورین و شرکتهای تبلیغاتی نیز کمتر در مقام پاسخگویی در مقابل عملکرد خود قرار می‌گیرند چرا که اصولاً از ابتدا برای تبلیغ دهنده مشخص نبوده که هدف از صرف هزینه برای تبلیغ خود چه بوده است. معمولاً کوچکترین تغییرات، بعنوان مثال در فروش شرکت یا دیدگاه مردم نسبت به یک نام تجاری کافی است که تبلیغ دهنده را از اثر بخشی تبلیغ خود مطمئن سازد. در هر صورت هر تبلیغ دهنده‌ای اقدام به تخصیص بودجه لازم و انتخاب پیام و رسانه برای تبلیغ خود خواهد نمود اما سوال اینجاست که کدام تبلیغ و در چه رسانه‌ای و با چه بودجه‌ای شرکتها و سازمانها را به اهداف خود نزدیک‌تر می‌سازد؟

برای پاسخ به این سوال می‌بایست مقایسه‌ای از یک طرف بین شرکتهای تبلیغاتی و از طرف دیگر ما بین رسانه‌های مختلف انجام پذیرد. اما برای هر مقایسه، شاخصهایی مورد نیاز است و در حقیقت این شاخصها هستند که نشان دهنده عملکرد یک رسانه نسبت به رسانه‌ای دیگر و یا یک شرکت تبلیغاتی در مقایسه با شرکت دیگر می‌باشند. شاخصهای مورد استفاده برای این منظور در واقع همان نتایج مورد انتظار تبلیغ دهنده می‌باشند. بطور کلی می‌توان گفت که هر شرکت تبلیغاتی و یا رسانه‌ای که تبلیغ دهنده را به اهداف تبلیغاتی خود نزدیک‌تر سازد انتخاب مناسب‌تری تلقی خواهد شد. از این جا می‌توان به نقش و اهمیت تعیین هدف در برنامه‌ریزی تبلیغاتی یک شرکت پی برد. چرا که قبل از هر اقدامی تبلیغ دهنده می‌بایست مشخص نماید که دقیقاً هدفش از تبلیغ چیست. تعیین دقیق اهداف به تبلیغ دهنده کمک می‌کند تا بتواند از این اهداف بعنوان راهنمایی برای تعیین میزان درستی اقدامات انجام گرفته استفاده نماید.

هدفگذاری در واقع همان سرنخی است که در فرایند تبلیغاتی اکثر سازمانها و شرکتها گم شده است. در شرایطی که تبلیغ‌دهندگان نمی‌دانند دقیقاً قرار است چه نتیجه‌ای از تبلیغات خود بگیرند، انتخاب هر رسانه و یا شرکت تبلیغاتی، انتخاب اشتباهی نخواهد بود. کسی که هدفی ندارد، هرگز گم نمی‌شود!

در این مقاله سعی شده است ضمن نشان دادن اهمیت هدفگذاری در تبلیغات، راهکارهایی برای تعیین اهداف تبلیغاتی مناسب برای تبلیغ‌دهندگان ارائه شود.

۲- تعریف تبلیغات

در کتابها و متون مختلف تعاریف متفاوتی از تبلیغات آمده است. اما در تمامی آن تعاریف، اشتراکاتی وجود دارد. این اشتراکات شامل موارد زیر می‌شوند:

تبلیغ عبارت از یک ارتباط غیرشخصی است .
می بایست برای آن پول پرداخت شود.
از طریق رسانه‌های مختلف انجام می‌پذیرد.
برای متقاعد ساختن یا تأثیر بر اذهان افراد صورت می‌پذیرد.

با توجه به موارد بالا می‌توان تبلیغات را اینگونه تعریف نمود: “تبلیغات عبارت است از ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمت از طریق حاملهای مختلف در مقابل دریافت وجه برای مؤسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی، یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده‌اند.

۳- پیدایش تبلیغات

از دوران ماقبل تاریخ نوعی ارتباط در خصوص آگاهی از وجود و در دسترس بودن اجناس و کالاها وجود داشته است. برخی از تصاویری که بر روی دیواره غارهای اولیه نقش بسته است مربوط به سازندگان اشیای ابتدایی می‌باشند. بنابراین، تبلیغ مقوله‌ای نیست که چندان جدید باشد و مربوط به سالهای اخیر گردد بلکه ریشه در زندگی اجتماعی انسانها داشته است. با این همه آنچه ما تحت عنوان تبلیغات نو و جدید می‌شناسیم، ریشه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دارد. تبلیغات به شکل امروزی مانند بسیاری از رسوم دیگر وارد تجارت و کسب و کار شد و رفته رفته توسعه یافت چرا که لزوم آن احساس می‌شد.

بعد از انقلاب صنعتی بدلیل بالا رفتن حجم تولیدات، دیگر فروش مقوله راحتی نبود. زیرا اولاً بدلیل تولید انبوه، تمایز در بین محصولات تولیدی از میان رفت و بیشتر محصولات، استاندارد و یک شکل شدند. ثانیاً به علت زیاد شدن فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده، اطلاعات محصولات و خدمات مانند گذشته به سهولت در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی‌گرفت لذا نیاز به کانال ارتباطی جدیدی احساس شد.

جهت دانلود متن کامل مقاله سر نخ گمشده تبلیغات کلیک نمایید


صنعت تبلیغات

پنجشنبه 6 خرداد 1395 03:56 ب.ظ

مقاله صنعت تبلیغات شامل 61 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  صنعت تبلیغات می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

سالها پیش، زمانی که «سیهرو» سیاستمدار رومی گفت: « اگر بخواهی مرا متقاعد کنی باید اندیشه مرا بشناسی و اگر خواستی اندیشه مرا بشناسی، باید احساسات مرا درک کنی. پس باید یادگیری  که با کلمات من حرف بزنی. ارشمیدس دائم می‌گفت: آیا من می‌توانیم اهرمی داشته باشم که بتوانم با آن دنیا جابجا کنم. او نمی‌دانست که دهکده جهانی چگونه  به دهکده  اطلاعاتی تبدیل خواهد شده و با انتشار اطلاعات از طریق کتاب و رسانه‌های جمعی می توان دنیا را جابه جا کرد. والتر اسکات ، نویسنده معروف انگلیسی ، می‌گوید: جامعه هر روز با دو حرکت به حیات خویش ادامه می‌دهد. اولی حرکتی است که روزنامه‌های صبح به آن وارد می‌کنند و دومی تکانی است که روزنامه‌‌های عصر به آن می‌دهند.

انقلاب کبیر فرانسه این پیام را به ارمغان می‌آورد: مطبوعات نقش سنتی نظارت بر جامعه را به عهده دارد. و جوان ملی و جوهر انسان اندیشمند است و اندیشه را در بستر آزادی می‌پروراند. در نتیجه از ۱۷۸۹ (سال پیروزی انقلاب کبیر فرانسه) تا سال ۱۸۰۰ میلادی یعنی ظرف ۱۱ سال) ۱۳۵۰ روزنامه در فرانسه منتشر شد.[۱] فراموش نکنیم دانش و خرد محصول مطالعه است، نه گوش دادن به رادیو و تلویزیون. مطالعه باعث خود با تکاری و خلاقیت می‌شود. هرگز رسانه‌های دیداری و شنیداری نمی‌توانند با رسانه‌های مکتوب مقایسه شوند. زیرا رسانه های مکتوب محصول اندیشه است و رادیو و تلویزیون خاصیت ماندگاری را ندارند.

ما در دنیای تحت کنترل رسانه ها زندگی می‌کنیم. رسانه‌ها زندگی می‌کنیم. رسانه‌ها به ما می گویند دنیا را چگونه باید بیینیم و باید در ایران قدرت تصویر، اثرگذاری تصویری، زمان تصویر و پیام تصویری را در رسانه‌هایمان با شدت تجربه کنیم. ما ایرانیان قبل از میلاد مسیح (ع) صنعت کتابسازی داشتیم و ۵۰۰ سال پیش، صنعت صحافی را اروپائیان از ما یاد گرفتند. از زمان صفویان ؟؟؟ در برای منتشر می‌شده و اکنون روزنامه دست نویس دربار محمد شاه قاجار در آرشیو ملی هند موجود است. همچنین از ۱۷۸۴ در هند و روزنامه فارسی و انگلیسی مشترک منتشر می‌شده و کمپانی هند شرقی ۵۴ سال روزنامه به فارسی منتشر می کرد. ورود چاپ به ایران به آمریکا فقط ۲ سال اختلاف داشت، ولی ما چون عاشق رسم الخط نستعلیق بودیم، نتوانستیم با چاپ روز دنیا کنار بیاییم. در نتیجه هرگز چاپ همزمان را تجزیه نکردیم.[۲]

سال گذشته ۱۳۸۲، سال گذشته ۱۳۸۲ ، سال تصمیم‌گیری، مباحثه و چانه زنی درباره چگونگی هدایت چرخ سرگردان تبلیغات در ایران بود. سال اعلام خبر ایجاد مواردی که تاکنون وجود نداشتند و از قضا ماهیت آنها برای ساماندهی صنعت تبلیغات کشور بسیار ضرروی است؛ مانند اتحادیه کانون‌های تبلیغاتی، رتبه‌بندی کانون‌ها و قانون جامع تبلیغات بازرگانی.

- امسال تبلیغات بازرگانی سازماندهی می‌شود.

مجتبی آقایی مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال ۸۳ را نسبت به ۱۳۸۲ ، سال حرکت به سوی نهادینه‌تر شدن فعالیتهای تبلیغاتی و تشکیل صنف و انسجام این صنعت می‌داند. محمد صحفی، معاون مطبوعات و تبلیغات وزارت ارشاد، گردش مالی ۲۵۰۰ میلیارد ریال صنعت تبلیغات و به دنیال آن، جرایم متعدد و قانون شکنی‌‌های مختلف در این عرصه خبر داد، شاید هدف او اشاره به ضرورت تصویب تک قانون جامع‌تر در زمینه تبلیغات برای مقابله با جرایم و از سوی دیگر ایجاد یک اتحادیه برای رسیدگی به امور صنفی دست اندرکاران این حوزه بود.

دکتر محمد دهقان، رئیس انجمن صنفی تبلیغات، در این باره می‌گوید: «انجمن از پنج سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است و به لحاظ گستردگی مبحث تبلیغات، لازم است برخورد تشکیلاتی با این حرفه داشته باشیم. از سال گذشته بحث ایجاد تادیه مطرح شود با این توجه اتحادیه خواهد بود و عضویت در اتحادیه اجباری است. هم چنین دهقان در مورد رتبه‌بندی شرکتهای تبلیغاتی می گوید: «در مهرماه ۸۲ جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت ارشاد برگزرا کردیم و در آن تصمیم گرفتیم کانونهای تبلیغاتی را به دو دسته آژانس و رسانه تقسیم و رتبه‌بندی بشوند. در این رتبه‌بندی، میزان تحصیلات، سابقه فعالیت، امکانات و تجهیزات و . . .  ملاک خواهد بود. رئیس انجمن صنفی تبلیغات هدف از این اقدام را توجه به ویژگی‌های حرفه‌ای و تعیین جایگاه تبلیغات و جلوگیری از ورود افراد و غیرمتختصص به این حرفه می داند.

از آنجایی‌که آیین نامه ۲۱ ماده‌ای شورای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ پاسخگوی حجم وسیع تبلیغات حوزه‌های متنوع رسانه‌ای، شهری و الکترونیکی در دهة‌۸۰ نبود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم گرفت به دعوت کارشناسان خبره این حوزه، پیش نویس قانون تبلیغات بازرگانی را در ۵۸ ماده تهیه و اسفند سال ۸۱ ارائه و پس از بازبینی‌های مختلف به دفتر وزیر  ارشاد ارائه کند. [۳]

تأکید بر صیانت از حریم و حقوق کودکان و نوجوانان، ارائه مستندات ضروری برای تبلغ بعضی از کالاها و  شرایط متن و گفتار در تبلیغات، از ویژگی‌های بارز این پیش نویس است. بر اساس ماده ۱۸ این پیش نیوس، در تبلیغات نباید از کودکان به صراحت خواسته شودکه شخصاً کالایی را خریداری یا از والدین و اطرافیان خود خرید کالا را درخواست کنند. هم چنین بر اساس ماده ۳۴، تبلیغ در مورد موارد خاص داروها اعم از گیاهی و شیمیایی ممنوع است مگر تبلیغات که مستقیم برای متخصصان دارو و درمان ارسال می‌شود یا در نشریات علمی و تخصصی انتشار می‌یابد.

نگرانی در شهر

از زمانی که شهردار در نیمه دوم سال ۸۲، به معضل تبلیغات شهری و مناسبات غیرفرهنگی در عرصه تبلیغات محیطی و ضرورت بازنگری در ناهنجاری‌های محتوایی این حوزه از تبلِغات تأکید کرده زمزمه‌هایی درباره تغییرات اساسی در سیاست‌های تبلیغات محیطی برخاست، شایعاتی که نشان از قصد شهرداری تهران برای دخالت و نظارت در حوزه محتوای تبلیغات شهری داشت، اقدامی که به گفته دکتر صحفی از وظایف وزارت ارشاد است. اما سید عادل سادات نژاد، معاون درآمد و تبلیغات سازمان زیباسازی که در نیمه اول اردیبهشت امسال به این منصوب شده است از طرح تازه این سازمان برای ساماندهی تبلیغات شهری سخن می‌گوید که نظارت بر محتوی فیزیکی از موارد آن است. وی هم چنین توضیح می‌دهد: « نظارت بر محتوا یکی از وظایف «رسانه‌دار» است و ما خود را مشغول یک رسانه می دانیم. البته تعیین قواعد  چارچوبهای کلی در این زمینه با وزارت ارشاد است اما این حق را داریم که در چارچوب قوائد وزارت ارشاد، قواعد جزئی‌تر را تعریف کنیم. در واقع به عنوان صاحب رسانه، از حق ممیزی محتوا برخوردار هستیم، درست مانند سرویس یک روزنامه.[۴]

جهت دانلود متن کامل مقاله صنعت تبلیغات کلیک نمایید


 • تعداد صفحات :5
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :