تبلیغات
پایان نامه و پروژه های دانشجویی

بیماریهای زیتون در ایران

چهارشنبه 2 دی 1394 09:00 ب.ظ

تحقیق بیماریهای زیتون در ایران شامل  92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل درباره بیماری زیتون در ایران  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

عوامل بیماری زای قارچی و باکتریایی از مهمترین عوامل کاهش تولید زیتون در دنیا محسوب می گردد. با توجه به اهمیت این محصول، در راستای اجرای برنامه های توسعة کشت زیتون، مطالعات و تحقیقات همه جانبه‌ای در استان های کشور انجام شده است.

باغات زیتون کشور و نیز باغات مادری زیتون درشهرستان طارم علیا واقع در استان زنجان که کانون تولید قلمه و نهال زیتون در کشور است، از لحاظ عوامل بیماری زایی و تعیین پراکنش هر یک از بیماری ها بررسی شده اند.

باغات مورد بررسی به طور تصادفی انتخاب شده و پس از بررسی درختان موجود در هر باغ، از علائم مشکوک و آلوده به بیماری نمونه برداری و به منظور جداسازی عوامل بیماریزا به آزمایشگاه منتقل شده اند. به روش های معمول آزمایشگاهی و روش های توصیه شده برای هر عامل نسبت به جداسازی ، خالص سازی و اثبات بیماری زایی عوامل قارچی اقدام گردیده و نمونه های مشکوک به عوامل باکتریایی و ویروسی در مؤسسات تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی مورد بررسی قرار گرفته اند. در هر باغ و کل منطقه براساس تعداد درختان بازدید شده و بیمار و تعداد باغات بررسی شده، میزان آلودگی و پراکنش آن ها برآورد گردیده است.

مهمترین عوامل پوسیدگی ریشه و خشکیدگی قلمه ها در ایران عبارتند از
Fusarium solani Pythium ultimum, Rhizoctonia solani,. در نهال های یک ساله موجود در گلدان ها علاوه بر قارچ های مزبور Macrophomina phaseolina, Verticillium dahliae و به ندرت گونه های Phytophthora مشاهده گردیده که باعث خشکیدگی نهال ها می شدند.

در باغات جدیدالاحداث نیز همه قارچ های فوق الذکر از ریشه و طوقه نهال های جوان بیمار جداسازی گردیده است که با توجه به اینکه در باغات جدید الاحداث در اراضی بایر احداث می گردند و تقریباً عاری از عوامل مزبور می باشند، به احتمال زیاد این عوامل توسط نهال های آلوده به باغات جدید منتقل شده اند. درباغات کهنسال قارچ های Armillaria mellea, Roselinia necatrix از ریشه درختان در حال زوال جداسازی گردید.

در باغات مسن قارچ‌های بیماری‌زای هوازاد نیز مورد شناسایی قرار گرفتند که مهمترین آن ها عبارت بودند از Spilocea oleaginum عامل بیماری لکه طاوسی، Hormiscium oleae عامل خشکیدگی نوک سرشاخه ها و گونه های Alternaria  عوامل لکه برگی.

در سال ۷۸ برای کنترل عوامل بیماری زای عامل خشکیدگی قلمه ها و نهال ها اقدام به ضدعفونی خاک مورد استفاده نهالستان ها با متیل بروماید گردید. نتیجة این عمل در کاهش عوامل مزبور بالاخص Verticillium dahliae بسیار رضایتبخش بود.

مقدمه

درخت زیتون با نام علمی Olea europea گیاهی است همیشه سبز و بومی نواحی گرمسیر که در صورت وجود ۳۰۰ میلی متر بارندگی سالیانه کشت دیم آن نیز امکان پذیر می‌باشد. براساس محاسبات به عمل آمده در سازمان جهاد کشاورزی زنجان امکان توسعه کشت زیتون تا سطح ۲۰ هزار هکتار قابل دستیابی بوده و می تواند سالیانه حدود ۱۶۰۰۰ تن روغن زیتون در منطقه تولید نماید که با محاسبات قیمت روغن زیتون در بازارهای جهانی ( هر تن معادل ۸۰۰ دلار) ارزش اقتصادی آن سالانه ۸/۱۲ میلیون دلار می‌باشد که می‌تواند تحول عظیمی از نظر اقتصادی و اجتماعی ایجاد نماید.

زیتون در ایران در نواحی طارم، گرگان، مازندران، گیلان، خوزستان، فارس، خوربیانک، رامیان، کوهستان‌های دالاهو، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، کرمان، قزوین، کردستان و گرمسار کشت می گردد.

در جهان به دلیل اهمیت زیتون و فرآورده های آن درصنایع مختلف، تحقیقات زیادی دربارة کشت و پرورش، آفات و بیماری های گیاهی و ارقام مختلف آن و روش های کنترل آفات و بیماری های این درخت در دنیا صورت گرفته است. در تحقیقات گیاهپزشکی، عوامل بیماری زای متعددی از روی درختان زیتون جدا و گزارش شده است و اهمیت هر یک از آن ها از نظر کمی و کیفی روی محصول مورد توجه قرار گرفته است.

لکه برگی ها، بیماری‌های آوندی، بیماری های ریشه و طوقه و رشد قارچ‌های بیماری زا روی میوه زیتون که در انبار باعث افزایش اسیدیته روغن می‌شود از جمله عوامل مهمی است که موجب خسارت در تولید این محصول می گردد.

مهمترین بیماری های درخت زیتون، پژمردگی ورتیسیلیومی، لکه چشم طاووسی، مومی شدن میوه، کپک دوده ای و ماکروفوما، تعیین و تشخیص شده است.

بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در تمامی کشورهای شمالی مدیترانه، سوریه و کالیفرنیا وجود دارد که باعث کم شدن عملکرد، خشک شدن شاخه های جوان وخشکیدن کامل درخت می‌شود.

این بیماری را در جنوب سوریه عمده مشکلات پرورش درختان زیتون عنوان می‌نمایند و بررسی های انجام شده در باغات ۱۰-۵ ساله نشان می دهد که آلودگی به این بیماری تا ۲۹/۴۹ درصد باغات وجود داشته و در جایی که در سال های قبل از احداث باغ سبزیجات مانند گوجه فرنگی کشت می شده است این بیماری شیوع بیشتری داشته است.

بیماری های مهم درختان زیتون درکشورهای مدیترانه ای عبارتند از گال باکتری با عامل Pseudomonas syringae، لکه چشم طاووسی با عامل (Spiloceae oleagina) با گسترش زیاد و قابل توجه و شدت بالا در کلیه مناطق کشت زیتون، پژمردگی  وریتسیلیومی با عامل Verticillium dahliae  و آنتراکنوز زیتون با عامل Glomerella cingulata با توسعه و گسترش محدود وکم ولی شدت بالا در درختان آلوده و دیگر بیماری میوه با عامل Mycocentrospora cladosprioides و Camarosporium dalmatica و نکروز باعامل Phoma incompta و دیگر بیماری ها که از قارچ های کم اهمیت می باشند.

در ایتالیا بیماری هایی که روی اپیدمیولوژی و روش های کنترل آن ها به منظور اجرای یک برنامة تلفیقی در جهت کنترل بیماری و کاهش دفعات مبارزات شیمیایی تحقیقاتی صورت گرفته است، عبارتند از پوسیدگی های ریشه، لکه برگی ها باگال باکتریایی و خسارت نماتدهای گیاهی و خشکیدن درختان.

بیماری که چشم طاووسی با گستردگی زیاد در مناطق مدیترانه‌ای به عنوان مهمترین عامل کاهش محصول و بیماری گال باکتریایی با آلودگی شدید در یونان گزارش شده است.

در سال ۱۹۹۴ در ایتالیا قارچ Phoma incompta را به عنوان عامل جدید بیماری که موجب تغییر رنگ آوندهای چوبی، قهوه ای شدن برگ ها و خشکیدگی شاخه‌های جوان می‌شود معرفی نمودند.

علائمی از سکته ، بد شکلی و داسی شدن برگ و زردی از علائم بیماری های ویروسی بر روی درختان زیتون می باشد، ضمن اینکه تلاش برای تشخیص ایزوله های عامل بیماری ناموفق بوده است با عمل پیوند نیز به طور رضایت بخش نتوانسته اند علائم را انتقال دهند. درسال ۱۹۷۶ در ایتالیا یک ایزوله ویروس از درخت زیتون جدا گردید که هیچ علائمی روی آن نداشته است، این ویروس استرینی از SLRV بوده که روی درختان گیلاس و زردآلو نیز دیده می‌شود و در قسمت مرکزی ایتالیا تنها در یک مورد روی درختان بد شکلی برگ و میوه ایجاد نموده است. بعدها نیز تعدادی ویروس از درختان زیتون جدا شده است که بدون علائم بوده اند.

در سال ۱۳۴۳، اسکندری از نواحی شمالی ایران ، بیماری لکه طاووسی را جمع آوری و قارچ های Harmiscium olea, Spiloceae نیز توسط ارشاد در سال های ۱۳۵۶ از درختان زیتون گزارش گردید.

براساس طرح های تحقیقاتی و نمونه برداری ها و مطالعات موردی در منطقه طارم و شمال کشور از قسمت های ریشه و برگ زیتون قارچ های Fusarium oxysporum ، Armillariella mellea، Verticillium dahliae، V.alboatrum، Marssonia olivarum ، Phoma sp، Botrytis cinerae ، Nigrospora sp و Spiloceae oleagina جدا گردیده است.

پوسیدگی ریشه ناشی از Fusarium solani در قلمستان ها و Rhizoctonia sp و Pythium sp، Macrophoma phaseolina توسط افشاری آزاد و همکاران در سال ۱۳۷۷ از درختان زیتون گزارش شده است.

صارمی در سال ۱۳۷۹ قارچ های Fusarium solani را علت مرگ نهال های اولیه زیتون و Verticillium dahliae را عامل Opoplexy و مرگ سریع نهال های جوان و شاخه های درختان مسن و Cycloconium oleaginum را عامل لکه چشم طاووسی برگ زیتون و قارچ Phoma sp را عامل لکه گرد و کوچک مدور در سطح برگ ها را در مناطق طارم زنجان، رودبار، گرگان، مشهد، و اطراف قم گزارش نموده است.

از زمان شروع اجرای طرح توسعه باغات زیتون تاکنون، عارضه خشکیدگی نهال ها در مبادی تولید و درختان جوان در باغات جدید الاحداث خسارات سنگینی به تولید کنندگان نهال و باغداران کشور وارد ساخته است. عوامل بیماری زای دخیل در ایجاد این عارضه از سال ۱۳۷۶ تاکنون در نقاط مختلف کشور جداسازی، شناسایی و گزارش گردیده است.

جهت دانلود متن کامل تحقیق بیماری زیتون در ایران کلیک نمائیدسری دهم مقالات و تحقیق و پروژه های انجام شده رشته کشاورزی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش

مقاله نقش و کاربرد علوم هسته ای در رشد و توسعه بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن
مقاله نخود
مقاله مقدمه‌ای بر تنش آبی و خشکی در گیاهان و نقش اسید آبسیزیک در ایجاد و کنترل تنش
مقاله علت و عدم توسعه بخش کشاورزی در ایران
مقاله زنان روستائی ، بهره‌وری، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
مقاله زراعت غلات
مقاله بیماریهای زیتون در ایران
مقاله بررسی‌ میزان‌ اثربخشی‌ پروژه‌های‌ انتقال‌ یافته‌های‌ تحقیقاتی‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌
مقاله بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات
مقاله بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع
مقاله بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
مقاله بررسی تنش های زیستی و محیطی بر گیاهان
مقاله بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر گوشتی
مقاله بررسی اثر رقابت یولاف وحشی با ارقام گندم
مقاله برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن
مقاله اثر مکانیزاسیون کشاورزی بر میزان عملکرد و ضایعات محصول برنج
مقاله اتم در خدمت کشاورزی و منابع طبیعی
مقاله آلودگی خاک
گزارش کار آموزی زراعت و اصلاح ذرت
بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزاسری نهم مقالات و تحقیق های دانشجویی رشته کشاورزی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده شد

مقاله یک روش مدرن برای آنالیز کلاسیک رشد گیاه
مقاله نقش و کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی
مقاله مدیریت اجرا و نگهداری سیستم‌های آبیاری
مقاله گیاه علف لیمو
مقاله کشت هیدروپونیک
مقاله کاشت و تکثیر گیاهان زینتی
مقاله فرسایش خاک
مقاله طراحی سیستم مکنده غلات
مقاله سیب و بهره برداری اقتصادی
مقاله سرمازدگی درختان
مقاله ذرت علوفه ای و سیلوی آن
مقاله تهیه و بسته‌بندی آب معدنی در ظروف PET
مقاله تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد
مقاله پرورش قارچ خوراکی صدفی
مقاله بررسی نقش آهن به عنوان یک فلز کلیدی در فرآیند زندگی گیاهان
مقاله بررسی دو گیاه عناب Zizyphus jujube و کنار Z.spina-christi
مقاله بررسی اثرات غلظت‌های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه خرزهره
مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر دولتی
مقاله اصول پرورش گیاه کاکتوسسری هشتم تحقیق و گزارش کارآموزی دانشجویی رشته کشاورزی به صورت فایل ورد

مقاله مقایسه روشهای بسته بندی انارهای تجاری آبدانان استخوانی طبس و میخوش عقدا یزد وتأثیر روی کیفیت و ارزش افزوده آن
مقاله مطالعات قابلیت سنجی و ارزیابی اقتصادی پارک ناژوان
مقاله کشت و پرورش گل و گیاه
مقاله طراحی سیستم مکنده غلات
مقاله صنعت کشاورزی و آلودگی محیط‌ زیست
مقاله روند تاریخی مصرف کودهای شیمیایی
مقاله ذرت علوفه ای و سیلوی آن
مقاله پرورش انگور و کشمش در ایران و دیگر کشورها
مقاله بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS
مقاله بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N
مقاله بررسی تاثیر زمانهای مختلف محلول پاشی و غلظت های مختلف کود کلات روی بر روی ذرت دانه ای
مقاله بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن بر کشت دوم پنبه
مقاله اصول پرورش کرم ابریشم
مقاله اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و برخی از صفات کمی و کیفی سورگوم دانه ای
مقاله آفات گلخانه ای
مقاله آبیاری با روشهای مختلف
کارآفرینی کارگاه پسته شکنی
تحقیق کاشت گردو و موانع پیش رو
تحقیق قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی
پاورپوینت ارایه مدلی برای ارزیابی طرح‌های آبخیز‌داریسری هفتم تحقیق و مقالات کشاورزی

یکشنبه 24 آبان 1394 08:58 ب.ظ

سری هفتم تحقیق و مقالات کشاورزی به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر آماده شد

مقاله نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی
مقاله نقش گیاه دارچین در درمان بیماری ها
مقاله کاهو
مقاله کاربردهای انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در علوم باغبانی
مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک
مقاله ریزش اندامهای گل تحت اثر اتیلن در گیاه chamelaucium- uncinatum
مقاله تکنولوژی تولیدات گیاهی
مقاله باروری، حاصلخیزی
مقاله انار
مقاله ادوات کشاورزی
مقاله اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن
مقاله اثر پرداخت یارانه به کود شیمیایی
مقاله اثر اقلیمی – خاکی بر مبنای محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسیلیوم
مقاله اتوماسیون گلخانه
گزارش کارآموزی در کشت و صنعت
کارآموزی فرآیند تولید شکر و ارزیابی قسمت های مختلف کارخانه
تحقیق دفع سموم و آفات در کشاورزی
پایان نامه کشت بافت های گیاهی
پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی
پایان نامه خیار گلخانه ایسری ششم جدیدترین و بهترین تحقیق و مقالات رشته کشاورزی به صورت فایل word

مقاله نگهداری سیب در سردخانه
مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف
مقاله کودهای شیمیایی
مقاله کشاورزی پایدار
مقاله خاک و آبیاری
مقاله توسعه کارآفرینی روستایی
مقاله توت فرنگی
مقاله پستهمقاله بیماری های گیاهی
مقاله بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
مقاله انگور و سیب
مقاله اتوماسیون گلخانه
مقاله آویشن باغی
مقاله آناناس
مقاله آب و کشاورزی
تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری تولید زیره آبی
تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکی دانه‌ی آفتابگردان ارقام روغنی
تحقیق باقلا
پایان نامه اصول کشت خیار گلخانه ای
پایان نامه آفات و بیماری های مهم درخت بیدتحقیق و مقالات رشته کشاورزی

جمعه 22 آبان 1394 07:28 ب.ظ

سری پنجم تحقیق و مقالات رشته کشاورزی به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر

مقاله مدیریت کشاورزی
مقاله گیاهان شور
مقاله سیاهک
مقاله زعفران و خرج کرد یک هکتار
مقاله زادگاه ،پیشینه و پهنه های کشت
مقاله روشهای ازدیاد گیاهان
مقاله چالش‌های موجود در زراعت برنج کشور و راهکارهای آن
مقاله باغبانی عمومی
مقاله انگور
مقاله ارائه مشخصات فنی ماشینهای مورد نیاز برای کشت مکانیزه برنج
مقاله آفتاب دهی خاک و آلایندگی پساب شهری در خاکهای کشاورزی
مقاله آفات و بیماری های سبزی و صیفی
تحقیق پیشگیری از اتلاف آب
تحقیق بهره وری کشاورزی
تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف
تحقیق بررسی روشهای مختلف تیغ زنی بر عملکرد و بقای گیاه دارویی آنغوزه
تحقیق بادرنجویه
تحقیق آلایندگی پساب شهری در خاک های کشاورزی
پایان نامه گیاه شناسی
پایان نامه سد بیدواز اسفراین و تأثیر آن بر اشتغال و اقتصاد منطقه
سری چهارم تحقیق و مقالات رشته کشاورزی

چهارشنبه 29 مهر 1394 03:50 ب.ظ

سری چهارم تحقیق و مقالات رشته کشاورزی

مقاله یونجه
مقاله کشاورزی پایدار
مقاله قارچ های خوراکی
مقاله قارچ های خوراکی
مقاله قارچ ویروس ها
مقاله قارچ کامبوجا
مقاله قارچ صدفی
مقاله قارچ دکمه ای
مقاله قارچ
مقاله سیب زمینی
مقاله سویا
مقاله زیتون
مقاله زنبور تریکوگراما
مقاله اصلاح سیب
تحقیق عوامل مؤثر بر مطلوبیت آب آبیاری
تحقیق طراحی یک سیستم جامع و کامل برای ویژگیهای خاک اشباع نشده
تحقیق شوری خاک
تحقیق پیشگیری از اتلاف آب
تحقیق بهره وری کشاورزی
پایان نامه علف های هرزسری سوم تحقیق و مقالات انجام شده رشته کشاورزی به صورت فایل word

مقاله مفهوم بیماری در گیاهان
مقاله مشکلات کشت کلزا و دلیل عدم استقبال زارعین از توسعه کشت کلزا
مقاله محاسبه تبخیر و تعرق گیاه آفتابگردان
مقاله گیاه ماش سبز
مقاله کنه های نباتی
مقاله کلم پیچ
مقاله کشت کلزا در مناطق دیم
مقاله کشت در زمین های شور
مقاله کشاورزی معیشتی
مقاله کشاورزی دیجیتالی
مقاله کاشت، داشت، برداشت گیاه صنعتی پنبه
مقاله خیار گلخانه ای
مقاله خصوصیات گیاه شناسی کلزا
مقاله خاک‌های هیستوسول
مقاله چغندر قند
مقاله تولید قند از چغندر قند و مراحل تولید
تحقیق گیاهان زراعی تراریخته
تحقیق کنترل کیفیت و گواهی بذر
تحقیق ارزیابی یک کودپاش مایع نرخ متغیر با استفاده از روش مدیریت موضعی
پایان نامه زراعت برنج در استان گیلانسری دوم تحقیق و مقالات رشته کشاورزی

دوشنبه 27 مهر 1394 07:43 ب.ظ

سری دوم تحقیق و مقالات رشته کشاورزی به صورت فایل word

مقاله یونجه
مقاله وضعیت کشاورزی در ایران
مقاله نیشکر
مقاله نقش عناصر غذایی در مورفولوژی ریشه
مقاله نباتات علوفه ای
مقاله مقایسه گیاهان سه کربنه و چهار کربنه
مقاله محصولات و ماشین آلات کشاورزی
مقاله گل و گیاه گلخانه
مقاله کنترل و تولید بذور گواهی شده برنج
مقاله کنترل بیولوژیک آفات
مقاله کنترل بیولوژیک آفات
مقاله کشت چغندر قند
مقاله علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر
مقاله زراعت در مناطق خشک
مقاله زراعت جو آبی در استان زنجان
مقاله دینامیک کربوهیدرات ها هنگام رشد تناسلی و محدودیت محصول بذر سالیانه رایگرس
تحقیق مقایسه خمیردهی پخت کرافت سه گونه کاج، صنوبر، کاه گندم
تحقیق صمغ کتیرا و خواص رئولوژیکی آن
تحقیق آزمون نتاج در گاوهای شیری
پروژه طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغسری اول مقالات و تحقیق های دانشجویی رشته کشاورزی به صورت Word

مقاله یخ زدگی و محافظت درختان مرکبات در مقابل آن
مقاله هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی
مقاله وضعیت کشاورزی در ایران
مقاله نقش فسفر در کشاورزی و نقش مواد آلی در کشاورزی پایدار
مقاله مکانیسم‌های مقاومت به غرقاب در گیاهان
مقاله مرکبات
مقاله ماشین‌های برداشت غلات (کمباین)
مقاله گیاهان دریایی و آبزی
مقاله گیاهان دارویی
مقاله گیاه شناسی برنج
مقاله گیاه Caraway
مقاله گندم
مقاله کشت گندم
مقاله کشت گلخانه خیار و گوجه
مقاله کشت پنبه
مقاله کاربردهای نانوتکنولو‍ژی در کشاورزی و علوم دامی
مقاله عوامل مؤثر در خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گردو
تحقیق مهم‌ترین گیاهان انگلی و نیم‌انگلی ایران و اکوفیزیولوژی آنها
تحقیق مطالعه کارآیی فن‌آوری داس-الایزا در بهینه‌سازی مبارزه شیمیایی با بیماری بلاچ برگی گندم ناشی از Septoria tritici
تحقیق فواصل کاشت در کشاورزیتحقیق عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان

یکشنبه 26 مهر 1394 03:52 ب.ظ

پایان نامه عوامل موثر بر مرگ میر کودکان شامل 102 صفحه به صورت فایل ورد word می باشد

مقدمه

در دوران ما قبل کشاورزی، دوره گردآوری خوراک، انسانها علاوه بر مشکل کمبود غذا، با خطرات زیادی از جمله خطر حیوانات وحشی، سیل، رعد و برق، طوفان و غیره مواجه بودند و به دلیل ابتدایی بودن تکنولوژی آن زمان، انسانها توان مقابله با این خطرات را نداشتند، بنابراین،مرگ و میر در آن دوران خیلی بالا بود. ولی با انقلاب کشاورزی، یکجانشینی و با تولید مازاد مواد غذایی، سطح مرگ ومیر نسبتا پایین آمد و نرخ رشد جمعیت نیز تا اندازه ای افزایش یافت. بعد از آن با وقوع انقلاب صنعتی و بدنبال پیشرفتهایی که در زمینه های فنی و تکنولوژیکی، بهداشتی و درمانی، وضع تغذیه، حمل و نقل و ارتباطات صورت گرفت، مرگ و میر کاهش پیدا کرد. این مسئله ابتدا در کشورهای توسعه یافته رخ داد، بعد از جنگ جهانی دوم، بدنبال صدور تکنولوژی درمان و کنترل مرگ به کشورهای در حال توسعه، سطح مرگ و میر در این دسته از کشورها نیز با شتاب بیشتری شروع به کاهش کرد که طبیعتا رشد فزاینده جمعیت این کشورها را در پی داشت. البته بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به مرگ و میر کودکان و اطفال بود. محاسبات مک کئون[۱] (۱۹۷۵) نیز بیانگر این نکته است:

«یک سوم از کاهش عمومی مرگ و میر در انگلستان مرتبط با کاهش مرگ ومیر در نخستین سال زندگی و نیمی از آن مرتبط با کاهش مرگ ومیر در پنج سال اول زندگی بوده است» (میرزایی، ۱۳۸۰: ۲۷۱).

در حال حاضر میزان مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه خیلی بالاتر از کشورهای توسعه یافته است، اینکه چه عواملی باعث بالا نگه داشته شدن این میزان در کشورهای در حال توسعه می‌شود، بر اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان و مکانیسم تأثیرگذاری آنها می‌افزاید. بنابراین در این تحقیق تلاش می‌شود عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان شهر میانه مورد بررسی قرار بگیرد تا با آگاهی بیشتر از این عوامل و مکانیسم تأثیرگذاری آنها، راه‌حل‌های بهتری جهت کاهش میزان مرگ و میر کودکان ارائه گردد.

در فصل اول پس از بیان مسئله و تبیین اهمیت موضوع، به بیان اهداف تحقیق پرداخته شده است. در ادامه نیز نظری اجمالی به تحولات جمعیت جهان و ایران، تحولات مرگ و میر در جهان و ایران انداخته شده است و در آخر همین فصل اشاره ای به ویژگیهای  شهر میانه شده است.

فصل دوم نیز شامل تئوریهای مرگ و میر، پیشینه تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق می باشد. در فصل چهارم نیز، روش شناسی تحقیق، چارچوب تحلیلی تحقیق، فرضیه‌ها، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته آورده شده است.

در فصل چهارم ابتدا توصیف داده ها و سپس تحلیل دو متغیره آنها صورت گرفته است. بدلیل اسمی (دو حالته) بودن متغیر وابسته، برای بررسی دقیق تر روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از روش رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. تحلیل و تفسیر این روش در قسمت پایانی فصل چهارم میان گردیده است و در فصل پنجم، نتیجه گیری تحقیق آورده شده است.


[۱]. Mc Keown

طرح مسأله

مرگ و میر یکی از مؤلفه‌های اصلی جمعیتی است که نقش مهمی در تعیین رشد جمعیت ایفا می‌کند. بنابراین انسانها از دیر بازتلاش کرده اندتا با کنترل این مولفه ، کنترل رشد جمعیت را تا حدودی در اختیار خود داشته باشند. سیاست جمعیتی در مورد مرگ و میر، همیشه و درهمه جا بدینگونه بوده است که میزان مرگ و میر به حداقل رسانیده شود. در رابطه با همین موضوع زنجانی این چنین می گوید؛ «هر چند که نمی توان نقطه شروع تفکر انسان در باره مرگ را تعیین کرد، لیکن به حکایت یافته های باستان شناسی و اسناد مذهبی می توان بر این نکته تاکید گذاشت که تلاش برای درک اسرار مرگ و چگونگی آن از نخستین موضوعات مورد توجه انسان بوده است، شاید به همین دلیل است که در جمعیت شناسی نیز، مطالعه علمی مرگ  و میر پیش از سایر موضوعات مورد توجه بوده است».(زنجانی،۵۷:۱۳۷۹)

بشر همواره تلاش کرده است تا با شناختن عوامل موثر بر مرگ و میر، زمان وقوع آن را به تاخیر بیاندازد چراکه مرگ امر همه گیر و گریز ناپذیری هست، و همیشه این امید وجود داشته است که می توان آن را به تأخیر انداخت و یا تحت کنترل در آورد. در نتیجه همین تلاش ها بود که چند سالی بر عمر کوتاه آدمی افزوده شد و امید به زندگی که در گذشته به بالاتر از ۳۰ سال نمی رسیده، اکنون به بالای ۷۰ سال رسیده است. بدین ترتیب که بعد از انقلاب صنعتی، همزمان با تحولات اساسی در زمینه های گوناگون زندگی، با کشف آنتی بیوتیکها و تولید گسترده واکسن و داروها، سطح مرگ و میر در کشور های توسعه یافته پایین آمد. در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، در کشورهای در حال توسعه نیز، بدلیل تکنولوژی وارداتی از کشورهای توسعه یافته، سطح مرگ و میر کاهش یافت. بدنبال   کاهش میزان عمومی مرگ ومیر ،  میزان مرگ و میرنوزادان و اطفال نیز کاهش اساسی یافته است.به طوری که این میزان در شروع قرن نوزدهم در کشورهای توسعه یافته حدود ۲۰۰ در هزار بودو اکنون تا حدود ۵ در هزار در بعضی از کشورهای توسعه یافته کاهش پیدا کرده است. اما در کشورهای در حال توسعه این میزان در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بالا است. واین نشان دهنده این است که هنوز پتانسیل کاهش اساسی در مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و برنامه ریزی های دقیق، همچنین سیاستهای اجرایی لازم جهت کاهش این میزان ضروری است. این امر تحقق نخواهد یافت مگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان.

در واقع اختلاف در میزان مرگ و میر کودکان ، در بین جوامع مختلف و حتی در سطح داخلی یک جامعه ناشی از تفاوت در عوامل موثر بر مرگ ومیر کودکان می باشد، لذا با شناخت بیشتراین  عوامل ،می توان مهمترین گامها را جهت کاهش این میزان برداشت. بنابراین در این در این تحقیق تلاش می شود تاثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی، عوامل جمعیت شناختی، همچنین تاثیر عامل استقلال زنان بر مرگ و میر کودکان شهر میانه مورد بررسی قرار گیرد. تا مشخص شود ،چه عواملی در کاهش دادن میزان مرگ و میرکودکان موثر ند. مکانیسم تا ثیر گذاری آنها چگو نه است؟و چگونه میتوان با توجه به این عوامل ،میزان مرگ و میر کو د کان را پایین تر آورد.

اهمیت موضوع

تغییرات  رشد جمعیت ارتباط تنگاتنگی با تغییرات سطح مرگ و میر دارد. به اعتقاد پولارد «برجسته ترین رویداد جهان در نیم قرن اخیر افزایش بی سابقه جمعیت بوده که عمدتا به علت کاهش چشمگیر درمیزان مرگ و میر می باشد. لکن این کاهش در میزان مرگ و میر برای تمام گروه های سنی به یکسان روی نداده است»( پولارد۹۸:۱۳۸۰). میزان مرگ ومیر کودکان ، در دورانهای مختلف، تحولات متفاوتی به خود گرفته است،به طوری که در گذشته به علت عدم امکانات بهداشتی و پزشکی، مرگ و میر کودکان (زیر ۵ سال) در سطح بسیار بالایی بوده است، اپیدمی های مختلف و امراض گوناگون باعث مرگ و میر کودکان زیادی می شد.ولی رفته رفته با پیشرفتهای علم پزشکی و خدمات بهداشتی  و درمانی، میزان های مرگ و میر کودکان رو به کاهش نهاده است، هم اکنون این میزان در کشورهای پیشرفته صنعتی، خیلی کمتر از کشورهای در حال توسعه است.

به عنوان مثال در کشورهایی نظیر ژاپن و سوئد میزان مرگ و میر اطفال به ترتیب ۰/۳ و ۷/۳ در هزار است ولی در کشورهای کمتر توسعه یافته ای مثل افغانستان و سیرالئون این میزان به ترتیب ۱۵۴ و ۱۵۵ در هزار می باشد. (PRB , 2003) [1]

در ایران نیز، در حال حاضر میزان مرگ ومیر اطفال برای کل کشور ۳۲ در هزار است. که «در مقایسه با سالهای  ۱۳۵۵ (۱۰۰ در هزار) به کمتر از یک سوم تقلیل یا فته است» (میرزایی،۵۰:۱۳۷۸ ). با این وجود،وقتی که این میزان را با میزان مرگ ومیر اطفال کشورهای صنعتی و حتی کشورهای آسیایی نظیر بحرین و کویت که به ترتیب ۸ و ۱۰ در هزار است، مقایسه می کنیم بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان یکی از مسائل اساسی و فوری به نظر می رسد.

میزان مرگ و میر کودکان و اطفال شاخص توسعه اقتصادی – اجتماعی جوامع می باشد. علاوه بر آن، این میزان به دلیل عدم تاثیرپذیری از ساختمان  سنی می تواند برای  سنجش سطح مرگ و میر مو رد استفاده قرار بگیرد. «براساس میزان عمومی مرگ و میر، نمی‌توان لزوماً و قطعاً به بهبود یا تنزل شرایط بهداشتی و تاثیر آن روی میزان مرگ حکم کرد. چرا که میزان عمومی مرگ و میر، بیشتر تحت تاثیر ساختمان سنی و گاهی بروز یک وضع استثنایی برای گروه های سنی و جنسی و یا اجتماعی – شغلی خاص در جمعیت است. و برای قضاوت واقع گرایانه می باید میزان های مرگ به تفکیک سن و جنس را بدانیم. بخصوص میزان مرگ و میر کودکان و اطفال (یعنی میزان های کمتر از یک ساله و یک تا پنج ساله) که دارای حساسیت و دامنه تغییرات وسیع و معنادار است«. (امانی، ۱۳۷۴: ۷۷)

همچنین کاهش مرگ و میر کودکان به عنوان یکی از نتایج توسعه بهداشت و تغذیه می تواند در کاهش باروری نقش موثری داشته باشد (مهاجرانی، ۱۳۷۵: ۱۵۲).  «اگر والدین مرگ یک کودک را تجربه کنند، ممکن است سعی بر این داشته باشند که یک فرزند دیگر داشته باشند (اثر جایگزینی)[۲]. اگر والدین از اینکه ممکن است تعدادی از فرزندان آنها بمیرند بترسند، امکان دارد سعی بر این داشته باشند که با داشتن تعداد بالایی از موالید دارای این اطمینان شوند که بعضی از آنها باقی می مانند (اثر بیمه ای)[۳] . یک اثر بیولوژیکی[۴] مرگ و میر نوزادان نیز وجود دارد: اگر بچه بمیرد، تغذیه با شیر مادر ممکن است خیلی زود قطع شود. تغذیه طولانی مدت با شیر مادر با تاخیر برگشت تخمک گذاری برای مادران حفاظتی را در مقابل حاملگی ایجاد می کند. اگر بچه بمیرد و تغذیه با شیر مادر قطع شود، زن این محافظت را از دست می دهد» (لوکاس و میر، ۱۳۸۱: ۱۹۹).

اگر مادری بداندکه فرزند  او در مقابل مرگ مقاوم بوده و زنده خواهد ماند، دیگر فرزندی برای جبران اطفال از دست رفته بدنیا نخواهد آورد (امانی، ۱۳۷۸: ۸۷). . مثال قابل ذکر در این مورد کشورهای فقیری چون کوبا و کاستاریکا و ایالت کرالا در هند است که با اجرای سیاست بهداشتی، اجتماعی و آموزش میزان مرگ و میر و بخصوص مرگ و میر کودکان کشورشان را به حداقل رساندند و همزمان میزان باروری آنها نیز تقلیل قابل توجهی یافت (امانی؛ ۱۳۷۸: ۸۷). در ایران نیز کاهش باروری تحت تاثیر کاهش مرگ و میر کودکان بوده است. «تا سال۱۳۵۵ میزان مرگ و میر اطفال (کمتر از یکساله ها)بالاتر از رقم۱۰۰در هزار بود و این در حالی است که در حال حاضر این شاخص  کمتر از ۳۵ در هزار است وبه جرات میتوان گفت که   شاخص مرگ و میر اطفال در مقایسه با۲۰سال پیش به کمتر از یک سوم تقلیل یا فته است. این واقعیت که مرگ و میر اطفال در این حد کاهش یافته است در متقاعد کردن خانواده ها ،که از نوزادان زنده بدنیا آمده آنها تعداد بیشتری زنده مانده ولذا با  سطح باروری نازلتری می توانند به تعداد فرزندان مطلوب و مورد نظر برسند،نقش موثر و تعیین کننده ای داشته است»( میرزایی،۵۰:۱۳۷۸ ).

همانطوریکه در نمودار ۱-۱ ملاحظه می گردد،بدنبال کاهش مستمر مرگ و میر اطفال کاهش باروری نیز اتفاق افتاده است.

منبع: میرزایی،۵۱:۱۳۷۸

بنابراین بررسی شاخص مرگ ومیر کودکان به دلیل تاثیرگذاری بر میزان باروری و به دلیل عدم تاثیر پذیری از ساختمان سنی که برای سنجش سطح مرگ ومیر مورد استفاده قرار می گیرد. اهمیت و ضرورت خاص پیدا می کند.

اهداف تحقیق

هدف کلی: بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان شهر میانه

اهداف جزئی:

۱-  بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر مرگ و میر کودکان.

۲-  بررسی عوامل جمعیت شناختی موثر بر مرگ و میر کودکان.

۳-  بررسی تاثیر عامل استقلال زنان بر مرگ و میر کودکان.


تحولات جمعیت جهان

جمعیت جهان از گذشته‌های دور تاکنون تحولات گوناگونی به خود دیده و مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است،به نظر  دکتر میرزایی «برای تاریخچه رشد جمعیت دنیا از گذشته دور تاکنون سه مرحله اساسی را می‌توان مشخص کرد که با ورود از هر مرحله به مرحله دیگر تغییر و تحول اساسی در روند رشد جمعیت رخ داده است. این مراحل عبارتند از: ۱- مرحله قبل از پیدایش کشاورزی که معیشت انسانها مبتنی بر صید و شکار و خوشه‌چینی بود ۲- مرحله بعد از پیدایش کشاورزی که آغاز آن به حدود هزارة هشتم قبل ازمیلاد مسیح (ع) برمی‌گردد ۳- مرحله بعد از انقلاب صنعتی که از اواخر قرن هیجدهم میلادی به بعد را دربرمی‌گیرد».(زنجانی و دیگران، ۲۴:۱۳۷۸)در مرحله قبل از پیدایش کشاورزی مرگ و میر و باروری در حد خیلی بالایی بودند ولی رشد جمعیت بسیار ناچیز بود و دلیل آن این بود که مرگ و میر بالا خنثی کنندة باروری بالا بود ولی با انقلاب کشاورزی – با یکجانشینی انسانها و تولید مازاد کشاورزی کم‌کم بر تعداد انسانها افزوده گشت و رشد جمعیت نسبت به دوره قبل از انقلاب کشاورزی بهبود نسبی یافت. بعد به دنبال انقلاب صنعتی با پیشرفتهایی که در زمینه‌های فنی و تکنولوژیکی علم پزشکی بوجود آمد، میزان مرگ و میر به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. همچنین با بهبود کیفیت تغذیه و ارتقاء استانداردهای زندگی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی، که باعث طولانی‌تر شدن عمر انسانها می‌گشت، رشد جمعیت به یکباره در کشورهای اروپایی به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد. کشورهای در حال توسعه نیز بعد از جنگ جهانی دوم، با استفاده از تکنولوژی وارداتی از غرب که روشهای مبارزه با مرگ و بیماری را به طور آماده در اختیار آنها می‌گذاشت، توانستند سطح مرگ و میر خود را خیلی کاهش دهند. در این دسته از کشورها، کاهش سطح مرگ و میر و افزایش امید به زندگی در مقایسه با کشورهای اروپایی دیرتر ولی در سطحی بسیار وسیع صورت گرفت و باعث رشد بی‌سابقه جمعیت در این دسته از کشورها شد.

در حال حاضر سرعت افزایش جمعیت در کشورهای صنعتی بسیار پایین و برعکس در کشورهای در حال توسعه سرعت افزایش جمعیت بسیار شدید است.

تحولات جمعیت ایران

زنجانی در موردجمعیت ایران در گذشته چنین نتیجه گرفته است: «سابقه اسکان و استقرار جمعیت در کشور ایران بسیار طولانی است. باستان‌شناسان آن را از کهن‌ترین زیستگاههای انسانی می‌دانند و آثار گوناگونی از تمدن دوره‌های میان سنگی (قبل از هزاره پنجم پیش از میلاد) و نوسنگی (هزاره اول تا پنجم پیش از میلاد) از آن بدست آورده‌اند. به رغم این قدمت طولانی، اطلاع چندانی از جمعیت کشور در گذشته‌های دور وجود ندارد. هرودت مورخ یونانی از جمعیت ۵ میلیونی ایران در دوره هخامنشی یاد می‌کند، کتاب اطلس جمعیتی جهان برای آن ایام از رقم ۵/۲ تا ۴ میلیون نفر نام می‌برد. لوئی شارون که مدتها در ایران اقامت داشته و شاهد دوران شکوفایی عصر صفویه بوده است، به جمعیت ۴ میلیونی ایران اشاره می‌کند، شهر اصفهان را با حومه آن یکی از بزرگترین شهرهای دنیا به شمار می‌آورد و جمعیت آن را به اندازه شهر لندن می‌داند که پرجمعیت‌ترین شهر اروپا بوده است. همچنین برآوردهایی که خارجیان مقیم ایران و یا برخی از محققان غیرایرانی، در فاصله ۱۲۶۳ تا ۱۲۸۷ شمسی (۱۸۸۴ تا ۱۸۹۸ م)، از جمعیت ایران به عمل آورده‌اند، تعداد آن را بین ۶ تا ۱۰ میلیون نفر نشان می‌دهد». (زنجانی، ۱۳۷۸: ۴۲)

جدول شماره ۱-۱ جمعیت کشور در فاصله‌های پنجساله و میزان‌های رشد سالانه آن از سال ۱۲۸۰ شمسی (۱۹۰۱ میلادی) تا نخستین سرشماری عمومی کشور در سال ۱۳۳۵ (۱۹۵۶) میلادی، را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۱: جمعیت کشور و میزان‌های رشد سالیانه آن از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۳۵

سال

جمعیت به میلیون نفر

میزان رشد سالانه

۱۲۸۰

۳۳۴/۱۰

۴۳/۰ درصد

۱۲۸۵

۵۵۷/۱۰

۵۰/۰ درصد

۱۲۹۰

۸۳۰/۱۰

۵۷/۰ درصد

۱۲۹۵

۲۳۰/۱۱

۶۷/۰ درصد

۱۳۰۰

۶۰۹/۱۱

۷۷/۰ درصد

۱۳۰۵

۰۶۴/۱۲

۹۰/۰ درصد

۱۳۱۰

۶۱۳/۱۲

۲۰/۱ درصد

۱۳۱۵

۳۹۰/۱۳

۴۰/۱ درصد

۱۳۲۰

۳۵۱/۱۴

۶۲/۱ درصد

۱۳۲۵

۵۵۰/۱۵

۸۸/۱ درصد

۱۳۳۰

۰۶۴/۱۷

۸۸/۱ درصد

۱۳۳۵

۹۵۵/۱۸

۵۲/۲ درصد

منبع: زنجانی ودیگران  ، ۱۳۷۸: ۴۴

بالاخره اولین سرشماری کشور، در سال ۱۳۳۵ صورت پذیرفت و جمعیت ایران را نزدیک به ۱۹ میلیون نفر اعلام نمود. بعد از این سرشماری، سرشماریهای دیگری نیز به فاصله ۱۰ سال در سالهای ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ صورت پذیرفته است که به ترتیب جمعیت ایران را ۸/۲۵، ۷/۳۳، ۵/۴۹و کمی بیش از ۶۰ میلیون نفر اعلام نموده‌اند (زنجانی و دیگران، ۱۳۷۸: ۴۳). طبق برآوردهای اخیر ، جمعیت ایران در سال ۱۳۸۲، به ۶۷ میلیون نفر رسیده است و هیجدهمین کشور پرجمعیت دنیا می‌باشد (PRB, 2003).

تحولات مرگ و میر جهان

در گذشته به دلیل قحطی‌ها، هجوم و گریزها، بلایای طبیعی و بیماریهای واگیردار میزان مرگ و میر خیلی بالا بود و آهنگ رشد جمعیت نوسان بسیار کمی داشت. به موازات گسترش زمین‌های کشاورزی، پیدایش تمدن‌ها و ابداعات و اختراعات بشری رشد جمعیت شروع به افزایش نمود. بالاخره در مرحله بعد از انقلاب صنعتی با رشد عظیم جمعیت روبرو می‌شویم. در واقع رشد جمعیت جهان در عصر جدید پس از انقلاب صنعتی روی داده است.

«تجدید حیات فرهنگی و علمی در عهد رنسانس، پیشرفت بازرگانی و گسترش و بازدهی مطلوب کشاورزی و غیره همه این پیشرفتها مقدمه انقلاب صنعتی در قرن هجدهم است. در ضمن این انقلاب خود انقلاب مهم دیگری را به وجود آورد که انتقال و گذار جمعیتی نام دارد بدین ترتیب باروری و مرگ که قرن‌ها تحت قانون طبیعی خود جریان داشت در اواخر قرن هیجدهم تحت کنترل و سلطه انسان درآمد» (امانی، ۱۳۷۸: ۶۰).خلاصه تئوری انتقال جمعیتی[۵] چنین است «در طی چندین مرحله، یک جمعیت از حالتی که مرگ و میر و باروری هر دو در سطح بالایی هستند به حالتی که مرگ و میر و باروری هر دو پایین هستند، انتقال می‌یابد. قبل و بعد از انتقال، رشد جمعیت بسیار کند است. در این میان، یعنی طی مرحله انتقال، رشد جمعیت بسیار سریع است، زیرا کاهش مرگ و میر (مرحله اول) قبل از کاهش باروری (مرحله دوم) به وقوع می‌پیوندد» (مهاجرانی، ۱۳۷۵: ۱۴۴).

در واقع مرحله انتقالی مرگ و میر، نخستین مؤلفه از مراحل انتقال جمعیتی می‌باشد. «در مرحله انتقالی مرگ و میر، علل مرگ و میر از وضعیتی که غلبه با بیماریهای عفونی و انگلی است، به وضعیتی که غلبه با بیماریهای غیرعفونی و انگلی است، منتقل می‌شود. به همین لحاظ است که مرحله انتقالی مرگ و میر را انتقال اپیدمیولوژیک نیز نامیده‌اند» (میرزایی، ۱۳۸۰، ۲۷۲). همچنین طی مرحله انتقالی مرگ و میر شاخص «امید زندگی در بدو تولد» افزایش می‌یابد و از رقمی کمتر از ۳۵ سال به رقمی بیش از ۷۰ سال می‌رسد (همان: ۲۷۰).

از نقطه نظر زمان ورود به مرحله انتقالی مرگ و میر کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: آن دسته از کشورهایی است که در طول قرن نوزدهم وارد مرحله انتقالی مرگ و میر شدند یعنی تا نیمه دوم قرن نوزدهم امید زندگی‌شان به بالای ۳۵ سال یعنی ۴۰ و ۵۰ رسیده بود و اکثراً کشورهای قاره اروپا، آمریکای شمالی می‌باشد. برخی از این کشورها نیز در اواخر قرن ۱۸ وارد این مرحله شدند مثل کشورهای اسکاندیناوی.
جهت دریافت متن کامل پایان نامه عوامل مرگ و میر کودکان کلیک نمائید


پایان نامه و مقالات دانشجویی

شنبه 25 مهر 1394 07:37 ب.ظ

با سلام
سری اول پایان نامه و مقالات دانشجویی به صورت فایل word
مقاله مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی
مقاله مدیریت برنامه ریزی
مقاله مدیریت انگیزه
مقاله مدیریت اسلامی
مقاله رهبری در نهج البلاغه
مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن

مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم
مقاله تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی
مقاله تاثیرات تلاوت قرآن در زندگی
مقاله بازاریابی بین المللی
مقاله اهمیت کتاب در جامعه
مقاله ارزیابی میدانی مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان یک چارچوب مدیریت کیفیت فراگیر
گزارش کارآموزی کاشی احسان
تحقیق معجزات انبیاء و تأثیر معجزه بروی افکار بشر در زمانهای مختلف
تحقیق عدالت اجتماعى در حکومت علوى
تحقیق تأثیر سریالهای تلویزیونی ماه رمضان بر بالا رفتن ارزشهای دینی در جامعه
تحقیق آسیب های اجتماعی دختران فراری
پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران درحمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص درمقابل ضابطین دادگستری
پایان نامه بررسی میزان رضایت وعدم رضایت شغلی مربیان پرورشی
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :