تبلیغات
پایان نامه و پروژه های دانشجویی

مقاله جستاری پیرامون ادعای تعارض علم و دین

یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 08:47 ق.ظ

مقاله جستاری پیرامون ادعای تعارض علم و دین شامل  37 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  جستاری پیرامون ادعای تعارض علم و دین می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

پیشگفتار

سالیان متمادی علم و دین مانند دو گوهر تابناک بر تارک این عالم می درخشیدند ، و از دیر باز در تمدنهای بشری ریشه مشترک داشتند ، زیرا که آدم ابوالبشر بعنی از آنی که لباس زندگی بر اندامش پوشیده شد ، کام جانش را نیز با علم و معرفت گرفتند ، و سرشت اش را با علم و دانش و دین عجین ساختند ، و لذا آدم و ذریه اش شایسته خطاب الست بربکم گردیدند ، و او و اولاد او با علم و آگاهی به این حقیقت قالوا بلی را گفتند .

اما گذشت زمان و آلوده شدن فضای دل و جان انسان ، و نشستن غبار غفلت بر روح و روان انسان کار بجائی رسانید ، که دیگر نه تنها این دو امانت الهی مدد کار یکدیگر نبودند ، بلکه با ظهور اندیشه ها و دستیابی بشر به علوم و فنون جدید بعد از قرون وسطی و با جدا نمودن مسیر آندو و فاصله انداختن بین علم و دین کار بجایی رسید که در قرن هفدهم با رویاروی قرار دادن علم ودین آتش نزاع بوسیله اصحاب کلیسا و مدافعان علم شعله ور گردید ، که در این نوشتار در چهار بخش به بحث پیرامون آن خواهیم پرداخت .

بخش اول

نگاهی اجمالی به پیشینه تعارض علم و دین

اولین برخورد و اصطکاک بین کلیسای کاتولیک رومی و نظریات علمی بطور رسمی در سال ۱۶۱۶ میلادی به این صورت شروع شد که شورای کلیسای مذکور با محکوم کردن نظریه ای که مدعی بود زمین به دور خورشید می گردد ، و باطل دانستن آن در قبال کتاب کوپرنیک موضع گرفت و آنرا جزء کتب ممنوعه قرار داد . و در همین راستا کلیسا از گالیله درخواست کرد تا از دفاع از نظریه کوپرنیک برداشته و آنرا رها سازد . گالیله با رد چنین درخواستی و مقاومت نشان دادن نسبت به آن در سن شصت و سه سالگی به جرم تعلیم امور باطل گناهکار شناخته شد و محکوم به بازداشت گردید . ۱

ویکتور هوگو در رابطه با برخورد کلیسا با اندیشه و نظریات علمی و جلوگیری از هر نوع نواندیشی و تجدد که با کتاب مقدس و احکام کلیسا سازگار نبود ، پیشینه کلیسا را چنین توصیف می کند : “ کلیسا بود که پرنیلی را به خاطر این سخن که : “ ستارگان از جای خود نمی افتند ” با ضربات شلاق مجروح کرده ، کامپانلا را به خاطر آنکه از وجود دنیای بی شمار دم زده بود ، به جرم دخالت در اسرار آفرینش بیست و هفت بار به زندان و شکنجه محکوم کرده ، کریستف کلمب را به خاطر کشف سرزمینی که در تورات ذکر نشده بود زندانی می کند . ” ۲

گرچه بحث تفتیش عقاید در مسیحیت به دوران پاپ گرگوار نهم که رسما دستور تشکیل این محاکم را صادر کرد بر می گردد ، با صدور چنین فرمانی در سال ۱۲۳۱ میلادی مامورینی از فرقه سن دمینیک یا دمینیکن ها با اختیار تام به اطراف فرستاده شدند ، تا کسانی که از کیش مسیحیت روی برگردانده اند ، شناسایی کنند . این مامورین نیز طبق تشخیص خود هر چه را ممکن بود نسبت به افراد مظنون کوتاهی نکرده و در صورتی که تشخیص می دادند که فرد به عقاید کلیسا پشت کرده و از آن روی گردان شده است او را زنده در آتش می فکندند . ۳

متاسفانه کلیسا با برخورد زشت و غیر منطقی و موضع خصمانه گرفتن در برابر نظریات علمی کار را بجائی رسانید که با ظهور عصر جدید در اروپا موجب تجدد و نوگرایی و نواندیشی سوالات فراوان و شکاکیتهای پی در پی را در برابر همگان قرار داد ، و از آنجایی که معارف دینی مسیحیت توان پاسخگویی همه جانبه به این سوالات را نداشت ، عرصه بر او تنگ شده و کم کم مجبور به عقب نشینی و گاهی هم درگیری همراه با پذیرش شکست نیز گردید . نتیجه چنین برخوردی از جانب کلیسا حداقل دو اثر را از خود بر جای گذاشت .

از یکطرف سبب شد تا معارف منسوب به مسیحیت هر چه بیشتر دامنه خود را تنگ تر نموده و در نهایت به حوزه های فردی انسان اختصاص یابد .

و از طرف دیگر ، انسان عصر جدید با روی آوردن به فلسفه حس گرایی و پایه اساس قرار دادن اصالت تجربه علمانیتی را پایه ریزی کند ، که هر چه از این دایره خارج است و امکان اثبات آن بوسیله تجربه وجود ندارد ، انگ غیر علمی خورده ، و به هیچ وجه حق اظهار وجود را نداشته باشد .

“ … انسان غربی با دامن زدن به بحثهای تحصلی قدرتی را به صحنه مبارزه سیاسی آورده بود ، تا خود را از سلطه تکنیکهای انسان سازی مسیحی آزاد سازد ، به تعبیر فوکو : ( به نظر من ) یکی از بزرگترین مسائل فرهنگ غربی دستیابی به خودشناسی ای بوده است که مانند خودشناسی مسیحیت اولیه ، مبتنی بر قربانی کردن خود نباشد ، بلکه بالعکس ، مبتنی باشد به ظهور ثبوتی و ظهور نظری و عملی خود ، این هدف نهادهای حقوقی بود ، همان هدف فعالیتهای پزشکی و روانکاوانه بود ، هدف نظریه سیاسی و فلسفی همین بود که مبنایی ذهنی را تشکیل دهند به عنوان ریشه خودی ثبوتی ، امری که می توانیم آنرا انسان شناسی دائمی فکر غربی بنائیم . ” ۴

وارد صحنه شدن پوزیتیویسم

تا زمان تیوتن ( ۱۷۲۷ ـ ۱۶۴۲ ) که علم فیزیک یکه تاز میدان بود ، جایی برای ابزار وجود سایر علوم وجود نداشت و زمینه ظهور و بروز آنها از قرن هجدهم و مخصوصا قرن نوزدهم آغاز میگردد . از اینرو بحث اصلی و جدی در رابطه با علوم اجتماعی از دهه های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شکل مبنایی بخود گرفته و زمینه طرح جدی این سوال را فراهم می آورد که کدام نظریه و تئوری در مباحث اجتماعی در قالب علمی قرار میگیرد و کدام یک خارج از آن ، و این خود اولین طرح جدایی و دسته بندی نظریات را پایه ریزی می کند ، و از آنجایی که جو حاکم بر این دوران بگونه ای است که حس گرایی و اصالت تجربه محک علمی بودن قرار می گیرد ، بطور طبیعی تئوری و نظریه هایی مهر علمانیت بر آنها زده می شود که قابل تجربه و تجربه پذیر باشند . در نتیجه بسیاری از گزاره هایی که حالت توصیه ای و دستوری داشتند که ادیان در راس آنها قرار می گرفتند ، از مجموعه علوم خارج شده و در گوشه ای نهاده شدند . البته کار به اینجا ختم نشد بلکه “ پوزیتیویسم نظریاتی را ترویج می کرد که معتقد بود دین و علم رابطه دشمنانه ای با همدیگر داشته اند . ” ۵

و همانگونه که هرمن رندال در کتاب سیر تکامل عقل نوین بیان می کند :

“ علم جدید می خواهد آینده را پیش بینی کند و بر طبیعت تسلط یابد ، در صورتی که علم قرون وسطی فقط می خواست طبیعت را بشناسد و مطالعه کند ، نه اینکه در آن تاثیر کند یا بر آن تسلط یابد . در حقیقت هدف آن فهم معنی اشیاء بود و بالاتر از آن ، می خواست هدف اساسی وجود انسان و معنی زندگانی انسان و معنی خلقت و رابطه آن را با انسان بفهمد . بدین جهت ، موضوع اساسی این علم خدا بود که همه وجود از او بود . علم جدید کارهای بیشتر دارد ، زیرا عناصر طبیعت را جداجدا می گیرد و درباره آن بحث و کنجکاوی می کند ، ولی حکمت پیشه نیست و از آنچه باید و آنچه نباید سخن نمی گوید و در مقابل مشکل بزرگ ، که بحث از مقصد زندگانی انسان در این جهان است ، مردد و نومید می ماند . ”

جهت دانلود متن کامل مقاله جستاری پیرامون ادعای تعارض علم و دین کلیک نمایید


مقاله چرا عدالت زیباست

یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 08:38 ق.ظ

مقاله چرا عدالت زیباست   شامل  31 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد چرا عدالت زیباست  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چرا عدالت زیباست

دیده بر هم گذارم تو را می دیدم که از درد و رنج به خود می پیچی؛ تا سحر خواب به چشمم راه نیافت، معلوم است که عاشق بی خواب جز محبوب به چیزی نمی اندیشد، تمام مدت در رختخواب به فکر تو دردانه عزیز و بی همتا بودم اگر می توانستم در کنار تو محبوب باشم، بدبختی و حوادث شوم را فراموش می کردم و نوش داروی عشق به کامت می ریختم. در بلایا باید عاشق و معشوق شریک درد هم باشند، می دانم از دست مرض چه میکشی. به خدا یک دنیا متأسفم حاضرم هرچه که از دستم برمی آید کوتاهی نکنم امّا افسوس، که در برابر طبیعت غدار دستم کوتاه است، به خدا تو مایه حیات و روشنی بخش عمر منی، در این دنیا جز تو بود و نبود همه یکسان است. از تصوّر حال تو همه شب تا صبح در شکنجه و عذابم، گوئی بهشت مهر و محبّت را دوزخی سوزنده و دردآلود کرده اند و من دوزخی گناهکار آنم! اکنون چون تو زیبائی ها و دلربائی های طبیعت را نمی بینم و آهنگ های دلکش افلاک را نمی شنوم از درد تو وامانده و شور بختم و از خدا می خواهم هر چه زودتر شفای عاجل نصیبت گردد و مرا از این همه درد برهاند.آری آری با توام ای عدالت . سالهاست که زیر چکمه های استبداد لگد کوب شده ای دیر زمانیست که ترنم آوای مظلوم پسندت در گوش جهانیان غریب است اما:

الیس الصبح بقریب؟

 مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم. حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم

عدالت اجتماعى را مى توان به عنوان بزرگترین هدف از تشکیل حکومت اسلامى تلقى کرد. بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل، با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است، تا آنجا که از رسول خدا(ص) نقل شده که «کشور با کفر مى ماند اما با ظلم ماندنى نیست.»

*تعریف عدالت

در تعریف عدالت گفته‌اند بخش کردن چیزی است، به طور یکسان و یا برابر داشتن همه را در یک چیز و با موازنه و برابری میان همه، خواه در امری مادی و خواه معنوی و از نمونه دوم است آنچه از رسول (ص) روایت شده است «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّمَواتُ وَ الْأرْضُ» یعنی همه اجزای جهان با موازنه نهاده شده است چنانکه اگر جزیی از آن نابجا و نامتناسب بود نظم جهانی به هم می‌خورد.

از دیدگاه شهید مطهری کلمه «عدل» در مجموع چهار معنا و یا چهار مورد استعمال دارد:

          الف) موزون بودن; که نقطه مقابل ظلم نیست بلکه بى تناسبى است.

          ب) تساوى و نفى هر گونه تبعیض

          ج) رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذى حق، حق خودش را

          د) رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آن چه امکان یا کمال وجود دارد.بنابراین، «عدل» معنا و مفهوم وسیعى دارد.

به عقیده استاد مطهری عدالت در مفهوم وسیعش عبارت است از دادن حق صاحبان استحقاق بدون هیچ تبعیضى میان آنها.اگر حق هیچ صاحب حقى ادا نشود بر خلاف عدالت است، همچنانکه اگر تبعیض شده و حق بعضى داده شود و حق بعضى دیگر داده نشود باز برخلاف عدالت است.


جهت دانلود متن کامل مقاله چرا عدالت زیباست کلیک نمایید


پایان نامه نقش کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم شامل  157 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پایان نامه های جامع و کامل در مورد  نقش کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

افزایش در بکارگیری مجازات سالب آزادی منجر به بروز مشکلات و فشارهایی بر روی سیاست گذاران کیفری شده و بنابراین ایشان را هکارهای مبتنی بر ابداع کیفرهای جایگزین و مجازات های اجتماعی را برای خروج از بحران آزمودند؛ مجازات های اجتماعی، کیفرهایی هستند که بزهکاران مجازات خود را در بطن اجتماع و توسط نهادهای مردمی و مدنی دریافت می نمایند از آنجا که جرم یک پدیده اجتماعی و زاییده جامعه است، پس مهمترین عامل پیشگیری از تکرار جرم را نیز باید در حوزه های اجتماعی یافت.

نهادهای مدنی که در واقع عرصه عمومی جامعه را شکل می دهند با توجه به جایگاهی که از یک سو نسبت به افراد جامعه و از سوی دیگر نسبت به دولت و نهادهای رسمی و دولتی دارند، می توانند در حوزه های اجتماعی مشارکت نموده و با از بین بردن علل نزدیک و مستقیم جرم و همچنین با کاهش موقعیتهایی که بسترهای وقوع جرم را فراهم می کنند نقش موثری درپیشگیری از تکرارجرم و کاهش وقوع جرم
داشته باشند.

در پایان این نوشتار نتیجه گرفتیم که لایحه قانونی مجازات های اجتماعی جانشین زندان اقدامی بسیار مفید و موثر در جهت پیشگیری از تکرار جرم و کاهش نرخ بزهکاری و باز اجتماعی کردن مجرمان می باشد.

اصلاح و درمان و بازپروری مجرمان در حقوق کیفری، در عصر حاضر مورد توجه جدی قرار گرفته است و این تحقیق این موضوعات را در راستای کیفرهای جامعه مدار در ارتباط با کاهش نرخ تکرار جرائم و اجرای عدالت کیفری با استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها، تجزیه و تحلیل قرار داده است. این تحقیق با پراختن به زوایای مختلف کیفرهای جامعه مدار و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن، این موضوع را از آراء، کتب، نظریات اندیشمندان و.. بیرون کشیده و با پیش گذاشتن مدرن ترین روشهای برخورد با مجرمین ارائه نموده است. امید است توانسته باشیم سهمی هر چند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری نموده باشیم.

 

مقدمه

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است که در طول تاریخ حقوق کیفری با برداشت­ها و واکنشهای مختلف روبرو بوده است. در عمر مقطعی از زمان، مفاهیم جرم و مجازات با تغییرات اساسی روبرو شده است و شکل گیری آن از مبنای مجازات ها تاثیر پذیر بوده است. حامیان عدالت که در هر برهه ای اززمان با تحمیل شدیدترین مجازات ها بر مجرمان به گمان خود در پی اجرای عدالت بوده اند، بیشترین ظلم ها و خفت ها را بر این آسیب دیدگان اجتماعی و مجرمانی که شاید سهمی در عمل مجرمانه نداشته اند روا داشته اند. اما در این هیاهوی بی عدالتی ها انسانهای آزاد اندیشی بوده اند که طاقت تحمل این ستم ها را نداشته و در صدد پیدا نمودن راه حل انسانی تری بر آمده اند. اندیشه تغییر و تحول کیفر در نظام عدالت کیفری، دارای صبغه ای تاریخی درروند تحولات حقوق کیفری می باشد، حرکت از مسیر کیفرهای انتقامی تا چرخش به سمت واکنشهای اجتماعی سازنده، فرایندی طولانی را طی کرده است، فرایندی که با سردمداری اندیشمندان مکتب کلاسیک در رهایی از استبداد قضایی، کیفرهای بدنی، ترذیلی و ترهیبی آغاز شده و از طریق اندیشمندان جنبش دفاع اجتماعی نوین با طرح مباحث سیاست جنایی که آبستن نوآوریهایی چون قضا زدایی، کیفر زدایی و عدالت ترمیمی بود، رهبری شد. کیفرهای سالب آزادی که پس از لغو کیفرهای بدنی به رایج ترین ضمانت اجرا در زرادخانه کیفری کشورها مبدل شده بودند به تدریج آثار سوء خود را بروز داده و جرم شناسان و کیفرشناسان را نگران نتایج ضد اجتماعی گسیل شدن بزهکاران به زندان ها نمودند نتایجی که با اهداف عدالت کیفری به ویژه پیشگیری، بازدارندگی از تکرار جرم، بازپروری، درمان و دفاع اجتماعی در تعارض بود.

بنابراین از دهه ۱۹۷۰ میلادی طرح مباحث حبس زدایی و گوشزد ساختن آثار نامطلوب ناشی از مجازاتهای سالب آزادی، همراه با تورم جمعیت کیفری زندان، کیفرشناسان و محققان را در جستجوی ارائه راهکاری نوین قرار داد، یافته هایی که با پشتیبانی ارکان سازمان ملل متحد و از طریق قطعنامه ها، کنفرانسها و اسناد بین المللی به تدریج بعنوان جایگزین های مجازات حبس برای ضمانت اجراهای توقیفی شناخته شده و به دلیل وصف جامعه دار بودنشان عنوان (کیفرهای جامعه مدار) بر آنها گزیده شد. این مجازات که ابتدا با عنوان جایگزین های حبس یا ضمانت اجراهای غیر بازداشتی شناخته می شدند با دستیابی بعنوان مستقل (مجازاتهای جامعه مدار یا جامعه محور) حاصل پیام اجتناب از نفی و طرد کلی کیفرهای سالب آزادی بودند یعنی به حذف جنبه سلبی عنوان کیفرهای جایگزین حبس پرداخته و در عین حال به هویت بخشی مستقل به نسلی نوین از کیفرها اقدام نمودند تا مجازات های جامعه مدار بتوانند با تاکید بر جنبه ایجاد خود مشروعیت و جایگاهی مستقل از کیفرهای حبس را کسب نمایند. بدین سان مجازاتهای جامعه مدار متصف به امتیازاتی در برابر مجازاتهای سالب آزادی بوده و در عین حال از بضاعت کافی جهت آنکه بعنوان نهادی مستقل در نظام عدالت کیفری شناخته شوند، برخوردار بودند، ضمانت اجراهایی که می توانستند با توسعه سیاست جنایی مشارکتی و با حفظ زندان بعنوان آخرین حربه در رویارویی با بزه ها و با حفظ بزهکار در بطن و بستر اجتماع و با مساعدت نهادهای مدنی در معیت نهادهای قضایی و کیفری به مرحله اجرا رسند، در مسیر تکامل اندیشه مجازاتهای اجتماعی، اندیشمندان کیفری و جرم شناسان برای دستیابی به ماهیت و اصول حاکم بر ساختار مجازاتهای مذکور کوشیدند و سعی خود را معطوف بر دفع موانع وپاسخگویی به ضرورتهای ناظر بر اجرای کیفرهای جامعه مدار در بوته عمل و عدالت کیفری نمودند تا مجازات های مذکور را به عنوان ضمانت اجراهایی که وصف عمده شان اجتماعی بودن آنهاست و منسوب به اجتماع بوده و از وصف غالب انتقامی و کفاره ای به دور هستند معرفی نمایند، مجازاتهایی که با برخورداری از قابلیت تفرید کیفر، تناسب با بزه کثرت کاربرد در مورد بزهکاران جوان، غیر خشن و بی پیشینه، زنان، تضمین حقوق فردی، ترمیم بزه دیده بازسازی اجتماعی بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم قادر به تامین اهداف سه گانه عدالت کیفری یعنی دفاع اجتماعی، حمایت از بزه دیده و بازگرداندن تضمین شده بزهکار به آغوش جامعه می باشند.


جهت دانلود متن کامل پایان نامه نقش کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم کلیک نمایید


مقاله اخلاق در قرآن

دوشنبه 28 فروردین 1396 11:30 ق.ظ

مقاله اخلاق در قرآن شامل  23 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد   اخلاق در قرآن  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

به گواه تاریخ اهلاق علمی است که در بهبود روابط انسان با خدا و اعضای جامعه بسیار نقش آفرین و تأثیر گذار است. ملکات نفسانی انسان و تزکیه و تهذیب نفس در پرتو اخلاق شکل می گیرد وسرنوشت فردی و اجتماعی انسان تحت تأثیر عمیق وگسترده اخلاق است؛ انسان لازم است توانمندی اخلاقی زیستن را کسب کند ، چرا که انسان بر اساس متون اسلامی ، ازهمه ی توانایی های شناختی، ارادی وعملی برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی و انتخاب فضایل و رذایل اخلاقی برخورداراست و ازهمین رو توانایی اخلاقی زیستن را دارد ممکن است برخی بپندارند اخلاقی زیستن به معنای چشم پوشی از بزرگ ترین نعمت العی یعنی آزادی است در صورتی که اخلاق اسلامی آموزه های قرآنی می باشد و در صدد سلب آزادی انسان نیست، بلکه نقش اصلی آن هدایت انسان در مسیر بهره گیری درست و معقول ازاین موهبت عظیم الهی است تا به کمال ممکن برسد.

در این پژوهش ابتدا دسته بندی اخلاق رامعرفی و به دنبال آن اخلاق در قرآن را شرح داده و دیدگاه قرآن در مورد التزاز و قدرت طلبی را بررسی کردیم و سپس دور نمایی از فضایل و رذایل اخلاقی را در متون اسلامی یعنی قرآن و روایات معرفی کردیم. ازاین رو چند نمونه ازصفات اخلاقی بیان شده در قرآن و روایات رااستخراج و دسته بندی کردیم تا تصوری نسبتاً جامع و کامل از اخلاق اسلامی به دست آوریم؛ به طورکلی در این پژوهش محور مباحث ، آموزه های قرآنی و روایی است وبه دنبال آن بعضی از فضایل و رذایل اخلاقی با استناد به آیات قرآن بیان شده است.

 

دسته بندی اخلاق

فلاسفه اخلاق تاکنون به پیروی از ارسطو، اخلاق را به ملکات راسخه در نفس که در اثر تکرار عمل حاصل می شود تفسیر کرده اند و از آنجا که منشأ اعمال ورفتار انسان قوای نفسانی اوست، هماهنگ باتنوع و تعدد قوای نفسانی، فصول اخلاق را به اقسام متنوعی تقسیم کرده اند می گویند: قوایی که در پیدایش افعال وبه دنبال آن ملکات انسان مؤثر هستند سه دسته می باشد: ۱- قوه ی عقلیه ۲- قوه ی شهویه ۳- قوه ی غضبیه .و هریک ازاین قوای سه گانه رفتارها و کردارهای ویژه ای طلب می کنند ونیزبه ترتیب اولویت این قوا به بررسی اعمال ورفتار انسان می پردازند وعلمای اخلاق اسلامی هم غالباً به پیروی ازارسطو کم وبیش همین تقسیم بندی رارعایت کرده اند. درمجموع موضوع اخلاق ، موضوع وسیعی است که شامل ملکات وحالات نفسانی وافعالی می شود که رنگ ارزشی داشته  باشند.(مصباح یزدی، آیه الله محمد تقی، اخلاق در قرآن ، ج ۱ ، ص ۲۱۳)

اخلاق در قرآن /یکی ازمهمترین اهداف پیامبران درنظر قرآن مسئله اخلاق است، زیرا اعتلا و سعادت انسان ها در گرو پایبندی و آراستگی به اخلاق الهی است واین امر درسایه تربیت اخلاقی انسان میسر خواهد شد چنان که شاعر می گوید:

               اقوام روزگار به  زنده اند             قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است

(مکارم شیرازی-آیه الله ناصر- اخلاق در قرآن ، ج ۱)

دیدگاه قرآن درمورد التزاز

قرآن کریم اصل التزاز را بد نمی داند، صریحاً در بعضی از آیات آن را تجویز کرده  وحتی به نکوهش کسانی پرداخته است که بیهوده خود یا دیگران را ازنعمت های الهی محروم می کنند.

قرآن درجایی می فرماید«قل مَن حَرَّمَ زینةَ اللّه التی أَخرَجَ لِعبادِهِ والطیباتِ من الرزقِِ ِ قُل هیَ للذّینَ آمنوا الحیاة الدنیا خالِصَةًیوم َالقیامَةِ کذلِکَ نُفَّصِلُ الایاتی لِقَومٍ یَعلَمون»

بگو چه کسی زینت خدا را برای بندگان خود برآورده و روزی های پاک وپاکیزه را منع کرده است. بگو آن ها برای کسانی که ایمان آورده انددر زندگی دنیا ، در قیامت به طور خالص خواهد بود. بدین سان آیات را تفصیل می دهیم برای آنان که می دانند.

پس اگر در قرآن مجید و احادیث اسلامی در استفاده اززینت ها و طیبات  به محدودیت هایی بر می خوریم ، این به  خاطر لذت بودن و طیّب بودن آن هانیست ، بلکه حرمت آن ها به لحاظ یک عنوان عرضی است که در تزاحم آنها با لذایذ ابدی اخروی بر آنها عارض می شود.

خلاصه کلام و سخن آخر اینکه : راحت طلبی صفتی نکوهیده است؛ زیرا سعادت انسان دردنیا  و آخرت بدون رنج وتلاش فراهم نمی شود. شخص راحت طلب می خواهد همیشه خوش باشد و بیاساید در صورتی که زندگی توأم با رنج وتلاش است وخداوند در یکی از آیات قرآن که می گوید«لَقََد خَلَقناَ الُاِنسان َفی کَبَد» این حقیقت را تأئید فرموده است .

راحت طلبی دراین جهان که جهان کار وتلاش و کشت و کوشش است، انسان را از سعادت و کمال لبدی باز می دارد وبنابراین ، از صفات زشت و ناپسند خواهد بود. البته ، وضع انسان در جهان دیگر و زندگی او در بهشت با آنچه که دراین جهان می گذرد متفاوت خواهد بود، چرا که التذاذات  وخوشگذرانی های انسان در آن جهان ، بدون تلاش ورنج و زحمت ، برای آنان که با تقوا بوده اند فراهم خواهد شد. و مزاحمتی با لذت و سعادت بالاتر ندارد.(مصباح یزدی، محمد تقی، اخلاق در قرآن ، ج۲ ص ۱۷۹-۱۷۸)

قرآن و قدرت طلبی

آیا میل به قدرت با همه شئون ومظاهرش ازنظر قرآن یک میل فطری محسوب می شود و آیا شاهدی از آیات قرآن می توان براین مطلب ارائه دا؟


جهت دانلود متن کامل مقاله اخلاق در قرآن کلیک نمایید


پاورپوینت فایروال (firewall)

پنجشنبه 17 فروردین 1396 11:29 ق.ظ

پاورپوینت فایروال (firewall) شامل 23 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  فایروال (firewall)  می باشد

تاریخچه فایروال

اولین نسل از دیواره های آتش در حدود سال ۱۹۸۵ بوجود آمدند و تا حال نسلهای مختلفی از این دیواره ها مورد استفاده قرار گرفته است. انواع دیواره آتش را به شرح زیر می توان معرفی کرد :

۱ـ دیواره‌های آتش پالایشگر بسته

۲ـ دیواره‌های آتش سطح مدار

۳ـ دیواره‌های آتش لایه کاربرد

۴ـ دیواره‏‏های آتش Kernel Proxy

5ـ دیواره‌های آتش مخفی

۶ـ دیواره‌های آتش توزیع شده

۷ـ دیواره‌های آتش شخصی

۸ـ دیواره‌های آتش نرم افزاری

۹ـ دیواره‌های آتش اختصاصی

 تعریف فایروال

دیواره‌های آتش یکی از مؤثرترین و مهمترین روشهای پیاده سازی « مصونیت شبکه» هستند و قادرند تا حد زیادی از دسترسی غیر مجاز دنیای بیرون به منابع داخلی جلوگیری کنند. دیواره‌های آتش، مانند خندق‌های دور قلعه‌های دوران قرون وسطی عمل می‌کنند. خندق دور قلعه باعث می‌شود نفوذ به قلعه مشکل باشد.

انجمن (Network Computer Security Association) NCSA تعریف زیر را از دیواره‌های آتش ارائه داده است.« دیواره آتش یک سیستم یا ترکیبی از چندین سیستم است که یک سری محدودیت را بین دو یا چند شبکه اعمال می‌کند.» عموماً دیواره‌های آتش به منظور محافظت شبکه خصوصی ‌که به یک شبکه عمومی یا مشترک متصل است به کار گرفته می‌شوند. دیواره‌های آتش یک نقطه محدود کننده‌‌ را بین دو شبکه ایجاد می‌کند.

عملکرد دیواره‌های آتش را می‌توان در سه جمله خلاصه کرد:

۱ ـ آنها افراد را موقع ورود در یک نقطه کاملاً کنترل شده محدود می‌سازد.

۲ ـ آنها از نزدیک شدن خرابکاران به منابع داخلی جلوگیری می‌کنند.

۳ ـ آنها افراد را موقع خروج در یک نقطه کاملاً کنترل شده محدود می‌سازند.

دیواره آتش اغلب در نقطه‌ای ‌که شبکه ‌داخلی به شبکه خارجی متصل است قرار داده می‌شود.  تمام ترافیکی که از سمت شبکه خارجی به شبکه داخلی وارد می‌‌شود و یا از شبکه داخلی به سمت شبکه خارجی، خارج می‌‌شود از دیواره آتش عبور می‌کند، به همین علت دیواره آتش فرصت و موقعیت مناسبی را داراست که تشخیص دهد آیا ترافیک عبوری مورد پذیرش هست یا خیر. اینکه چه ترافیکی مورد پذیرش هست به «سیاست امنیتی» (Security Policy) شبکه باز می‌گردد. سیاستهای امنیتی تعیین می‌کنند که چه نوع ترافیکهایی مجوز ورود و یا خروج را دارا هستند.

می‌توان گفت یک دیواره آتش:

۱ ـ یک جداساز است.

۲ ـ یک محدودساز (Restrictor) است.

۳ ـ یک آنالیزکننده (Analyzer) است.

یک دیواره آتش ممکن است:

۱ ـ مسیریابی با چند لیست کنترل دسترسی باشد.

۲ ـ  نرم افزاری که روی یک PC یا یک سیستم Unix اجرا می شود، باشد.

۳ ـ یک جعبه سخت افزاری اختصاصی باشد.

فایروال  به  سه  شکل است :

۱ ـ فایروال نرم ‌افزاری

۲ ـ فایروال سخت‌  ‌افزاری

۳ ـ ‌ترکیبی‌ ‌از ‌سخت ‌افزار ‌و ‌نرم ‌افزار

× فایروال سخت‌افزاری

فایروال سخت افزاری یک لایه فیزیکی محافظ است که بین کامپیوتر و اینترنت قرار می‌گیرد. فایروال، نقل و انتقالات از اینترنت به کامپیوتر شما را اسکن می‌کند. فایروال سخت افزاری فقط مواردی که خوانده می‌شوند را می‌تواند فیلتر کند. فایلهای رمزنگاری شده، فشرده شده و فایلهایی که پسوند آنها ناشناخته است، چک نمی‌شوند و مبهم هستند. البته فایروال سخت افزاری مزایایی  نیز دارد .

بسیاری از کاربران پیشرفته ترجیح می‌دهند از این نوع فایروال استفاده کنند. مزیت دیگر آن این است که اگر بخواهید اطلاعاتی را به اشتراک بگذارید باید از یک کابل هاب (HUB ) استفاده کنید.

فایروال نرم‌افزاری

فایروال نرم‌افزاری به عنوان برنامه‌ای روی کامپیوتر متصل به اینترنت نصب می شود و به این ترتیب داده‌هایی که در حال انتقال هستند را کنترل و نظارت می‌کند. این نوع بسیار ارزان‌تر از نوع سخت‌افزاری و نصب، تنظیم و تحلیل آن آسان است. کنترل بیشتری نیز روی برنامه‌ها دارد. با این حال نوع سخت افزاری ترجیح داده می شود.

یکی از مشکلهای فایروال نرم‌افزاری در شبکه : هر کامپیوتر باید آن را نصب کند و هنگام ارتباط با کامپیوتر دیگر شبکه کارهای شما چک می‌شود. فایروال نرم افزاری سرعت انتقالات را کند می‌کند. RAM و پردازشگر CPU قسمتی از نرم‌افزار فایروال می‌شوند و بر روی بازدهی کامپیوتر شما تأثیر منفی می‌گذارند.

این ترکیب مخصوص شبکه‌هاست. بر طبق آن کامپیوترها دو کارت شبکه دارند که به کامپیوترهای دو خانه ( Dual Home ) معروف هستند. یک کارت NIC به اینترنت و کارت دیگر به شبکه متصل است. با این ترکیب کامپیوتر می‌تواند قطعه نرم‌افزاری فایروال رانصب کند.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت فایروال (firewall) کلیک نمایید


پرسشنامه‌ی سلامت معنوی

پنجشنبه 17 فروردین 1396 11:27 ق.ظ

پرسشنامه‌ی سلامت معنوی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  سلامت معنوی   بوده دارای 2  صفحه می باشد

پرسشنامه‌ی سلامت معنوی

پرسشنامه ۲۰ سؤالی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون Palutzian & Ellison که ۱۰ سؤال آن سلامت مذهبی و ۱۰ سؤال دیگر سلامت وجودی را اندازه گیری می‌کند استفاده خواهد شد. دامنه نمره سلامت مذهبی و وجودی، هر کدام به تفکیک ۶۰-۱۰ می‌باشد. برای زیر گروه‌های سلامت مذهبی و وجودی، سطح بندی وجود ندارد و قضاوت بر اساس نمره به دست آمده صورت می‌گیرد.

هر چه نمره به دست آمده، بالاتر باشد نشانه سلامت مذهبی و وجودی بالاتر است. نمره سلامت معنوی، جمع این دو زیر گروه است که دامنه‌ی آن ۱۲۰-۲۰ در نظر گرفته شده است.

پاسخ سؤالات به صورت لیکرت شش گزینه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم دسته بندی شد. در سؤالات منفی، نمره گذاری به شکل معکوس انجام شده است و در پایان، سلامت معنوی به سه سطحپایین ۴۰- ۲۰، متوسط ۹۹- ۴۱، و بالا ۱۲۰- ۱۰۰ تقسیم بندی شد. در مطالعه‌ی سید فاطمی و همکاران، روایی پرسشنامه‌ی سلامت معنوی از طریق اعتبار محتوا مشخص شد و پایایی Reliability آن از طریق ضریب پایایی آلفا کرونباخ ۰٫۸۲ تعیین گردید.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه‌ی سلامت معنوی  کلیک نمایید


مقاله بتن خود تراكم

سه شنبه 8 فروردین 1396 10:54 ق.ظ

مقاله بتن خود تراكم شامل  21  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  بتن خود تراكم  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چكیده

تراكم كامل بتن و جایگری مناسب آن در قالب از مهمترین نكات در اجرای صحیح سازه های بتنی می باشد متراكم نمودن بتن با استفاده از روشهای معمول یعنی استفاده از ویبراتورها مشكلات متعددی از جمله جداشدگی دانه ها ، شن نما شدن بعضی نقاط را به همراه دارد .

بتن خود تراكم راه حل بسیار مناسبی برای مقابله با این مشكلاتاست كه اولین بار در دهه گذشته توسط دانشمندان ژاپنی ابداع گردید .

سطح تمام شده بهتر اطمینان از تراكم بتن بدون استفاده از ویبراتور افزایش سرعت اجرا و كاهش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرا از جمله مزایای بین خود تراكم می باشد .

مقدمه

یكی از نكات مهم در اجرای صحیح سازه های بتنی تراكم كامل بتن و جاگیری مناسبآن در قالب می باشد این مساله مورد آلمان هایی همچون دیوار برشب و ستون كه در آنها فشردگی ارماتور زیاد و ابعاد مقطع بتن ریزی كوچك می باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است .

استفاده از ویبراتور جهت متراكم كردن بتن مشكلات زیادی به همراه دارد كه از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

جداشدگی دانه بندی بتن به علت ویبره زیاد در بعضی مناطق

تراكم ناهمگن در نقاط مختلف سازه ودر نتیجه مقاومت فشاری متفاوت در مقاطع مختلف سازه

گیر كردن شیلنگ ویبره بین آرماتورها در حیناجرا

كرمو شدن بعضی مناطق به علت غیر قابل دسترس بودن

كرمو شدن نقاطی از سطح بتن به علت ویبره بیش از حد و فرار شیره بتن

به موارد فوق باید الگوی صوتی و خطرات جانی عملیات ویبره در مورد دیوارها و سونهای بتنی را نیز افزود .

بتن خود تراكم راه حلس است كه امروزه جهت رفع این مشكلات و همچنین رسیدنبه بتنی با كیفیت بالاتر مطرح می باشد .

نظریهبتن خود خود تراكم كه انقلابی در زمینه تكنولوژی بن نامیده شده است اولین بار توسط پروفسور حجیم اموار از دانشگاه كوجی ژاپن در سال 1986 مطرح گردید .

در سال 1988 این نظر تكمیل و برای اولین بار بتن خود تراكم گردید .

در سال 1989 اولین مقاله درباره بتن خودتراكم در دومین كنفرانس مهندسی سازه و ساختمان آسیای شرقی ارائه شد .

امروزه بتن خودتراكم در پروژه های مختلف عمرانی در سطح دنیا مورد استفاده قرار می گیرد همچنین آزمایشات تحقیقی و پژوهشی در این زمینه ادامه دارد .

2- آشنایی كلی با بتن خودتراكم

بتن خودتراكم بتنی است كه بدون اعمال هیچگونه انرژی خارجی و تحت اثر وزن خود متراكم گرد این بتن كه ماده ای بسیار و روان و مخلوطی همگن است بسیاری از مشكلات بتن معمولی نظیر جدا شدگی آب انداختن جذب آب – نفوذ پذیری و … را رفع نموده و علاوه بر این بدون نیاز به هیچ لرزاننده     ( ویبر ) داخلی یا ویبره بدنه قالب تحت اثر وزن خود متراكم می شود .

این بتن به راحتی توانایی پركردن قالب در محل شبكه های آرماتور فشرده ورا اداره می باشد و حتی در جاهایی كه دسترسی به آنها دشوار است به راحتی عبور می كند .

بتن خودتراكم در طرح اختلاط و ساختارش تفاوت عمده ای با بتن معمولی ندارد البته مواد خاصی جهت نیل به مشخصات ویژه این بتن در تولید آن مورد مصرف قرار م یگیرد این مواد عمدتا شامل فوق روان كننده ها مواد مضاف پوزولانی و فلیرها ( پودر سنگ با قطر دانه های ریزتر از 125 میكرون ) می باشند همچنین ملاحظات خاصی د رمورد دانه بندی سنگدانه های مورد مصرف در این نوع بتن در نظر گرفته می شود.

مزایای استفاده ا بتن خودتراكم به شرح زیر می باشد:

اطمینان از تراكم بخصوص در مقاطعی كه كاربرد لرزاننده دشوار است .

جایگری آسانتر در قالب

سطح تمامشده بهتر

كاهش نیروی انسانی

اجرای سریعتر خصوصا در مورد مقاطع دیوار و ستون

آزادی عمل بیشتر در طراحی ( امكان ایجاد مقاطع نازك تر )

ماهش آلودگی صوتی ناشی از عملیات ویبره

مواد تشكیل دهنده بتن خودتراكم

3-1 – سنگدانه :

سنگدانه ها به دو دسته تقسیم می شوند :

3-1-1- ماسه :

تمامی ماسه های متداول در تولید بتن معمولی در این صنعت نیز به كار می رود هر دو نوع ماسه شكسته و یا گرد گوشه اعم از سلیسی و یا آهكی م یتواند مورد استفاده قرار گیرد ذرات ریزتر از 125 میكرون كه به عنوان یودر تلقی می شوند بر خواص روانی بتن خود تراكم بسیار موثر بوده و به منظور تولید بتن یكنواخت رطوبت آن باید دقیقا كنترل شود حداقل میزان ریز دانه ها ( از ماسه تا مواد چسباننده پودری ) به منظور جلوگیری از جدا شدگی دانه بندی از مقدار شخصی باید كمتر باشد .


جهت دانلود متن کامل مقاله بتن خود تراكم کلیک نمایید


مقاله بادگیر

سه شنبه 8 فروردین 1396 10:52 ق.ظ

مقاله بادگیر  شامل  29  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد   بادگیر  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

بادگیر

بادگیر از مظاهر و سمبلهای تمدن ایرانی است دقیقا معلوم نیست اولین بادگیر در کدام شهر ایران ساخته شده ولی سفرنامه نویسان قرون وسطی بیشتر از بادگیرهای شهرهای کویری و گرم و خشک مانند یزد و گناباد و طبس نام برده‌اند کاریز و بادگیر و خانه‌های گنبدی بدون تردید از نمادهای تمدن ایرانی است هر سه کلمه بصورت معرب به زبان عربی نیز راه یافته قنات – بادجیر و بادکیر و قبه و قبعه معرب‌های فارسی کلمات فوق هستند.

اولین بادگیر ها در یزد خودنمایی کردند.سیستم کاری بادگیرها بهاین نحو می باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می کشند و با تشت های آبی که درون آنها تعویه شده ، هوا را خنک و سبک می کنندو به داخل خانه هدایت می کنند.

در كشور ما در طی قرون متمادی تمام ساختمان‌ها با توجه به اقلیم و شرایط محیطی ساخته می‌شده است. آفتاب، باد، رطوبت، سرما و گرما و به طور كلی شرایط آب و هوایی و جغرافیایی، تاثیر مستقیمی در معماری سنتی ایران در مناطق مختلف داشته است.

بارزترین روش تهویه طبیعی ساختمان بادگیر است. بادیگرهایی با اشكال مختلف در بسیاری از شهرهای مركزی و جنوبی ایران بر حسب سرعت و جهت باد مطلوب طراحی و اجرا شده‌اند. از نام‌های باستانی و گوناگون آن مانند واتفر، بادهنج، باتخان، خیشود، خیش‌خان، خیشور، ماسوره و هواكپ‌ برمی‌آید كه پدیده‌ای بس كهن است.

باد پس از برخورد با سطوح فوقانی به دالان‌هایی هدایت می‌شود كه با سطح آب داخل حوض‌خانه برخورد كرده (مثل بادگیر باغ دولت آباد یزد) و فضای داخلی اتاق را خنك می‌كند و در مناطق مرطوب باد فقط از كانال‌های خشك عبور می‌كند (مثل بادگیرهای بنادر جنوبی) و فضای اتاق را تهویه می‌كند.

وضع خاص اقلیمی ایران که هوای بخش عمده ای از آن خشک و بخش دیگری گرم و نیم مرطوب است عامل اساسی در پیدایش و کاربرد شیوه های مختلف برای کاستن دما در داخل فضاهای مسکونی بوده است . معماران ایرانی در طراحی خانه ها به عامل استفاده از سطح سایة بیشتر در فصل گرما و عایق بندی بدنه و سقف در برابر نفوذ گرما و نیز ایجاد جریان هوا در داخل بنا توجه فراوان داشته اند. چنانکه در ناحیة خشک و گرم جنوب ، در شهرهایی چون دزفول و شوشتر، از وسیلة خنک کنندة بسیار مؤثری بهره جسته اند که آن را شوادان * می نامند، در بسیاری از نواحی دیگر ایران ، بادگیر رایجترین وسیله ای است که برای تهویه به کار می رود. معماران ایرانی برای جابجا کردن هوا در داخل فضاهای بسته و کاستن دما، به بادهای گوناگونی که در نجدِ ایران می وزد و به استفاده از نیروی مؤثر آن ، توجه کرده و برای بهره جستن از آن بادگیر را ابداع نموده اند. جهت وزش باد و ارتفاع آن از سطح زمین و زمان و دورة وزش و عوامل دیگر در پدید آوردن گونه های مختلف بادگیر نقش اساسی داشته است . استفاده از بادگیر به طور عمده در ناحیة مرکز و جنوب ایران و ساحل خلیج فارس و ناحیة خراسان ، بویژه در شهرهایی چون یزد و کاشان و بم و ابرقو و جهرم و طبس رایج است .

انواع بادگیر. بادگیرها را برحسب چند عامل می توان تقسیم بندی و بررسی کرد:

شکل برشِ میله . یا بدنة بادگیرها به اشکال مربع و مستطیل و هشت ضلعی ساخته می شود. بدنة چهارگوش و هشت گوش بیشتر مناسب مناطقی است که در آنها بادهای ملایم و متنوع می وزد و امکانِ گرفتن باد از جهات مختلف وجود دارد. بدنه های مستطیل نیز مناسب ناحیه هایی است که جهت وزش باد در فصل گرما از یک سو و به طور معمول از شمالِشرقی به جنوبِ غربی است . بدین دلیل ، دراین گونه مناطق میله را مستطیل می سازند تا دهانه ای که باد را مستقیماً می گیرد، سطح تماس بیشتری داشته باشد.

تعداد و انواع دهانه . بادگیرها برحسب تعداد دهانه به دو دستة کلّیِ یک دهانه و چهاردهانه تقسیم می شوند. بادگیرهای یک دهانه خود به سه نوع تقسیم می شوند: الف) در منطقه هایی که غالباً در آنها گردباد و طوفانهای شدید می وزد، بادگیرها را یک دهانه می سازند وبه طور معمول دهانه روبه کوهستان و اغلب به سوی شمال شرقی است و سقف آنها را برای مقاومت در برابر گردباد، به صورت خرپُشته می سازند؛ ب) در کرانه های خلیج فارس بادگیرها یک دهانه و خرطومی شکل است . دهانه پشت به دریاست و بادِمرطوب برخاسته از دریا را درون بنا به جریان می اندازد و هوای داخل را سبک می کند. در بندرعباس در چند مورد کوشیده اند تا با کندن چاهِ آب در زیر این بادگیرهای مکنده ، هوای خنک چاه را بالا بیاورند و فضای داخل را بیشتر قابل تحمل کنند؛ ج) روی خانه ها و آب انبارهای بعضی از شهرها چون تهران و کاشان بادگیرهای «مضاعف » هست . تعداد آنها بسته به بزرگی آب انبارها، گاهی به شش می رسد. دهانه های این بادگیرها روبه جهات مختلف است و از هرطرف که باد بوزد، به داخل آب انبار کشیده می شود و از بادگیر یا بادگیرهای دیگر هوای داخل به بیرون رانده و جریان برقرار می شود. بنابراین ، یک میله یا دو میله کار بادگیر را می کند و میله یا میله های دیگر کار هواکش را. معماران ، این گونه بادگیرها را «بده و بستان » می نامند. بادگیرهای چهاردهانه ، بیشتر در شهرهای مرکزی و حاشیة کویر دیده می شود و گذشته از کاربرد اصلی آنها که خنک کردن داخل بناست ، به زیبایی و جلوة فضای عمومیِ معماریِ شهر نیز می افزاید. در میناب و قشم نیز چند بادگیر چهاردهانه و هشت تَرْک هست که تقسیمات داخل میله کارِ بادگیر و هواکش را همزمان انجام می دهد و هوا را از داخل بنا یا آب انبارها به جریان می اندازد. با آنکه بادگیرهای مضاعف قدرت زیادی دارند، گاهی بر روی بناهای بزرگ ، بویژه آب انبارهای حجیم ، از یک تا شش بادگیر چهاردهانه ساخته می شود (نمونة آن آب انبار شش بادگیرة یزد است).

تعداد اشکوب . بادگیر دو اشکوبه یکی از انواع بادگیرهای ایرانی است . این نوع بادگیر حجیم است و در منطقه هایی ساخته شده که در آنجا سطح وزش باد متغیراست . برای آنکه بتوانند از بادِ منطقه که گاه بالاتر یا پایینتر می وزد بهره بجویند، دو بادگیر را روی هم و بادگیر زیرین را با سطح بزرگتر و بادگیر بالایی را با سطح کوچکتر ساخته اند (نمونه آن در یزد و ابرقو وجود دارد).


جهت دانلود متن کامل مقاله بادگیر کلیک نمایید


پاورپوینت سازمان بورس تهران

دوشنبه 2 اسفند 1395 11:00 ق.ظ

پاورپوینت سازمان بورس تهران شامل42 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  سازمان بورس تهران  می باشد

مقدمه:

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار, حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.

بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند.

بورس کالا بازار متشکل و سازمان یافته ای است که تعداد زیادی از عرضه کنندگان، کالا یا متاع خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسی های کارشناسی و قیمت گذاری توسط کارگزاران آن بازار، برای خریداران ابتیاع می شود. مانند بورس طلا، بورس فولاد، بورس گندم و غیره. بورس کالا در سطح بین المللی بیشتر در مورد کالاهای استراتژیک تشکیل می شود.

در بازرگانی داخلی ایران اصطلاح بورس کالا به بازارهای اختصاصی کالاهای سرمایه ای، واسطه ای یا مصرفی اطلاق می شود که از نظر جغرافیایی در یک محدوده معین واقع شده و تعداد زیادی از عناصر عمده فروشی یا خرده فروشی آن کالای خاص را در بر داشته باشد. مانند بورس فرش در بازار تهران، بورس آهن، بورس کفش، بورس ابزار و یراق و غیره.

مزایای بورس اوراق بهادار از سه دیدگاه اقتصاد کلان، سرمایه گذاران و شرکتهای سرمایه پذیر

 

الف- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کلان

۱- جمع آوری سرمایه های جزئی و پراکنده و انباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکتها

۲- بکارگیری پس اندازهای راکد در امر تولید و تأمین مالی دولت و مؤسسات

۳- کنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه (مشارکت)

۴- بورس به مثابه بازار رقابت کامل (تعداد زیاد خریدار و فروشنده، آزادی ورود و خروج از بازار، شفافیت اطلاعات و تخصی مطلوب منابع)

۵- رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و کمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور

۶- فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت عمومی و ایجاد احساس مشارکت عمومی

۷- افزایش درجه نقدشوندگی ثروت افراد

ب- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهای اقتصادی (شرکت های سرمایه پذیر)

۱- سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار

۲- افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تامین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی

۳- تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانی که نام شرکت در تابلو بورس درج باشد.

۴- سهولت در تغییر ترکیب سهامداری و انتقال مالکیت

۵- بوجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه گذاران با کاهش ریسک واحد اقتصادی و امکان تامین مالی با هزینه کمتر

۶- برخورداری از مزایای خاص و اعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت

۷- انتشار اوراق مشارکت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و فقط با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار

۸- برخورداری از معافیتهای مالیاتی

۹- تبیین چشم انداز فعالیت شرکت در آینده و ارزیابی عملکرد شرکت

۱۰- ارتقای سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت

ج- مزایای خرید بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه گذاران

۱- خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم

۲- اطمینان از گزینه سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات

۳- قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده از معافیتهای مالیاتی

۴- مشارکت در فرآیند تصمیم گیری برای اداره شرکتها

۵- ایجاد یک بازار دائمی و مستمر که امکان سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت را فراهم می نماید.

۶- وجود طیف های متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی و خطرپذیری برای سرمایه گذار

۷- برقراری سیستمها و روشهایی که از طریق آن، خرید و فروش اوراق بهادار منظم و رسمی گردد.

۸- حمایت از سرمایه گذاران کوچک و احساس مشارکت در امور تولیدی و تجاری


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت سازمان بورس تهران کلیک نمایید


پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه

دوشنبه 2 اسفند 1395 10:57 ق.ظ

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه شامل 27   صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   ابزارهای مالی در بازار سرمایه  می باشد

مقدمه

هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.

مشتقه:

گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود – درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.

مهمترین گونه مشتقه ها عبارتند از:

قراردادهای سلف(FORWARD CONTRACT):

قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهد می کنند در یک تاریخ مشخص با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص که کلاً براساس توافق طرفین تعیین خواهد شد را مبادله کنند. در این قرارداد هم پیش شرط این است که تفاوت دیدگاه نسبت به قیمت آینده برای خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامی مبلغ بایستی قبلاً پرداخت گردد و کالا در سررسید تحویل شود. بدین ترتیب، در این معاملات، غالباً یا پول نقد رد وبدل می شود یا اسنادی که معادل پول نقد به شمار می آیند. یکی از دارائیهایی که معامله سلف آنها بسیار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبک عربستان، تحویل در ژانویه) است.

قراردادهای آینده:

قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می کنند که دریک تاریخ مشخص تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس و با یک قیمت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس،. یک کالا با کیفیت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس، را مبادله کنند. مبلغ این معامله یا در زمان معامله قرارداد آینده یا در زمان سررسید معامله قرارداد آینده تعیین می شود.لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعیین شود فروشنده معمولاً نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و خریدار نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید و برعکس در صورتی که مبلغ معامله در زمان سررسید مشخص شود خریدار نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قراردادها در بازارهای رسمی یا بورس انجام می گیرد و مقداری از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمین حسن انجام قرارداد قرار می گیرد.

قراردادهای معاوضه ای:

قراردادی است که طرفین به موجب آن تعهد می کنند که برای مدت معین (توافق شده) دو دارایی یا منافع حاصله از دو دارایی را با کیفیت مشخص (توافق شده) به نسبت تعیین شده معاوضه کنند. پس از سررسید، هریک از طرفین متعهد است عین دارایی را به صاحب آن مسترد دارد. این دارایی ممکنست فیزیکی یا مالی باشد، این قراردادها به صورت غیررسمی(OVER THE – COUNTER MARKET) انجام می گیرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود برای یک مبلغ اصل یگانه است. در اینگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود یک وام. ۱۰۰۰ دلاری در ۱۰ سال با نرخ ثابت ۷ درصد با پرداخت سود یک وام ۱۰۰۰ دلاری ۱۰ ساله با نرخی که طی ۱۰ سال تغییر می کند، معاوضه می شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام می شود.

قراردادهای اختیار:

مشتقه ای است که براساس آن، به خریدار مشتقه اختیار داده می شود که در مدتی معین و با قیمتی مشخص، اوراق قرضه یا دارایی معلومی (از قبیل سهامی معین یا سبدی از سهام مشخص) را بخرد یا بفروشد. حق انتخاب به این معناست که خریدار، الزامی به انجام معامله یاد شده ندارد. اگر حق انتخاب برای خرید باشد، آن را «حق خرید» و اگر برای فروش باشد «حق فروش» می نامند.در ذیل به کمک نمودارها به تشریح عملکرد این نوع قراردها می پردازیم:

 

تحلیل اختیار خرید از دیدگاه خریدار (الف):

در صورتی این قرارداد موضوعیت پیدا می کند که دیدگاه خریدار و فروشنده نسبت به قیمت کالا که در اینجا سهام شرکت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتی خریدار تصور می کند که قیمت سهام فوق افزایش خواهد یافت در حالی که فروشنده نگران است که قیمت در ۵۰۰۰ ریال باقی مانده و یا کاهش می یابد.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه کلیک نمایید


پاورپوینت انتخاب خودرو مناسب برای ایران شامل  83  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   انتخاب خودرو مناسب برای ایران می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

تشخیص نیاز   

با توجه به بعد مسافت در شهر برای انجام یکسری فعالیت های روزمره در زمان محدود ،داشتن وسیله نقلیه اجتناب ناپذیر است.

هدف

برای پاسخ به این نیاز همگانی طراحی خودروی مناسب ،با درنظر گرفتن شرایط خاص موجود در ایران( اقلیمی ،رفاهی ،سلیقه مردم    ، استطاعت مالی عوام ، …) احساس میشود.

جستجو

برای طراحی یک خودرومناسب ،به بررسی خودروهای  ساخته شده در داخل کشور یا مونتاژ شده توسط شرکتهای مختلف ایرانی میپردلزیم .

مشخصات تعدادی خودرو با قیمتهای مختلفی در زیر آورده شده :

 

پژو ۸۰۷

مشخصات فنی۸۰۷ با چهار نوع موتور متفاوت چهار سیلندر و یک نوع موتور شش سیلندر بنزینی عرضه میگردد که دو نوع آن بنزینی و دو نوع دیگر توربو دیزل میباشند

حال می پردازیم به موتورهای قابل نصب در پژو ۸۰۷ : – موتور شش سیلندر بنزینی با آرایش V6 با حجم cc2946 و قدرتی معادل۲۱۲ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه و گشتاوری معادل Nm285 در ۳۷۵۰ دور در دقیقه. – موتور جهار سیلندر بنزینی به حجم cc2230 و ۱۶۰ اسب بخار قدرت در ۵۶۵۰ دور در دقیقه و گشتاوری معادل Nm217 در ۳۹۰۰ دور در دقیقه . – موتور جهار سیلندر بنزینی به حجم cc1997 و ۱۳۸ اسب بخار قدرت در ۶۰۰۰ دور در دقیقه و گشتاوری معادل Nm190 در ۴۱۰۰ دور در دقیقه .- موتور جهار سیلندر توربو دیزل به حجم cc2179 و ۱۳۰ اسب بخار قدرت در ۴۰۰۰ دور در دقیقه و گشتاوری معادل Nm314 در ۲۰۰۰ دور در دقیقه . – موتور جهار سیلندر توربو دیزل به حجم cc1997 و ۱۰۹ اسب بخار قدرت در ۴۰۰۰ دور در دقیقه و گشتاوری معادل Nm270 در ۱۷۵۰ دور در دقیقه .
مدل شش سیلندر پژو ۸۰۷ تنها با گیربکس اتوماتیک با سیستم انطباق خودکار ( این نوع گیربکس قادر است که با تجزیه و تحلیل نحوه رانندگی راننده، در صورت نیاز دنده را برای افزایش شتاب دیرتر تعویض نماید و در حالت عادی با تعویض سریعتر دنده باعث صرفه جوئی در مصرف سوخت شود ، در ضمن مسائلی چون لغزندگی سطح جاده و شیب جاده و وزن خودرو را نیز مد نظر قرار می دهد ) قابل سفارش است ، حداکثر سرعت این مدل ۲۰۵ کیلومتر در ساعت است که برای این کلاس خودرو بسیار درخور توجه است .

موتور ۲ ۲ لیتری توربو دیزل با ۱۳۶ اسب بخار نیرو و خصوصا گشتاوری ۲۰ درصد بیشتر از مدل ۲ ۲ لیتری بنزینی برای جابجائی سرنشینان و اسباب و اثاثیه شان مناسب است . در ضمن مصرف متوسط سوخت آن ۳۰ درصد از مدل بنزینی کمتر بوده که این مهم با توجه به ارزانتر بودن گازوئیل نسبت به بنزین دو چندان مینماید و پیش بینی می شود پر فروشترین مدل ۸۰۷ در اروپا بشود . سیستم تعلیق پژو ۸۰۷ نسبت به ۸۰۶ تقریبا بدون تغییر باقی مانده و تنها تنظیمات و قطر میل تعادل عقب تغییر یافته است و در داخل شهر نسبتا خشک عمل میکند ولی با افزایش سرعت توانائیهای حرکتی تحسین بر انگیز پژو بروز کرده و علاوه بر راحتی بسیار زیاد ، اطمینان بخش نیز میباشد . سیستم ABS، سیستم حفظ پایداری و سیستم جلوگیری از هرزگردی چرخها جزو تجهیزات ایمنی انواع مدلهای ۸۰۷ است که مدل شش سیلندر علاوه بر این مجهز به کالیپرهای ترمز چهار پیستونه است. Brembo

پژو ۲۰۶

امکانات تیپ ها ی مختلف ۲۰۶ نیز به شرح زیر می باشد :

تیپ ۲: سوئیچ همراه با ریموت کنترل ، قفل مرکزی ، سیستم خودکار قطع سوخت در مواقع اضطراری ، سیستم کنترل انتشار بخار بنزین ، چراغ مه شکن جلو و عقب ، رادیو پخش کاست ، نشانگر دیجیتال ، کولر ، شیشه بالابر برقی جلو ، شیشه گرم کن عقب ، سیستم تهویه ، سنسور اکسیژن ، سیستم تهویه هوای قابل تنظیم ،

تیپ های ۳ و ۵ و ۶ : سوئیچ همراه با ریموت کنترل ، قفل مرکزی ، سیستم خودکار قطع سوخت در مواقع اضطراری ، سیستم کنترل انتشار بخار بنزین ، چراغ مه شکن جلو و عقب ، نشانگر دیجیتال ، کولر ، شیشه بالابر برقی جلو ، شیشه گرم کن عقب ، سیستم تهویه ، سنسور اکسیژن ، کیسه هوای ایمنی جلوAir bag ، زیر سری صندلی عقب ، پخش سی دی   CD CHANGER ، شیشه بالابر برقی عقب ، دماسنج روی داشبورد ، سیستم تهویه هوای اتوماتیک

قیمت تیپ ۲ : ۱۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان

قیمت  تیپ ۳ : ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

قیمت  تیپ ۵ : ۱۳ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان

قیمت  تیپ ۶ : ۱۵ میلیون تومان


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت انتخاب خودرو مناسب برای ایران کلیک نمایید


پاورپوینت بررسی انواع روشهای خنک کاری پره های توربین گازی شامل  21  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد بررسی انواع روشهای خنک کاری پره های توربین گازی   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

چکیده:

بر ای آنکه محفظه های احتراق و پره های توربین های گازی قادر به تحمل افزایش حرارت عملیاتی با هر نوع موتور جدید باشند، روش های جدیدتری برای خنک سازی مورد نیاز است. در حال حاضر دمای ورودی توربین های گاز حدود ۲۰۰۰ درجه کلوین است.

خنک سازی اجزاء توربین با روش نفوذ (transpiration) (نفوذ سیال خنک کننده از جداره های متخلخل) یکی از روش های موثری است که مقاومت توربین را در تحمل حرارت های بالا و در برابر سایش در شرایط سخت کاری افزایش می دهد البته در بکارگیری این روش نیز با کمبود راه حل های فنی مطمئن و اثبات شده روبرو هستیم. از سوی دیگر روش خنک سازی تراوشی (effusive) یک روش نسبتا ساده تر و مطمئن تر محسوب می شود که بطور مداوم سطوح پرحرارت اجزاء توربین را از طریق جریان هوای سرد خنک نگه می دارد.

مقدمه

از سیستم های خنک کاری به منظور بهینه سازی و افزایش راندمان استفاده می شود.

با افزایش دمای گازهای احتراق ورودی به توربین  بازده چرخه توربین گاز افزایش می یابد .امروزه این دما در حدود۱۱۰۰ تا ۱۲۶۰ درجه سانتیگراد است.

سازندگان توربین های  گازی تلاش می کنند تا بتوانند این دما را به ۱۷۰۰درجه برسانند و در آینده تا دماهای بالاتر  نیز مورد نظر است.

با توجه به اینکه افزایش دمای ورودی به توربین یک مزیت اجتناب ناپذیر است اما برای خنک کاری پره های توربین باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

خنک سازی

در توربینهای قدیمی به دلیل پائین بودن دما نیازی به خنک سازی وجود نداشت

استفاده از دماهای بالا موجب بوجود آمدن تنشهای گرمایی در پره های متحرک و کاهش طول عمر پره می شود.

به طور کلی دمای سطح پره باید در کمتر از ۹۰۰ درجه سانتیگراد باشد تا خوردگی پره از حد مجاز تجاوز نکند.

خنک سازی پره با خالی کردن داخل آن و جاری کردن شاره خنک کننده از فضای خالی شده امکان پذیر می باشد(شکل ۱)

پره توخالی سبک تر از پره تو پر بوده و عدد بیو در آن خیلی کوچکتر است و از این رو توزیع دما در آن نسبتا یکنواخت می باشد.

انواع سیستم های خنک کاری

شاره های خنک کننده هوا و آب می باشند.

ازهوا تا دمای ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد استفاده می شود.

از آب تا دمای ۱۳۱۵ درجه سانتیگراد استفاده می شود.

از سیستم ترکیبی مابین این دودما استفاده می شود.

از آب برای قسمتهای دما بالا (پره ثابت) ورودی از هوا برای مابقی پره ها استفاده می کنیم.

 

 انواع خنک کاری با هوا

۱٫خنک کاری جابجایی

این فرم از خنک کاری با هدایت جریان هوا به داخل پره توربین و دفع حرارت از طریق دیواره ها انجام می گیرد. معمولا جریان هوا در جهت شعاعی می باشد و از چند مسیر مارپیچ از ته تا نوک پره گذشته و خنک کاری صورت می گیرد. خنک کاری جابجایی در اغلب توربینهای گاز در حال حاضر مرسوم می باشد.

۲٫ خنک کاری پاششی

این نوع خنک کاری در واقع همان نوع جابجائی ولی با شدت بسیار بالا می باشد که در آن هوا با سرعت بسیار زیاد به صورت فواره به سطح داخلی ایرفویل افشانده می گردد و باعث می شود که انتقال حرارت زیادی از سطح فلز به هوای خنک کن صورت گیرد


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت بررسی انواع روشهای خنک کاری پره های توربین گازی کلیک نمایید


پاورپوینت قرنطینه گیاهی

چهارشنبه 13 بهمن 1395 12:20 ب.ظ

پاورپوینت قرنطینه گیاهی شامل  50  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   قرنطینه گیاهی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

قرنطینه چیست ؟

 

حراست از مرزوبوم یک کشور به منظور
ممانعت از ورود عوامل خسارتزا و قرنطینه ای

عوامل قرنطینه ای

عوامل قرنطینه ای خارجی

عوامل قرنطینه ای داخلی

  آفات  و عوامل بومی

هنگامیکه عوامل قرنطینه ای  وارد یک منطقه میشود، نسبت به بیمارگرهای بومی آن منطقه ایجاد اپیدمیهای شدیدتری میکند، به این علت که فرصت مقاومت اختصاصی در برابر آنها وجود ندارد.

برای مثال میتوان ورود اکالیپتوس زینتی از آمریکا به فرانسه، بدون رعایت اصول قرنطینه را نام برد.

انواع قرنطینه

قرنطینه انسانی

قرنطینه دامی

قرنطینه گیاهی

انواع قرنطینه گیاهی

قرنطینه خارجی

قرنطینه داخلی

بررسی عوامل قرنطینه ای

علفهای هرز

آفات گیاهی

عوامل بیماریزا


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت قرنطینه گیاهی کلیک نمایید


پاورپوینت معرفی گیاه دارویی Artemisia absinthium

چهارشنبه 13 بهمن 1395 12:18 ب.ظ

پاورپوینت معرفی گیاه دارویی Artemisia absinthium  شامل  31  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   معرفی گیاه دارویی Artemisia absinthium  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

- حدود و موقعیت جغرافیایی استان

محدوده ای از خاک ایران که با حدود ۰۷/۴۵۴۸۱ کیلومتر مربع در شمال غربی فلات ایران  نام آذربایجان شرقی به خود گرفته است .

رود ارس در شمال

دریاچه ارومیه در غرب

رشته کوه ها ، دره ها ، جلگه ها و دشتها در جنوب

کوههای سبلان ، چهل نور و گردنه صائین در شرق

مختصات جغرافیایی :

َ۲۶-۳۹ْ و َ۴۵-ْ۳۶ منتهی الیه شمالی و جنوبی

۵َ-ْ۴۵ و َ۲۲-ْ۴۸ منتهی الیه غربی وشرقی

میزان نزولات جویmm 600-250  می‌باشد.(۲)

جدول (۱) – سطح زیر کشت و تولید گیاهان داروئی در استان (۷۹-۷۸)

 ۲-۱- تاریخچه

طی سالیان متمادی داروهای طبیعی خصوصاً گیاهان داروئی اساس و حتی در برخی موارد تنها طریق درمان محسوب میشد و در عین حال مواد اولیه موجود درآنها در صنعت دارو سازی مورد استفاده قرار میگرفت . بدین طریق پزشکی مدرن توانست بسیاری از بیماریهای غیر قابل علاج و غالباً مرگ آور را درمان کند .

بقراط ملقب به پدر طب

کلود گانین بنیان گذار طب گالنیک

کلیات مربوط به جنس درمنه

جنس درمنه :Artemisia

تیره کاسنی : Asteraceae

به صورت بوته یا درخچه کوچک و تا حدودی کرک دار

به رنگ سفید مایل به خاکستری

به ارتفاع cm 60-30  و گاهاً تا cm  ۷۵

قطر تاج پوشش آن بالغ بر m1

1-2-مشخصات گیاهشناسی

ساقه

برگ

میوه

۲-۲- پراکنش در جهان

پراکندگی و گسترش جغرافیایی جنس درمنه بسیار وسیع بوده و تقریباً در اکثر نقاط کشور نیز می‌روید .

ارتفاع محل رویش ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ متر از سطح دریا است .

درمنه فراوان ترین گونه شمال آفریقا ، خاورمیانه و کشور ایران است.(۴)

طبق آمار مبین و تریگوبو(۱۹۷۰) وسعت استپهای درمنه و گون در ایران ۷۶ میلیون هکتار برابر با ۵/۴۶% وسعت این مرز و بوم است .

شرح جنس درمنه Artemisia spp.

متعلق به تیره کاسنی  Asteraceae

جنس Tanacetum  نزدیکترین جنس به درمنه

 

مشخصات جنس درمنه :

بوته

برگ

گل آذین

کلا پرگ

نهنج

میوه (۸)

۴٫ معرفی گیاه داروئی افسنطین

نام علمی‌ : Artemisia absinthium

نام آلمانی : Wenmut ,Absinth

نام انگلیسی :Absinth ,Common Worn Wood

نام هندی : Majtari & Shatavar

نام رومی : Ansiton

نام یونانی : Sarighun

نام عربی : خترق


جهت دانلود متن کامل  پاورپوینت معرفی گیاه دارویی Artemisia absinthium  کلیک نمایید


مقاله مروری بر دو دیدگاه در مورد ذبیح ابراهیم (ع) در سنّت اسلامی شامل26 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  مروری بر دو دیدگاه در مورد ذبیح ابراهیم (ع) در سنّت اسلامی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

چکیده

 

امتحان الاهی حضرت ابراهیم(ع) در قربانی کردن فرزند خویش، که از فرازهای بلند زندگی این پیامبر بزرگ الاهی است، در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است. به دلیل اجمال موجود در آیات مربوط به داستان ذبح و عدم بیان فرزند قربانی و محلّ ذبح، از صدر اوّلیه ی اسلام در تعیین نام ذبیح در بین مفسّران اسلامی اختلاف نظر وجود داشته است، اما این اختلافات از قرن هفتم هجری به بعد فروکاسته و نام اسماعیل(ع) به‌عنوان نامزد قربانی در سنّت اسلامی به ثبت رسیده است. امروزه برخی مستشرقان مدّعی‌اند که منابع اوّلیه ی اسلام و شخص پیامبر(ص)، حضرت اسحاق(ع) را به‌عنوان ذبیح الله معرّفی کرده‌اند و ذبیح الله خواندن اسماعیل(ع)، قرن‌ها بعد به دلایلی از جمله رقابت با یهودیت در متون و تفاسیر اسلامی وارد شده است. این تحقیق بر آن است تا با مرور این مسئله در سنّت اسلامی و با استناد به کلام معصومان(ع)، به بررسی مصداق ذبیح‌الله در قرآن کریم بپردازد.

 

کلید واژه‌ها: ذبح، ذبیح، قربانی، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق

 

طرح مسئله

 

از جمله فرازهای زندگی حضرت ابراهیم(ع)، که در قرآن مورد اشاره قرار گرفته، جریان امر الاهی به وی مبنی بر ذبح فرزند خویش است. بنا بر آنچه در سوره ی صافات بیان شده، خداوند در عالم رؤیا به پیامبر خویش دستور داد تا فرزند خود را به نشانه ی تبعیت از خواست و مشیت الاهی قربانی کند. ابراهیم(ع) نیز این مسئله را با فرزند خویش در میان گذاشت. او با رضایت خاطر تمام، خود را تسلیم امر الاهی کرد. با این حال، در آیات مربوط به جریان این داستان، ذکری از نام فرزند قربانی و نیز محل ذبح به میان نیامده و اجمال بدوی موجود در این آیات، موجب شد تا گروهی از مفسّرین قرون اولیه با استناد به شواهد و احتمالاً رجوع به پیشینه ی این جریان در یهودیت، به این نتیجه برسند که نامزد قربانی، حضرت اسحاق(ع) بوده است. امّا با گذر زمان و تعمّق بیشتر در شواهد درون متنی و تاریخی، شاهد تغییر برداشتی در بین مفسّران اسلامی هستیم.

 

این تغییر نگرش و به تعبیر دقیق‌تر، قوّت یافتن قول به ذبیح خواندن اسماعیل(ع) موجب شد تا برخی مستشرقان ادّعا کنند که ذبیح خواندن حضرت اسماعیل(ع)، از پیرایه‌های دین اسلام و در نتیجه ی عمل مفسّران قرون بعدی است و دیدگاه قرآن و شخص پیامبراکرم(ص) چیزی غیر از آن بوده و ذبیح دانستن اسماعیل، قرن‌ها بعد در سنّت اسلامی وارد شده است. به طور مثال، در کتابی با عنوان قربانی کردن اسحاق پس از بررسی دیدگاه مفسّران اسلامی در این زمینه، به نقل از دو پژوهشگر آمده است:

 

گلدزیهر به این نتیجه رسید که محمد(ص) خود احتمالاً اسحاق(ع) را به عنوان نامزد قربانی قلمداد می‌کرد و مفسّرین اوّلیه نیز در این مورد شکی نداشتند… فایرستون نیز بر اساس بررسی فراوان مفاد آثار اسلامی، به این نتیجه رسید که منابع اوّلیه، که مورد استناد آنها قرار می‌گرفت، تمایل داشتند که اسحاق(ع) را به عنوان نامزد قربانی به حساب آورند.۱

 

همچنین مؤلّف کتاب مقدّس؛ الاهیات و ایمان پس از مقایسه ی نقل داستان در قرآن و تورات و برشمردن سه مؤلفه ۱ـ الاهی بودن عمل قربانی؛ ۲ـ تسلیم تمام و کمال حضرت ابراهیم(ع) در مقابل مشیت الاهی و ۳ـ برکت یافتن نسل ابراهیم(ع)، به عنوان نقاط مشترک این دو گزارش و سکوت قرآن در مورد نام قربانی و محل ذبح، می‌نویسد:

 

با اینکه در سنّت اوّلیه اسلامی، هویت فرزند، مورد نزاع بود. در طی دوره­ای توافق عمومی حاصل شد که اسماعیل(ع) به جای اسحاق(ع) فرزند مورد بحث است. همچنین در حالی‌که در قرآن مکانی برای وقوع این داستان نقل نشده، سرانجام سنّت اسلامی آن‌ را در مکه قرارداد. این نمونه، خود به اندازه ی تلاش برای یافتن براهین آشکار برای اثبات این مسئله می‌تواند مفید باشد که سمبل­های محوری مختّص یک دین چگونه هویت خود را توسعه و تعمیق می­بخشند.۲

 

در این نوشتار سعی بر آن است که با نگاهی به پیشینه ی این بحث در آثار و تفاسیر اسلامی و بررسی دیدگاه­های مختلف مفسّران و دانشمندان اسلامی در این زمینه، ادلّه و شواهدی، که برای تعیین مصداق حضرت ابراهیم وجود دارد، مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد.


جهت دانلود متن کامل مقاله مروری بر دو دیدگاه در مورد ذبیح ابراهیم (ع) در سنّت اسلامی کلیک نمایید


 • تعداد صفحات :7
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :